Turpmāk Balvu novada pašvaldības Būvvaldes pakalpojumi tikai elektroniski

Kategorija: Būvvaldes veidlapas
Pirmdiena, 09 Decembris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Decembris 2019

tmb20191209114850

No 2020. gada 1. janvāra Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošana kļūst obligāta visiem būvniecības procesā iesaistītajiem, tādēļ ļoti daudzi Balvu novada pašvaldības Būvvaldes pakalpojumi tagad ir pieejami TIKAI Būvniecības informācijas sistēmā.

Lasīt tālāk...


Būvvaldes veidlapas

Kategorija: Būvvaldes veidlapas
Otrdiena, 25 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2021

Nosaukums

Iesnieguma veidlapa

Nekustāmais īpašums

Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

iesniegums

Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana

iesniegums

Izziņas par būves statusu – nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā izsniegšana

iesniegums

Izziņa par būves neesību dabā

iesniegums

 Teritorijas plānošana

Izziņa par atbilstību Balvu novada teritorijas plānojumam

iesniegums

Iesniegums lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai

iesniegums

Iesniegums detalplānojuma izstrādes uzsākšanai

iesniegums

Reklāmas, informācijas objekta vai izkārtni izvietošanas saskaņošana

Reklāmas, informācijas objekta vai izkārtni izvietošanas saskaņošana

iesniegums

Citi

Būvvaldes kompetences jautājumi

iesniegums

Koku ciršana ārpus meža

1.pielikums

2.pielikums

 Būvniecība

Iesniegums par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu

1.pielikums

2.pielikums

 

 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei