Tiekas novada latviešu valodas un literatūras skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 13 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 13 Janvāris 2022

Desmitā janvāra pēcpusdienā Zoom platformā tikās novada latviešu valodas un literatūras skolotājas.

Jomas koordinatore Valija Muldiņa iepazīstināja kolēģes ar aktualitātēm priekšmetā, dalījās ar jomas koordinatoru seminārā gūtajām atziņām par to, kā veiksmīgāk iesaistīties pārmaiņu procesā un ka ikvienam skolotājam izaugsmei ir nepieciešams atbalsts, uzticēšanās, droša, radoša vide, iespēja sadarboties, dalīties pieredzē un profesionāli pilnveidoties.

Lasīt tālāk...


Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā pirmā tikšanās Jaunajā gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 07 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2022

Direktoru sanāksme6.janvārī metodiskajā sanāksmē Zoom platformā tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Tā kā ir sācies 2022.gads, direktoru vietnieki atklāja savas radošās prasmes, zīmējot šī gada simbolu – tīģeri, kā arī ieklausījās, ko šis gads nesīs katram no mums.

Sanāksmes sākumā skolu direktoru vietniekus izglītības jomā uzrunāja Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, iepazīstināja ar Izglītības pārvaldes speciālistu darbības jomām, izteica apsveikuma vārdus un aicināja uz sadarbību.

Lasīt tālāk...


Mūzikas skolotāji pārrunā aktualitātes un noklausās videolekciju

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2022

Novada mūzikas skolotāji  3. janvārī tikās tiešsaistes sanāksmē  Zoom platformā, lai pārrunātu 1.semestrī paveikto un  šajā reizē  īpaša uzmanība tika pievērsta mūzikas tematisko plānu izstrādei.  

Lai nodrošinātu  kvalitatīvu darbu mācību stundā, nepieciešams skaidrs stundas plāns, un skolotājam jāsaplāno strukturēta mācību stunda, ņemot vērā katra skolēna individualitāti, kā arī metodes, ar kurām pēc iespējas labāk iemācīt paredzēto vielu. Vēlama arī aizrautība, lai skolēns nodarbībā būtu ieinteresēts līdz stundas beigām.

Lasīt tālāk...


Dalīšanās pieredzē Balvu novada sākumskolas mācību jomas seminārā “Labās prakses piemēru popularizēšana”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2022

Ziemas brīvdienu laiku skolotāji izmanto, lai izvērtētu 1.semestra metodiskā darba rezultātus. 29.decembrī Zoom platformā notika Balvu novada sākumskolas mācību jomas skolotāju seminārs “Labās prakses piemēru popularizēšana”.

Sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja atzina, ka ir patīkami dalīties ar lietām, ko labi zini un proti, un kas ir pārbaudīts savā darba pieredzē. Šajā seminārā G.Pugeja dalījās pieredzē par dabaszinību tēmu mācīšanu 4. un 6.klasēs.

Lasīt tālāk...


Norisinājusies bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības informatīvā sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 03 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2022

28.decembrī notika bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības informatīvā sanāksme, kurā tika analizēti pozitīvie un negatīvie aspekti, noslēdzot 1.semestri. Tika secināts, ka skolēnu sekmes, zināšanas un prasmes, it īpaši praktisko un laboratorijas darbu veikšanu, ir ietekmējis ilgstošais attālinātais mācību process. Tas ietekmēja arī bioloģijas olimpiādes rezultātus, jo nebija iespējas strādāt klātienē.

Plānojot turpmāko darbu, uzsvars tika likts uz klātienes tikšanās iespējām un individuālajām konsultācijām. Tika ieplānota tikšanās Viļakas Valsts ģimnāzijā.

Noslēgumā kolēģi dalījās ar saviem metodiskajiem materiāliem un idejām, kā veiksmīgāk īstenot jauno standartu.

Informāciju sagatavoja: Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiskās apvienības vadītāja Iluta Balule


Balvu Mūzikas skolas audzēknes panākumi 17. Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss ,,Putnu bērni”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 29 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Decembris 2021

Kora klases audzēkne – Sigita Keiša D grupā ieguva konkursa ,,Putnu bērni”  Mazo balvu un 1.vietu.

Šogad konkurss ,,Putnu bērni” norisinājās jau 17. reizi, un tas šogad  notika attālināti. Konkursā  piedalījās 64 jaunie vokālisti no visas Latvijas četrās vecuma grupās divās kategorijās (akadēmiskie dziedātāji un estrādes dziedātāji).

Repertuārā bija jāsagatavo divi skaņdarbi - katrai vecuma grupai atbilstoša obligātā dziesma pēc žūrijas izvēles – viena vokalīze un viena brīvas izvēles dziesma.

Šogad konkursa žūrijas komisijā  - priekšsēdētāja JVLMA prof., komponiste Selga Mence, RDKS vokālās nodaļas vadītāja, JVLMA docente Antra Jankava, operas soliste, JVLMA vokālais pedagogs Ieva Parša.

Lasīt tālāk...


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vēstures skolotāju tikšanās tiešsaitē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 28 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2021

Gada nogalē pēc Ziemassvētkiem vēstures skolotāji tikās tiešsaites sanāksmē Zoom platformā, lai pārrunātu aktualitātes un dalītos ar labās prakses piemēriem. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore Mudīte Stepanova runāja par vēstures valsts 28.olimpiādes norisi un rezultātiem. Lepojamies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases izglītojamo Alekseju Garderu, kurš uzaicināts uz valsts posmu (skolotāja Aija Leitena). M.Stepanova runāja par iespēju  izglītojamajiem piedalīties radošo darbu un pētījumu konkursā “Vēsture ap mums” (konkursa šī mācību gada tēma ir ”Aizmirstais vēstures un kultūras piemineklis”), kā arī eseju konkursā “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei”. Jomas koordinatore iepazīstināja ar Skola 2030 organizēto konsultāciju “Kā analizēt avotus mācību stundā, lai attīstītu skolēnu prasmi atrast drošticamus avotus”, informēja, ka līdz 14.janvārim notiek Vēsture II un Sociālās zinātnes II eksāmena aprobācija, kurā uzsvars likts uz argumentāciju un viedokļa pamatošanu.

Lasīt tālāk...


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Balvu sākumskola saņem Atzinības rakstus valodu apguvē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 28 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. decembrī pasniedza Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē, kuru piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem. Šogad to saņēma Latvijas Universitāte, savukārt SIA “L’ITALII”, Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai un Balvu sākumskolai VIAA pasniedza atzinības rakstus.

Lasīt tālāk...


Balvu novada tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 10 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2021

8.decembrī Balvu novada divpadsmit tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāji tikās tiešsaistes sanāksmē Zoom platformā, kuras laikā notika praktiska darbošanās snieguma līmeņa aprakstu izstrādē vērtēšanai datorikā, kā arī Google Keep aplikācijas apskats efektīvākai darba organizēšanai.

Lasīt tālāk...


Matemātikas skolotājiem pirmā nodarbība mācīšanās grupā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 10 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2021

8. decembrī Balvu novada matemātikas skolotājiem notika pirmā nodarbība mācīšanās grupā “Efektīva mācību stunda matemātikā”. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne aktualizēja, ka šajā mācību gadā tiek uzsākta jauna sadarbības forma – mācīšanās grupa. Saskaņā ar to, ka šī bija ievada nodarbība, tad B. Urtāne iepazīstināja klātesošos ar mācīšanās grupas mērķi – pilnveidot savas profesionālās kompetences un tādējādi sekmēt skolēnu prasmes un izaugsmi.  Svarīgi ir saprast, ka mācīšanās grupa ir fokusēta uz praktisku darbību un tās analīzi, profesionālu refleksiju, savstarpēju atbalstu, pieredzes iegūšanu un dalīšanos ar to.  Līdz ar to 2. semestrī novada matemātikas skolotāji eksperta/līdera vadībā mācīsies un apgūs jaunas prasmes, lai organizētu kompetencēs balstītas mācību stundas matemātikā.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei