Paziņojums par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 25 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 Februāris 2014 10:44

Balvu novada pašvaldība informē, ka Balvu novada Dome 2014.gada 13.februāra sēdē (protokols Nr.3, 8.§) apstiprinājusi Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

Ar attīstības plānošanas dokumentu var iepazīties Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā) un pašvaldības mājaslapas www.balvi.lv sadaļā „Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti”.

Domes lēmums

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei