ZOOM platformā tikās Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2023

Krievu valodas skolotāju tikšanās ZOOM6.janvārī ZOOM platformā tikās Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji. Tikšanās gaitā tika pārrunātas izmaiņas 2022./2023.mācību gada darba plānā, situācija ar krievu valodas mācību grāmatām, Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotie konkursi, kā arī ikgadējā Tatjanas dienas festivāla programmas piedāvājums.

Tika nolemts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādi 9.klašu skolēniem pārcelt uz 9.februāri, kā arī pārrunāti galvenie olimpiādes norises kārtības punkti.

Lasīt tālāk...


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 09 Janvāris 2023

Pieredzes apmaiņas brauciens5.janvārī Balvu novada mācību jomu koordinatori un metodisko apvienību vadītāji kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, atsaucoties kolēģu uzaicinājumam, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu. Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Gulbenes novada vidusskolu, tikties ar kolēģiem, jomu koordinatoriem, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Savukārt Izglītības pārvaldes speciālisti iepazinās ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbu un tā prioritātēm.

Lasīt tālāk...


Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Saskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu ''Par Balvu novada izglītības  attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22. 4) no 2022.gada 7. novembra līdz 2022.gada 6.decembrim notika Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana. Aicinām iepazīties ar informāciju - "Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu". 


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji tiekas Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju tikšanās sākās ar sirsnīgiem veiksmes un laba  vēlējumiem Jaunajā 2023.gadā, ko kolēģi veltīja viens otram. Jomas koordinatore Mudīte Stepanova informēja par aktualitātēm – valsts pārbaudes darbiem vidējās izglītības iegūšanai un eksāmenu “Sociālās zinātnes II”, kā arī par starpdisciplināro valsts pārbaudes darbu pamatizglītības iegūšanai, kurš tiks organizēts 2022./2023. mācību gadā, taču monitoringa formā, lai pārbaudītu izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos.

M. Stepanova pastāstīja par vēstures valsts 29.olimpiādes norisi un darbu labošanu, aktualizēja informāciju par Latvijas un novadu mācības atklāto olimpiādi, kā arī radošuma un finanšu pratības konkursu „Biznesa pasakas” 5.-9. klasēm.

Lasīt tālāk...


Balvu novada matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

2023. gada 4. janvārī notika matemātikas mācību jomas sanāksme, kurā Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne dalījās pieredzē ar Valsts izglītības satura centra organizētajos kursos “Matemātikas 9. klases eksāmena saturs un vērtēšana” gūtajām atziņām. Kursu nodarbībās tika aktualizēta pierādīšanas prasmju vērtēšana, prasmju grupu «Lieto matemātikas  valodu», «Organizē risinājumu», «Formulē likumsakarības, veido un pamato vispārinājumus» vērtēšana. Līdz ar to B.Urtāne kopā ar matemātikas skolotājiem caurskatīja un analizēja prezentācijas un norādīja, kam jāpievērš lielāka uzmanība, gatavojot 9. klases izglītojamos matemātikas eksāmenam. B.Urtāne aktualizēja, ka katram  skolotājam jāiepazīstas ar 9.klases eksāmena saturu un darba paraugu ar visiem atrisinājumiem, un ieteica risināt uzdevumus ar izglītojamajiem, norādot, kas sagaidāms  atrisinājuma pierakstā. Ļoti svarīgi ir mācību stundās darboties ar formulu lapām un iemācīt izglītojamajiem atpazīt piktogrammas un saprast, ko tās nozīmē.

Lasīt tālāk...


Balvu novada latviešu valodas un kultūras un pašizpausmes mākslas jomas skolotāju sanāksme platformā Zoom

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 04 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

3. janvārī platformā Zoom tikās Balvu novada latviešu valodas un kultūras un pašizpausmes mākslas jomas skolotāji. Sanāksmi atklāja valodu (latviešu valodas) jomas koordinatore Lolita Kokoreviča, vēlot visiem darbīgu un radošu Jauno gadu. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Rudīte Priedeslaipa un Bērzpils pamatskolas skolotāja Lolita Kokoreviča dalījās ar gūtajiem iespaidiem kursos mācību jomu koordinatoriem par augstākā mācību satura apguves līmeņa un 9. klases centralizētā eksāmena vērtēšanu.  R. Priedeslaipa pastāstīja par augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmena latviešu valodā saturu, norisi un vērtēšanu, savukārt, L. Kokoreviča-  par 9. klases centralizēto eksāmenu latviešu valodā.

Lasīt tālāk...


Atkalredzēšanās svētki pensionētajiem pedagogiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Pensionēto skolotāju tikšanās Arī šogad, 14.decembrī, Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz atkalredzēšanās svētkiem pulcējās Balvu novada pensionētie pedagogi. Šādas tikšanās nu jau ir kļuvušas par ikgadēju tradīciju, kas sirsnīgā gaisotnē ļauj pensionētajiem pedagogiem atkal pabūtu kopā, satikt savus kolēģus un dalīties patīkamās atmiņās.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pateicās skolotājiem par drosmīgu un tālredzīgu skolēnu izglītošanu, jo, pateicoties tieši skolotāju diskusijām un debatēm, skolēniem ir iemācīts, ka šī pasaule mainās. “Lai mīlestības pilni šie tuvākie Kristus dzimšanas svētki, panākumiem bagāts un daudziem pārsteigumiem, it īpaši no Jūsu bijušajiem skolniekiem, piepildīts jaunais 2023.gads!” ikvienam klātesošajam novēlēja S. Maksimovs.

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas mācību jomas dabaszinību konkurss 1.klašu skolēniem „Izzini dabu!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 15 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Konkurss Izzini dabu Balvu sākumskolā 9.decembrī pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu trīsdesmit trīs 1.klašu skolēni.

Dabaszinību konkursa mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes dabaszinībās, kā arī veidot skolēnu interesi par dabas sistēmām un procesiem, dabas daudzveidību un vienotību, vides un veselības saudzēšanas nepieciešamību.

Lasīt tālāk...


14.decembrī notiks novada pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 07 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Novada pensionēto skolotāju tikšanāsŠī gada 14.decembrī plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā novada pensionēto skolotāju tikšanās.


Angļu valodas erudīcijas konkurss “ZINI vai MINI”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 13 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Zini vai miniViļakas Valsts ģimnāzijā 8.decembrī  norisinājās angļu valodas erudīcijas konkurss ZINI vai MINI „ Lielbritānija“ Balvu novada skolu 8.- 9. klašu izglītojamajiem, ko organizēja Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Leitena un Rekavas vidusskolas skolotāja Ruta Duļbinska. Skolēni pierādīja savas zināšanas  dažādu tēmu ietvaros, proti, ģeogrāfija, kultūra,  kultūrvēsturiskie objekti, tradīcijas, vēsture, ēdieni, slavenības, sports, angļu sakāmvārdi, karaliskā ģimene. Konkursa uzdevumi bija saistīti ar skolēnu radošo darbību, erudīciju  un intuīciju.

Lasīt tālāk...


Balvu novada Tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāju tikšanās, iepazīstot informācijas tehnoloģiju profesijas Balvos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 13 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Tehnoloģiju jomas koordinatoru sanāksme8.decembrī  Balvu novada Tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāji tikās sanāksmē, lai pārrunātu valsts prioritātes izglītībā tehnoloģiju jomā un izzinātu informācijas tehnoloģiju (IT) jomas risinājumus Balvos, tā rosinot izglītojamos IT karjerai.

Baltinavietis Kaspars Šķerba, studējis Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) mehatroniku, bijis RTU Zelta fonda izlasē 2009./2010. – biznesa ideju un risinājumu IT jomā, šobrīd strādā pie dažādu inovāciju izstrādes un ieviešanas ofisa darba produktivitātes uzlabošanai.

Lasīt tālāk...


Notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas publiskā apspriešana

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 31 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

izsaukuma zimeSaskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu ''Par Balvu novada izglītības  attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22. 4) no 2022.gada 7. novembra līdz 2022.gada 6.decembrim notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana.

Ar Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022.- 2027. gadam projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības  1.stāvā, Izglītības pārvaldes telpās, Bērzpils iela 1a, Balvos, darba dienās no 8.30 līdz 17.00, kā arī ŠEIT. 

Lasīt tālāk...


Norisinājusies tikšanās “Skolotāju sadarbība un savstarpējais atbalsts mācību priekšmetos un jomās”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 07 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

No 2020./2021.mācību gada Latvijas skolās sākās pakāpeniska pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana pamatizglītībā un vidusskolā, un 2022./2023.mācību gads ir noslēdzošais. Šo gadu laikā Valsts izglītības satura centrs aicināja pašvaldību izglītības pārvaldes attīstīt un atbalstīt mācību jomu koordinatoru tīklu savos novados, lai sekmētu skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanā vispārējā izglītībā. Balvu novadā darbojas 15 mācību jomu koordinatori un līdztekus viņiem- 6 metodisko apvienību vadītāji, lai risinātu specifiskus, ar mācību priekšmetiem un jomām saistītus jautājumus.

Lasīt tālāk...


Izteiksmīgās runas konkurss “Bērnu rakstniekam Samuilam Maršakam- 135”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Izteiksmīgās runas konkurss30.novembrī Balvu sākumskolā norisinājās novada 4., 5. un 6.klašu skolēnu izteiksmīgās runas konkurss “Bērnu rakstniekam Samuilam Maršakam- 135”, ko organizēja krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskā apvienība. Konkursam sākoties, klātesošos sveica Balvu sākumskolas direktore Larisa Krištopanova, savukārt 5.b klases skolnieces Sofija un Natalija Teodorovičas iepazīstināja ar bērnu rakstnieka Samuila Maršaka biogrāfiju.

Lasīt tālāk...


Skolu direktoru vietnieki tiekas Stacijas pamatskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Skolu direktori tiekas Stacijas pamatskolāBalvu novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās seminārā “Mācāmies no dabas un dabā”, kurš notika Stacijas pamatskolā.

Rīts sākās ar pirmās svecītes iedegšanu Adventes vainagā, kur gaišu noskaņu radīja skolēnu uzstāšanās un skolas direktores uzruna. Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale kolēģiem bija sarūpējusi mazu svētku sveicienu.

Skolas direktores Rutas Bukšas vadībā skolu direktoru vietnieki iepazinās ar skolu, ar izglītības programmu piedāvājumu un skolas dzīves aktualitātēm.

Lasīt tālāk...


3. decembrī iespēja satikt Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumu “AVA”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 30 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

VVĢ skolnieces Sestdien, 3. decembrī no plkst. 11:00 līdz 17:00, tirdzniecības centrā Domina Shopping, norisināsies lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums CITS BAZĀRS ziemā. Starp 270 SMU no visas Latvijas, piedalīsies arī mūsu novada Viļakas Valsts Ģimnāzijas skolnieces ar savu uzņēmumu “AVA”, kurš ražo dabīgos, mitrinošos lūpu balzāmus.

Lasīt tālāk...


Balvu sākumskola noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 25 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

RTA logoBalvu sākumskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)  ir noslēgusi sadarbības  līgumu,  saskaņā ar kuru apņemas savstarpēji sadarboties dabas zinātņu un tehnoloģiju jomās (angliski tiek sauktas par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), turpmāk – STEM.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija apņemas piedalīties konkursu un olimpiāžu rīkošanā STEM jomā, interešu izglītības pulciņu organizēšanā STEM jomā, kā arī 2  reizes mācību gadā nodrošināt  skolēnu mācību procesu STEM jomā RTA laboratorijās.

Lasīt tālāk...


Skolotāja palīga kompetence pirmsskolas izglītības iestādē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 25 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

SkolpalīgiSaskaņā ar pirmsskolas izglītības jomas mācību gada darba plānu 23.novembrī Zoom vietnē metodiskās dienas ietvaros pulcējās izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāju palīgi ar mērķi pilnveidot un paaugstināt skolotāju palīgu profesionālo kompetenci.

Skolotāja palīgs ir pirmsskolas skolotāja tiešais palīgs, kura pienākums ir:

  • sadarbībā ar grupas skolotāju, sniegt pedagoģisko atbalstu bērniem mācību satura apguvē;
  • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu;
  • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
  • palīdzēt organizēt saimniecisko procesu grupā ar bērniem;
  • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību.

Lasīt tālāk...


Seminārs “Mācāmies darot!” pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 17 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 23 Novembris 2022

Balvu novada Izglītības pārvade (turpmāk tekstā IP), turpinot darbu izglītības kvalitātes kāpināšanai novada izglītības iestādēs, 16.novembrī uz praktisku semināru aicināja novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus. Seminārs notika Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis” ar mērķi - vispirms metodiskā atbalsta nodarbībā, pēc tam praktiskā darbībā nostiprināt vadītāju rotaļnodarbību vērošanas prasmes.

Lasīt tālāk...


Novada mazie prātnieki izzin tēmu “Esi vesels!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 17 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2023

Mazie prātnieki konkursā "Esi vesels"Saskaņā ar Izglītības pārvaldes pirmsskolas mācību jomas darba plānu un Balvu novada pašvaldības projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/050) no 2022.gada 10. līdz 28.oktobrim novada izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, notika mazo erudītu konkurss “Mazais prātnieks” par tēmu “Esi vesels!”  Saskaņā ar nolikumu konkursa mērķis un uzdevumi bija veicināt veselīgā dzīvesveida popularizēšanu, izzināt un ikdienā veidot veselīgā dzīvesveida ieradumus, strādāt komandā, izvirzot kopīgu mērķi, veicināt caurviju prasmju attīstību, apkopot un prezentēt sava darba rezultātu.

Konkursā iesaistījās 21 pirmsskolas izglītības grupa, kopā 330 izglītojamie (3-6 gadi) no 11 izglītības iestādēm. Trīs nedēļu laikā bērni kopā ar skolotājām noskaidroja veselīgā dzīvesveida ieradumus, īstenojot dažādas aktivitātes – pētot, gatavojot un izgaršojot veselīgu uzturu, nostiprinot higiēnas iemaņas un dienas režīmu, aktīvi iesaistoties sportiskās aktivitātēs, ejot pārgājienos, braucot ekskursijās un iesaistot vecākus dažādās aktivitātēs.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei