Mazais dziedātājs

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Trešdiena, 09 Aprīlis 2014
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2014

9.aprīlī bērni pulcējās zālē uz tematisku bērnu rītu, kur ielocīja savas balsis ,,Balvu Cālim 2014.’’ Mazos dziedātājus vērtēja žūrija - mūzikas skolotājas G.Ripa un J.Bērziņa. Kopā ar bērniem un vecākiem jautri laiku pavadīja Pepija, kas solistus uzmundrināja un iedrošināja kāpt uz skatuves.

Lasīt tālāk...


Teātra diena

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Otrdiena, 01 Aprīlis 2014
Pēdējās izmaiņas: 01 Aprīlis 2014

26.martu visi bērni gaidīja ar lielu nepacietību, jo kā ne kā šajā dienā bija paredzētas 6 jauno ,,Sienāzīša’’ aktieru teātra izrādes. Uz pasākumu bija ieradušies arī viesi no Vīksnas pirmsskolas izglītības iestādes.
Vismazākie 2-3 gadus vecie bērni priecēja klātesošos skatītājus ar krievu tautas pasaku ,,Namiņš.’’ (Skolotājas L.Belka, I.Koļcova) Savukārt 2. jaunākās grupas skolotājas A.Saidānes un D.Znotiņas atklāja V.Sutujeva pasakas ,,Trīs kaķēni,’’ piedzīvojumus, bet, 3- gadīgie A.Pušpures un V.Tutiņas bērni, palīdzēja noskaidrot ,, Kādēļ līst lietus?’’ Vidējās grupas audzēkņi iejutās pasaka ,,Zaķīša namiņš’’ tēlos. (Skolotāja S.Saviča) Kādi notikumi risinājās latviešu tautas pasakā ,,Zvēri un abru taisītājs’’ parādīja 5- gadīgo bērnu grupas bērni.(Skolotājas M.Masa, A.Razgale) Paši lielākie 6- gadīgās grupas audzēkņi darbojās ar roku lellēm, izspēlējot V.Sutujeva pasaku ,,Kuģītis.’’ (Skolotājas G.Dzintare; Z.Irbīte)
Un tas jau nebija viss!

Lasīt tālāk...


Sarauj, tēti!

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Pirmdiena, 03 Marts 2014
Pēdējās izmaiņas: 03 Marts 2014

„Tēti, tēti, kur Tu esi
Tevi saucu es!
Stiprāka par Tevi nav
Man uz pasaules! ”


Februāra beigās PII „Sienāzītis” 6- gadīgo grupas bērni un skolotājas vecākus aicināja uz tematisko pēcpusdienu „Sarauj, tēti!”
Jau no paša rīta bērni teica: „Šī būs mūsu laimīgā diena!” Turpretī tēti jau visu dienu nedaudz satraucās un gatavojās dažādiem pārbaudījumiem.
Visiem kopā satiekoties pēcpusdienā pirmskolas izglītības iestādē, bija manāms, cik laimīgi, priecīgi un satraukti ir gan bērni, gan tēti. Zāle bija rotāta ar tētu portretiem, ko zīmējuši bērni – par godu savam tētim.
Tematiskā pēcpusdiena „Sarauj, tēti!” sākās ar brīnišķīgu bērnu un skolotāju sarūpētu koncertu -Tētim! Katrs bērns veltīja dzejolīti un pašgatavotu apsveikumu savam tētim, tika dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Pēc uzstāšanās bērniem un tētiem bija jāpiedalās dažādu pārbaudījumu pārvarēšanā.

Lasīt tālāk...


Sirsniņdiena klāt!

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Pirmdiena, 17 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2014

14.februārī pirmsskolas izglītības iestādē ,,Sienāzītis’’ apkārt valdīja īpaša gaisotne: draudzības, mīlestības pilna atmosfēra.Bērni un iestādes darbinieki bija ģērbušies ,,sirnīgi,’’ jo tā aicināja grupiņās izliktās afišas. Jau iepriekš bērni gatavojās Valentīndienai: līmējot, zīmējot un aplicējot sirsniņas. Tās tika veltītas gan draugiem, gan ģimenes locekļiem un dzimtajai pilsētai Balvi. Grupās darbojās ,,slepenies draudziņi,’’ ,,pasts draudziņam’’ utt.

  Kopējo pasākumu atklāja draiskie velniņi, kas iededzināja draudzības ugunskuru pie kura rotaļās un dejās ,, sildījās’’ visi bērni. Draudzības diena izskanēja ar disko dziesmiņu ,,Bērnu ballīte.’’

Lasīt tālāk...


"Sienāzītis"’ piedalās 7.starpnovadu modes skatē "Krāsainās pasakas"

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Pirmdiena, 17 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2014

Aicinājums gatavoties modes skatei grupās likā sarosīties skolotājām, vecākiem un īpaši bērniem. Nosaukums ,,Krāsainās pasakas’’ atsauca atmiņā I.Ziedoņa, J.Blaumaņa darbus. Ar lielu aizrautību tika šūti tērpi un meklēti atribūti. Paši jaunākie dalībnieki – trīsgadīgie bēni, skolotāju D.Znotiņas un A.Saidānes vadībā, uzbūra ,,Balto ziemas pasaku.’’ Vidējās grupas audzēkņi pārtapa par ,,Jautrajiem zīmulīšiem’’ (skolotājas I.Voiciša; S.Saviča), bet 5- gadīgās grupas bērni  (skolotājas A.Razgale, M.Masa), sadarbībā ar Rinolda māmiņu Guntu Grāmatiņu, čakli iestudēja velniņu deju. 6-gadīgās grupas audzēkņus ar tērpu ,,Mūsdienu princešu feja,’’ pārstāvēja Patrīcija Znotiņa, kas skatītājiem un žūrijas komisijai kaisīja zelta ,,puteklīšus.’’

Lasīt tālāk...


Ēnu dienas Sienāzītī

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Trešdiena, 12 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2014

Tradicionālajā Ēnu dienā, kas šogad notiek jau 13 gadu, piedalās tūkstošiem skolēnu. Trīs no viņiem, Balvu Amatniecības vidusskolas audzēknes Ivita Kušķe, Alīna Beļeviča un Linda Sprudzāne ciemojās Balvu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Sienāzītis.’’ Viņas kļuva par ēnām skolotājām Ivetai Voicišai un Guntai Dzintarei. Ēnu dienas dalībnieces kopā ar bērniem piedalījās sporta, mūzikas rotaļnodarbībās, gatavojās Valentīndienai un devās ekskursijā uz Balvu Novada muzeju.

Lasīt tālāk...


Dzimšanas dienā

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Trešdiena, 12 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2014

11.februārī mūsu dzimtā pilsēta Balvi sagaidīja savu 86.dzimšanas dienu.

No rīta grupās bija jūtama svētku noskaņa – dega svecītes, visus mazos un lielos balvēniešus uzrunāja dzimšanas dienai veltītais apsveikums.

Pēc brokastīm bērni devās uz zāli, kur notika svinīgais pasākums. Vadītāja I.Barinska sveica  klātesošos Balvu dzimšanas dienā un nolasīja bērnu sacerētās teikas par to, kā radies Balvu simbols vilks un ūdensroze skvērā, kā arī atklāja bērnu iemīļotākās vietas dzimtajā pilsētā. Arī vadītāja pilsētai veltījusi mīļas dzejas rindas. 6-gadīgo bērnu grupas audzēknis Iļja Polis bērniem izrādīja tēta Edgara uzkalto Balvu pilsētas dzimšanas dienai veltīto svečturi- Balvu ūdensrozi.

Lasīt tālāk...


Cirks! Cirks! Cirks!

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Ceturtdiena, 06 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2014

Ar lielāko prieku bērni sagaidīja Rīgas cirka māksliniekus klaunus, kas priecēja mazos skatītājus ar interesantiem priekšnesumiem. Bērni ar aizrautību piedalījās dažādās atrakcijās, kur ne no kā, ne no šā radās nauda, varēja pārvērsties par īstu klaunu, kļūt par burvju mākslinieku.Ar applausiem bērni sagaidīja pašus mīļākos māksliniekus – dzīvniekus. Arī daži bērni iejutās dresētāju lomā.Visus pārsteidza akrobātes žurkas, kas veikli ieņēma vietas jaukajā mājiņā. Arī baltais trusis un pūdeļu pāris iepriecināja skatītājus. Smiekli un jautrība valdīja visu izrādes laiku. Jaukās emocijas un atmiņas par šo jauko dienu nebeidz rimties!

Lasīt tālāk...


„Sienāzīša” vecāku projekts gūst atzinību

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Ceturtdiena, 23 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 23 Janvāris 2014

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” nereģistrētas iedzīvotāju grupas „Mēs saviem bērniem…”vecāku pārstāve Elīna Ķerģe kopā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” pārstāvjiem piedalījās Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (turpmāk KNHM) fonda noslēguma pasākumā Lielvārdē. Tajā piedalījās uzvarētāji, no mūsu novada - Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vecāki. Lielvārdē uzvarētājprojekti (katrs) saņēma čeku par 500,00 EUR. Kā pastāstīa Elīna Ķerģe, par šo līdzekļu izlietošanu Nīderlandes fonda pārstāvjiem nav jāsniedz atskaite. Iegūto finansējumu var izmantot gan pieredzes apmaiņas braucienā, gan atalgojumos, bet ir iecere šo naudu izmantot bērnudārza vajadzībām.
Biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes locekle Vineta Zeltkalne, informē, ka 2013.gadā KNHM fonda sadarbības partneri bija 18 organizācijas, kuras administrēja projektu konkursus savā darbības teritorijā. Kopā KNHM fonds pagājušajā gadā atbalstīja 150 iedzīvotāju iniciatīvas, kurām projektu realizētāji nodrošināja 10 – 50 % līdzfinansējumu. KNHM fonds Latvijā darbojas kopš 2006.gadā un kopā astoņos gados ir atbalstītas 1500 iedzīvotāju iniciatīvas. KNHM fonda direktors Franks van Bussels, sveicot noslēguma pasākuma dalībniekus, teica: „Paldies, ka kopā darāt, jo iedzīvotāji paši ir atbildīgi par dzīves vides sakārtošanu savā ciemā, pagastā, novadā. Tas ir svarīgi, ka paši ieguldāt savu darbu vides labiekārtošanā. Kļūstot aktīvākiem iedzīvotājiem, ir iespējams pacelt vietas pašapziņu. Mūsu galvenais uzdevums ir motivēt iedzīvotājus noticēt saviem spēkiem. Mēs lepojamies ar Jums visiem, kuri 2013.gadā realizēja projektus. Pateicos arī vietējiem koordinatoriem par ieguldīto darbu. Paldies žūrijām, jo viņi veica atbildīgo darbu, nosakot, kurus projektus atbalstīs un kuri projekti saņems papildus finansējumu. Latvijā KNHM fonds pastāv 8 gadus, bet Nīderlandē – 30 gadus. Diemžēl 2014.gads ir pēdējais KNHM fonda darbības gads Latvijā”.

Lasīt tālāk...


Karnevāls PII "Sienāzītis"

Kategorija: Balvu PII "Sienāzītis"
Trešdiena, 08 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: 08 Janvāris 2014

Kleitiņa tik zaļa,
Mētelītī baltā.
Ziemassvētku laikā,
Pie mums atnāk ciemos!
Eglīte, eglīte,
Ziemassvētku princese....

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei