Mācības, zināšanas un pieredzes apmaiņa iedvesmo!

Category: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Friday, 23 September 2022
Last Updated: Friday, 23 September 2022 19:28

Pieredzes apmaiņas brauciensBalvu Iekļaujošās izglītības centra kolektīvs apmeklēja Jēkabpils Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. Abas iestādes veic līdzīgu darbu - konsultē vecākus, pedagogus un bērnus ar īpašām vajadzībām, bērnus ar dažādām izglītošanas un audzināšanas problēmām, kā arī veic pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu. Tikšanās mērķis bija dalīties pieredzē, jo, strādājot ar bērniem, ir jāmācās visu mūžu. Bērni mūsdienās kļūst gudrāki, zinošāki, aktīvāki un, nenoliedzami, arī problemātiskāki. Daudz darba prasa tieši vecāku izglītošana - situāciju un problēmu skaidrošana, jo bieži vien viņi nevar vai arī negrib novērtēt un saprast to, ka viņu bērnam ir problēmas.

Pieredzes apmaiņas un tikšanās ar kolēģiem mūs profesionāli un garīgi bagātina. Arī šoreiz mēs redzējām un sapratām, ka ejam uz vienotu mērķi, ka galvenā prioritāte mūsu darbā ir kvalificēts un zinošs speciālistu kolektīvs, kas redz bērnu problēmas kopumā, jo katram ir savas profesionālās priekšrocības un, apvienojot visu kopā, mēs varam palīdzēt bērnam, kā arī vecākiem un pedagogiem, kuri iegulda visu savu sirdi un zināšanas bērnu audzināšanā.

Atpakaļ ceļā apmeklējām Preiļu attīstības un radošo centru „Kaķu sēta”. Tā ir vieta, kur apskatāmi daudzi simti dažādi kaķu suvenīri. Mājas mīluļi ir redzami visur – atklātnēs, gleznās, uz traukiem, apģērbā u.c. Ēkas pirmajā stāvā iekārtota ērta un interesanta bērnu atpūtas istaba, ballīšu un svinību vieta, kā arī meistarklašu un radošo darbu istaba, kurā tiek piedāvātas aktivitātes visai ģimenei - bērniem, vecākiem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Iedvesmojoši bija tas, ka pati mājas saimniece trīs dienas nedēļā brauc uz netālo Riebiņu skolu, kur strādā par logopēdi un speciālo pedagogu, tāpēc darbošanās ar bērniem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, viņai nesagādā nekādas grūtības. Arī mēs ar patiesu prieku piedalījāmies vienā no radošajām darbnīcām. Paldies kolēģiem par jauko un izglītojošo pieredzes apmaiņas braucienu!

Informācija:  Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja Olita Loseva

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei