Par projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” īstenošanu

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 22 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 22 Septembris 2022 16:23

Balvu ielas pārbūve Kubulu pagastāBalvu novada pašvaldība 2021.gada 1.aprīlī uzsāka projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā”, Nr.5.6.2.0/20/017 īstenošanu.

Projekta mērķis ir revitalizēt degradētās teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Projekta kopējās izmaksas EUR 584 672,70, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 454 388,77.

Projekta ietvaros sākotnēji tika plānots, ka izbūvēs laukumu un veiks pārbūvi Balvu ielas 0,851 km posmā Kubulu pagastā, bet veicot iepirkumu ielas posma pārbūve tika sadalīta divās kārtās un par 1.kārtas (0,63 km pārbūvi) būvdarbiem tika noslēgts līgums ar SIA “Riviera L”. Būvdarbi tika uzsākti 2021.gada jūlijā. Šogad līdz pat jūlija mēnesim būvnieks būvdarbus neatsāka, pārkāpjot līguma nosacījumus.

Šī gada jūlija mēnesī tika lauzts līgums ar SIA “Riviera L” par līgumsaistību nepildīšanu un šobrīd izsludināts iepirkums par būvdarbu 1.kārtas pabeigšanu.

Pašvaldība izvērtēja un pieņēma lēmumu arī par 2.kārtas būvdarbu veikšanu, tātad, tiks izbūvēts izkraušanās laukums, pārbūvēta Balvu iela posmā no autoceļa Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (robežkontroles punkts Vientuļi) līdz Lapu ielas pagriezienam (līdz grants ceļam uz Kurnu), kā arī visā posmā tiks uzbūvēts ielu apgaismojums.

Pašvaldība atvainojas par radītajām neērtībām un pateicīga iedzīvotājiem par sapratni un pacietību Balvu ielas pārbūves laikā.

Informācija: Projekta vadītāja Irēna Začeva

regionaalais fonds

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei