Viļakas muzejā īstenots mākslinieciskā dizaina projekts ekspozīcijai “Viļakas apkārtne vēstures līkločos”

Категория: Balvu novada projekti
30.11.2022
Обновлено: 30.11.2022, 12:07

Viļakas muzejsViļakas muzejam 2022.gada janvārī  VKKF projektu programmā “Muzeju nozares attīstības programma” tika apstiprināts projekts “Ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” mākslinieciskā dizaina izstrāde”. Lai iesniegtu projektu par dizaina izstādi, muzejs izstrādāja ekspozīcijas zinātnisko plānu. Dizaina izstrādi veica firma “Being design” ar mākslinieku Raimondu Vinduli.

Projekta mērķis bija kvalitatīva un saturiski bagāta dizaina projekta izstrāde ekspozīcijai “Viļakas apkārtne vēstures līkločos”, kas sekmēs Viļakas apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību sabiedrībai un vēstures popularizēšanu. Tika izvirzīti arī vairāki uzdevumi: izstrādāt atbilstošu dizainu zinātniskajam plānam, attēlot ekspozīcijas kopējo tonalitātes risinājumu, izveidot mākslinieciskās skices no dažādiem telpas rakursiem, atsevišķu ekspozīcijas objektu, eksponēšanai nepieciešamo podestu, iekārtu, vitrīnu un tml. skices, ja nepieciešams vizuālizācijas, konkrēti krāsu toņu kodi un norādes uz izmantojamajiem materiāliem u.c.

Paredzams, ka 2023.gadā muzejs varēs startēt ekspozīcijas izveides projektu konkursā. Ekspozīcijas dizaina ilgtermiņa uzdevumi: modernizēt un ieviest inovatīvās tehnoloģijas muzeja ekspozīcijā, dažādot ekspozīcijas piedāvājumu bērniem un skolu jaunatnei, popularizēt Viļakas apkārtnes nozīmi vēsturisko procesu attīstībā.

Ekspozīcija būs pieejama visām mērķauditorijām, galvenokārt saistoša tā būs bērniem un jauniešiem. Ļoti interesanta tā varētu būt Viļakas apkārtnes cilvēkiem, jo tajā būs redzamas dažādas pilsētas un apkārtnes dzīves jomas, būs redzami pazīstami cilvēki, ielas, iestādes u.c. Savukārt tūristi uzzinās daudz interesantu par Viļakas apkārtnes vēsturi un tās nozīmi dažādos vēstures periodos. Viļakas apkārtnes vēsture ir ļoti bagāta, daudzveidīga un atpazīstama ne tikai Ziemeļlatgalē bet arī visā Latvijā.

Ekspozīcija sadalīta 6 vēsturiskajos blokos- muižas laiks, I pasaules karš un brīvības cīņas, starpkaru periods, II pasaules karš un nacionālie partizāni, padomju laiks, atmodas laiks 20.gs 90-tie gadi. Katrs vēstures periods ir bijis nozīmīgs Viļakas apkārtnē. Jaunās ekspozīcijas dizains un pēc tam ekspozīcijas izveide ļaus paskatīties uz Viļakas apkārtnes vēsturi citā skatījumā, pievēršot uzmanību daudzveidīgajām muzeja fotogrāfijām un krājuma priekšmetiem.

Tekstu sagatavoja: Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa

Logo

Vilaka telpa izmeros 04_03.jpgVilaka telpa izmeros 04_04.jpgVilaka telpa izmeros 04_07.jpgVilaka telpa izmeros 04_08.jpgVilaka telpa izmeros 04_09D.jpgVilaka telpa izmeros 04_1.jpgVKKF logo.jpg