Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas rezultāti

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 14 Novembris 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 Novembris 2013 08:52

Pamatojoties uz 2009.gada 25.augusta Ministru Kabineta noteikumos Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteikto publiskās apspriešanas kārtību, Balvu novada pašvaldības mājaslapā tiek ievietoti Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas dalībnieku saraksti, kā arī sabiedrības iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums par attīstības plānošanas dokumentu.

Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums

Publiskās apspriešanas dalībnieku saraksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei