Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu kārtību

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 05 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Jūlijs 2022 10:29

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk-aģentūra) sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – sociālā rehabilitācija) piešķir un sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumiem Nr.578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – noteikumi).

Viens no noteikumu mērķiem ir uzlabot situāciju sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā, sociālās rehabilitācijas institūcijā sniedzot pēctecīgu un savlaicīgu pakalpojumu personas darbspēju atjaunošanai pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas.

Nepieciešamību saņemt sociālo rehabilitāciju personai ar funkcionēšanas traucējumiem vērtēs ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju (turpmāk – medicīniskās rehabilitācijas iestāde) (piemēram: stacionārās ārstniecības iestādes:[1] Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas 2. Slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca; un ārstniecības iestādes, kurās var saņemt medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā[2]). Medicīniskās rehabilitācijas iestāde izvērtē personas funkcionēšanas ierobežojumus un vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas, ņemot vērā slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas nespējas un veselības klasifikācijai (SFK) aktivitāšu un dalības līmenī (SFK kods: d1, d2, d3,d4, d5, d6, d7, d8, d9 (noteikumu 1.pielikums)). Persona ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo rehabilitāciju var saņemt pēc multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ar nosacījuma, ka medicīniskās rehabilitācijas iestāde izrakstā būs rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.

Persona ar funkcionēšanas traucējumiem piesakās (iesniedz dokumentus) sociālajai rehabilitācijai Balvu novada Sociālajā pārvaldē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas.

Balvu novada Sociālā pārvalde lūdz ievērot noteikumos noteikto pieteikšanās termiņu uz sociālo rehabilitāciju.

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Anna Laizāne, tālr: 26629395

[1] http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/mediciniska-rehabilitacija

[2] http://www.rindapiearsta.lv/lv/mekle_isako, sadaļa “Dienas stacionārs”