Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR

Iepirkumi, kurus izsludina Balvu novada pašvaldība Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa - www.iub.gov.lv

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018.-2021.gadam
Atklāts konkurss “Bērzpils pagasta ceļa pārbūve projekta “Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela posma pārbūve” ietvaros”
“Projektēšana un būvdarbi ”Ūdenssaimniecības atzara izbūve Kubulu pagastā, Balvu novadā””
Atklāts konkurss "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā “Papildus ražošanas ēkas būvniecība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros"
Atklāts konkurss “Būvdarbi īpašumā “Dižlazdas” projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” īstenošanai”
“Veloparka izbūve Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā”
“Būvuzraudzība Vīksnas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta lauku ceļu posmu pārbūvei”
Atklāts konkurss “Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā”
Atklāts konkurss “Balvu novada Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta un Bērzkalnes pagasta grants ceļu pārbūve”
Atklāts konkurss “Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanas II kārta”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei