Par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 4. ceturksnī

Kategorija: Nekustamais īpašums
Ceturtdiena, 29 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2022

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešo daļu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 4.ceturksnī - EUR 2862,01.


Par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 3. ceturksnī

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 05 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2022

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra noteikumu Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”,  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa:

  • parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī - EUR 3060,02;
  • pārmaksas dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī - EUR 2,25.

Par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 2. ceturksnī

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 12 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2022

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šī panta trešo daļu, Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa:

  • parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī - EUR 6777,50;
  • pārmaksas dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī - EUR 552,55.

Par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 1. ceturksnī

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 06 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Aprīlis 2022

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šī panta trešo daļu, Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa:

  • parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī - EUR 9124,59;
  • pārmaksas dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī - EUR 91,65.

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 22 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Februāris 2022

nin nodoklis 2022 98276Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2022. taksācijas gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratorus.

Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

ŠEIT PIEEJAMS to personu saraksts, kuras nav norādījušas savu deklarēto dzīvesvietu, vai arī nekustamā īpašuma īpašnieks ir miris, un iespējamie mantinieki nav nokārtojuši mantošanas tiesības, lai saņemtu NĪN maksājuma paziņojumu.

Lasīt tālāk...


Šogad nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem nokavējuma nauda netiek aprēķināta

Kategorija: Nekustamais īpašums
Pirmdiena, 31 maijs 2021
Pēdējās izmaiņas: 31 maijs 2021

Ilustratīvs attēls par NĪN maksāšanas termiņiem

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.

Lasīt tālāk...


Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 09 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2021

Informatīva afiša par Nekustamā īpašuma nodokli 2021.gadā.

Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2021. taksācijas gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratorus.

Lasīt tālāk...


Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 30 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: 11 Janvāris 2021

Izvērtējot Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju, tika konstatēts, ka ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav piedzenami saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Lasīt tālāk...


Līdz 15.decembrim vēl vari nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 01 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: 11 Decembris 2020

tmb20200401163027

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī (ja šie datumi iekrīt brīvdienās vai svētku dienās, tad pārceļas uz brīvdienām sekojošo darba dienu, 2020.gadā tas ir 17.augusts un 16.novembris), vai kā lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei