Maksas pakalpojumi

Kategorija: Būvvaldes pakalpojumi
Otrdiena, 25 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 Septembris 2015 15:09

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.

Ēku un būvju pieņemšana ekspluatācijā

1.1.

Mazstāvu dzīvojamās mājas un palīgēkas

28.46

5.98

34.44

1.2.

Pārējās ēkas un būves

71.14

14.94

86.08

2.

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

2.1.

Par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu

14.23

2.99

17.22

2.2.

Citu izziņu sagatavošana un izsniegšana

4.27

0.90

5.17

3.

Iesniegto būvniecības dokumentu izskatīšana, saskaņošana, akceptēšana

3.1.

Ēku fasāžu apliecinājuma karšu, ēku vai telpu grupu vienkāršoto atjaunošanas karšu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izskatīšana, saskaņošana vai akceptēšana

14.23

2.99

17.22

3.2.

Rakšanas darbu atļauju izsniegšana

21.34

4.48

25.82

3.3.

Rakšanas darbu atļaujas un būvatļaujas termiņa pagarināšana

7.11

1.49

8.60

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei