Balvu novada Sociālā pārvalde

Kategorija: Sociālā pārvalde
Pirmdiena, 11 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 Janvāris 2022 13:15

Balvu novada Sociālā pārvalde ir Balvu novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pakalpojumu administrēšanu un koordinēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas izveidi. Iestādes darbības papildus mērķis ir veicināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veselīgu dzīvesveidu Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Iestādes darbu nodrošina Administrācija un šādas nodaļas:

  • Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa;
  • Sociālo pakalpojumu nodaļa;
  • Ģimenes atbalsta nodaļa.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
Sociālās aprūpes mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos cilvēkiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.
SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
Sociālās rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas cilvēku dzīvē.
KAS VAR SAŅEMT SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS?
Sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā darba pakalpojumi un sociālā rehabilitācija tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.


 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei