A/S “Balvu Enerģija” paziņojums par tarifa projektu

Category: Aktualitātes
Thursday, 29 September 2022
Last Updated: Thursday, 29 September 2022 10:39

AS Balvu Enerģija logo

Akciju sabiedrība “Balvu Enerģija”, reģistrācijas Nr. LV 40003148480, juridiskā adrese: Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 30, LV-4501, 2022.gada 22.septembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” SPRK Nr. 1/7 no 14.04.2010.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa

palielinājums  (%)

Centralizētā siltumapgāde

51.51

88.77

72.33

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 11. februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku energoresursu cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var AS “Balvu Enerģija”, Bērzpils ielā 30, Balvos, administrācijas telpās darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, līdz 31.10.2022., iepriekš sazinoties ar AS “Balvu Enerģija” kontaktpersonu Janu Ločmeli, tālr. 64522682, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .   

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277), elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

A/S “Balvu Enerģija” valdes priekšsēdētājs Sandris Šalajevs