Pārrunā aktuālos jautājumus Vecumu pagastā un Viļakas pilsētā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 Janvāris 2023 11:12

Borisova24.janvārī Vecumu pagastā un Viļakas pilsētā notika Balvu novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās mērķis bija tikties ar iedzīvotājiem, informēt par aktuālām tēmām novadā, pārrunāt pagastam un pilsētai aktuālos jautājumus.

Ar iedzīvotājiem tikās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšssēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne, izpilddirektores vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, Tehniskās nodaļas vadītājs Andris Zelčs, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, šīs komitejas priekšsēdētājas vietniece Sandra Kindzule, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks, deputāti-Anita Kokoreviča un Marija Duļbinska.

Vecumu pagastā iedzīvotāji bija ļoti aktīvi un jautājumi bira kā no pārpilnības raga. Vissāpīgākais jautājums bija par ceļiem, to uzturēšanu un atjaunošanu. Diskusijas raisīja arī par dzīvokļu parādniekiem, kāpēc neko nedara, lai situācija mainītos. Tāpat jautājumi tika uzdoti Vecumu pagasta pārvaldes vadītājam Ilmāram Locānam - kāpēc vasarā netiek pļautas grāvmalas, kuras aizaug ar garo zāli un krūmiem, kāpēc nav atbildīgās personas par trenažieriem, kuri salauzti stāv sporta hallē, par nekustamiem īpašumiem, kuri stāv nekopti un kas tiek darīts šajā jomā.   Iedzīvotāji pārvaldes vadītājam pārmeta -kāpēc netiek kontrolēti algotu pagaidu sabiedrisko darbu darītāji, par autobusa pieturas netīrīšanu, kāpēc pašu pārvaldes vadītāju nevar satikt uz vietas, kāpēc nav atskaites par padarīto pagastā, par pārdotajiem mežiem un cik naudas par pārdoto ienāk pagasta budžetā, kur tā iztērēta. 

Tikšanās laikā tika rastas atbildes uz jautājumiem, kuri bija aktuāli pagasta iedzīvotājiem.

Sandra Kindzule pateicās iedzīvotājiem, kuri runāja un ieteica sasāpējušos jautājumus pie sevis neturēt, bet komunicēt un nākotnē veidot iedzīvotāju padomi.

Marija Duļbinska klātesošos iepazīstināja ar  “Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības” darbību, kā cilvēks var saņemt palīdzību, pie kā griezties.

Viļakas pilsētas pārvaldē sākumā klātesošajiem bija iespēja noskatīties un noklausīties pārvaldes vadītāja Oļega Keska prezentāciju. Viņš sniedza informāciju par iestādes darbību pagājušajā gadā.  Pārvaldes vadītājs bija apkopojis informāciju par labiekārtošanas darbiem pilsētā, pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas izmaksām, skolēnu pārvadājumiem, Viļakas pilsētas ielu uzturēšanas darbiem, sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu un problēmām, kā arī par komunālo saimniecību.

Viļakas pilsētas iedzīvotāji interesējās par  parādniekiem, kas tiek darīts, lai to skaits samazinātos, par dzīvojamo fondu pilsētā, to remontēšanu un uzturēšanu, sabiedriskās tualetes darba laiku, komunālo maksājumu tarifiem, par narkotiku izplatīšanu pilsētā, par nekoptajiem īpašumiem, par trotuāru apmalēm, kuras tiek sabojātas tīrot sniegu, 

 Iedzīvotājus interesēja, kā uz Liepnas ielas var pieslēgt kanalizāciju. Domes priekšsēdētājs sniedza atbildi, ka “Vajadzētu iesniegumu no iedzīvotājiem, jo uz šīs ielas asfalts ir tuvu nolietojumam. Tāpēc šo var realizēt, bet nākotnē, kad varbūt būs jauns asfalts, to vairs tik ātri izdarīt nebūs iespējams.”

Iedzīvotāji atzina, ka apvienojoties novadiem, Viļakā kultūra vairs nav tāda, kāda tā bija Viļakas novada laikā. Deputāte Aija Mežale atzina, ka “Skumīgi, ka esam apvienojušies, jo jūs (bijušais Viļakas novads) kultūras pasākumos bijāt perspektīvāki. Lai noorganizētu labu koncertu, nepieciešamas lielas naudas. Mēs gribētu dzirdēt, ko jūs gribētu redzēt, dzirdēt un ko  vajadzētu uzaicināt.” Šajā jautājumā arī priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine atzina, ka pagājušajā gadā kultūrai tika iedalīta mazāka nauda, kā kultūras nams bija prasījis, jo domāja, ka biļešu cenas nenosegs koncertu izmaksas. Runājot par pasākumiem, tika uzdots jautājums kāpēc pasākumi, piemēram,  Balto zeķīšu svētki katrā novada vietā ir diferencēti un nav vienas kopējas pieejas organizēšanai. Vai nav jābūt līdzvērtīgiem ar vienādu finansējumu? Iedzīvotāji atzina, ka novadā nav vienotas pieejas kultūras pasākumiem.

Sāpīgs jautājums bija, ko darīt, pie kā griezties par jauniešiem, kuri vakara stundās  steidz pa pilsētu darīt dažādus huligāniskus darbus. Atraktīvā Viļakas pilsētas seniore ir ar mieru uzņemties brīvprātīgās darbu, lai ar šiem jauniešiem runāju, veicinātu sadarbību, lai cilvēki uz ielas justos droši.  Jānis Trupovnieks izteica ideju, ka Sociālais dienests varētu  noorganizēt brīvprātīgo darbu šajā jomā.

Jautājumos par statistiku, tika daudz runāts par cilvēkiem, dzīvojamo fondu kur dzīvot, dzīvokļu remontu, lai tie ir labā stāvoklī un varētu piesaistīt speciālistus, ģimenes ar bērniem. Iedzīvotāja ieteica perspektīvā domāt par dzīvojamo fondu, tas ir par labākiem dzīvokļiem, nevis paremontējot graustus. Jādomā būtu par koka ēku sakārtošanu un saglabāšanu pilsētā. Tas būtu jāapseko.

Iedzīvotāji saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Ieteica vairāk informēt par civilo aizsardzību novadā.

Šīs bija pirmās tikšanās šajā gadā. 25. janvārī plkst.15.00 notiks tikšanās ar Susāju pagasta iedzīvotājiem Viļakas bibliotēkā un plkst.17.30 Žīguru kultūras namā ar Žīguru pagasta iedzīvotājiem.

Informācija, foto: Terēzija Babāne

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei