Skolu direktoru vietnieki tiekas Stacijas pamatskolā

Категория: Aktualitātes izglītībā
01.12.2022
Обновлено: 06.01.2023, 14:34

Skolu direktori tiekas Stacijas pamatskolāBalvu novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās seminārā “Mācāmies no dabas un dabā”, kurš notika Stacijas pamatskolā.

Rīts sākās ar pirmās svecītes iedegšanu Adventes vainagā, kur gaišu noskaņu radīja skolēnu uzstāšanās un skolas direktores uzruna. Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale kolēģiem bija sarūpējusi mazu svētku sveicienu.

Skolas direktores Rutas Bukšas vadībā skolu direktoru vietnieki iepazinās ar skolu, ar izglītības programmu piedāvājumu un skolas dzīves aktualitātēm.

Direktore Ruta Bukša un vietniece izglītības jomā Inga Voiciša dalījās pieredzē par to, kā skolā mācās no dabas un dabā. Direktore prezentācijā informēja par āra nodarbību dienu, par Latvijas dabas skatu iekadrēšanu, par tikšanos ar ornitologu, iesaistīšanos Ekoskolu un Mammadaba programmās, par ziedu paklāju veidošanu. Paldies, tas bija izzinoši, jauki un interesanti.

Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina informēja par mācību priekšmetu olimpiāžu norisi, atgādināja par individuālajiem izglītības programmas apguves plāniem un pensionēto skolotāju pasākumu. Kopā ar direktoru vietniekiem tika diskutēts par atklāto olimpiāžu, kuras notiek sadarbībā ar VISC, laureātu apbalvošanu. Direktoru vietnieki ieteica apbalvot godalgoto vietu ieguvējus un atzinību saņēmējus.

Ar aktualitātēm valsts pārbaudes darbu organizācijā un izmēģinājuma eksāmena latviešu valodā norisi iepazīstināja Balvu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne.

Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale aktualizēja pārbaudes darbu veikšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Semināra noslēgumā kolēģe Inga vadīja radošo darbnīcu, kuras laikā katra izveidojām skaistu Ziemassvētku noformējumu.

Direktoru vietnieki izglītības jomā pateicas Stacijas pamatskolas direktorei Rutai Bukšai, vietniecei Ingai Voicišai un skolas kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu, par “zaļajām” idejām un radošo darbošanos.

Lai visiem gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Informāciju sagatavoja: Direktoru vietnieku izglītības jomā metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale