Krievu valodas metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 10 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2018

IMG-20181206-WA0004.jpg

Šī gada 6.decembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Skolotājas I.Slišāne, M. Kušnire, N.Garā un S.Pavlovska dalījās pieredzē par gūtajām atziņām Valodu simpozijā Daugavpilī un profesionālās pilnveides kursos Rīgā. Tika runāts par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības svešvalodu olimpiādi 7.klašu skolēniem, kā arī eseju konkursu 10.-11.klašu skolēniem. Skolotāji tika aicināti rosināt skolēnus piedalīties gan vietējās, gan reģionālā mēroga olimpiādēs un konkursos.


Bibliotekārā Stunda

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 07 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2018

afisha

 ŠEIT Afiša lasāma arī latgaliski


Radošo darbu konkurss veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontanam Slišānam

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 04 Decembris 2018

Ar mērķi apliecināt piederību un mīlestību dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte” izsludinājuši radošo darbu konkursu, kas veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam.

Konkursa dalībnieki - Latgales novada skolu skolēnu un pieaugušie.

Konkursa norises laiks – 2018.gada 1.decembris – 2019.gada 14.janvāris.

Konkursā var piedalīties rakstot radošo darbu (eseju, miniatūru utt. gan latviešu, gan latgaliešu valodā) vai arī ilustrējot gadalaiku.

Plašāka informācija pieejama konkursa nolikumā LAV; LTG.


Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 30 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2018

galvena-bilde

28.novembrī Balvu PII ”Pīlādzītis” notika pirmsskolas izglītības skolotāju metodiskā apvienība, kurā tikās 23 Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi.

Darba dienas sākumā klātesošos uzrunāja Balvu PII „Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne un ar skanīgu priekšnesumu priecēja mazie „Pīlādzīša” dziedātāji.

Lasīt tālāk ...


Sagatavošanas kursi Rīgas Stradiņa universitātē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 27 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 27 Novembris 2018

Rīgas Stradiņa universitāte, ar mērķi atkārtot un papildināt skolēnu zināšanas, palīdzētu sagatavoties valsts centralizētajiem eksāmeniem, veiksmīgi nokārtotu iestājpārbaudījums studijām RSU un iegūtu priekšstatu par nākotnes profesiju aicina uz sagatavošanas kursiem vairākās programmās. Plašāka informācija pieejama ŠEIT


Seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 21 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2018

tmb20181121095350

Latvijas simtgades svētku nedēļas vidū Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā.

Lasīt tālāk ...


Sveicam Latvijas valsts simtgadē!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 16 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2018

apsveikuma-bilde


Pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Mīlu Tevi, Latvija!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 09 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2018

tmb20181109133649

No 2018.gada 9. līdz 25.novembrim Tirdzniecības centrā „Planēta” ir skatāma Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „ Mīlu Tevi, Latvija!”.

Izstāde ir tapusi ar mērķi stiprināt bērnu patriotisko audzināšanu, sveicot Latviju simtgadē un veidojot izpratni par piederību Latvijas valstij, kā arī veicinātu bērnu radošo pašizteikšanos.

Mīļi aicināti rast svētku sajūtas, apmeklējot izstādi un baudot bērnu brīnišķīgos darbus!


Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā “Redzi-dari-iegūsti!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

tmb20181108133040

Balvu Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek īstenota starptautiskā izglītības programma “Līderis manī”.

31. oktobrī tika organizēta metodiskā diena, kurā BVĢ direktore Inese Paidere interesentiem pastāstīja par šo programmu un tās īstenošanu ģimnāzijā. Kolēģi varēja vērot klašu audzinātāju piedāvātās atklātās stundas un darboties meistarklasēs.

Lasīt tālāk ...


Diktāts latgaliešu valodā jau sestdien

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 02 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2018

galvena

Sestdien, 3. novembrī, otro reizi notiks diktāts latgaliešu rakstu valodā. Iniciatīvas mērķis ir popularizēt latgaliešu valodu un veicināt tās lietojuma pieaugumu. Otrais pasaules diktāts latgaliešu rakstu valodā skanēs Latvijas Radio raidījumā “Kolnasāta”, uzrakstīto tekstu varēs pārbaudīt “Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv”. Klātienē diktātu varēs rakstīt Daugavpils Universitātē.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2018

tmb20181031091958

24.oktobrī Balvu pamatskolā pirmo reizi kopīgā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāji.

Lasīt tālāk ...


Ikgadējā pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

galvena

Kā ikkatru gadu, arī šogad, skaistā rudenīgā dienā, 26.oktobrī, Balvu muižā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs uz satikšanos aicināja pensionētos pedagogus no visām Balvu novada skolām, arī Briežuciema pagasta, lai arī skolas tur vairs nav, bet ir pulciņš skolotāju, kuri ir beiguši savas aktīvās darba gaitas.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

2018. gada 23. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme, kurā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar pārmaiņām matemātikas mācīšanā, kā arī ikdienas darba jautājumi. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novadu matemātikas skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī matemātikas mācību priekšmeta programmu.

Lasīt tālāk ...


Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju sanāksme Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 25 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2018

tmb20181025162016

22.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā uz sanāksmi tika aicināti Dabaszinātņu mācību jomas skolotāji, kuri māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju un dabaszinības. Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore Ārita Andrejeva iepazīstināja novadu skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī mācību priekšmetu programmu paraugiem visos mācību priekšmetos. Izglītības satura plānošanā akcents tiek likts uz pēctecību un starpdisciplinaritāti. Skola2030 komanda šobrīd izstrādā atbalsta materiālus skolēniem, kuros būs iekļauti šādi materiāli: temata atsegums, vizualizācijas, vingrināšanās materiāli, stratēģija, vārdnīca, vērtēšana.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Oktobris 2018

2018. gada 23.oktobrī vēstures skolotāji, kuri gandrīz visi māca arī sociālās zinības, Balvu Valsts ģimnāzijā tikās metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu ikdienas darba aktualitātes, kā arī gatavotos pārejai uz jauno mācību saturu, ko sāks īstenot 1., 7., 10.klasēs ar 2020.gada 1.septembri. Visiem pedagogiem ir svarīgi saprast, kādas pārmaiņas gaidāmas. Skolotājs, vadot stundas, vairāk akcentēs savu darbību uz kopēju sadarbību, pašizziņas procesu, domās, kā apgūtās zināšanas jaunieši spēs pielietot nestandarta situācijās.

Lasīt tālāk ...


Pasniegtas Balvu novada „Gada balvas izglītībā 2018”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Oktobris 2018

galvena

Šogad, 12.oktobrī, jau piecpadsmito reizi notika ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tika sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās. Pasākumu Kubulu kultūras namā vadīja aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā priecēja grupa “Vēja runa”.

Kristaps Rasims, atklājot pasākumu, teica: „Skolotāja darbs ir mazliet tāds mistisks. Jums katru dienu acīs veras cilvēki, kas veidos mūsu valsts nākotni. Varbūt uz jums skatās cilvēks, kurš nākotnē būs valsts prezidents, bet varbūt jūsu priekšā ir cilvēks, kurš kļūs par pasaules slavenu izgudrotāju vai zinātnieku, kurš izgudros zāles, kuras vēl nav atklātas, varbūt tur ir daudzbērnu ģimenes galva, kurš audzinās daudz labus cilvēkus, un nav svarīgi kādā profesijā strādās, galvenais, ka sirdi un dvēseli to darīs, bet varbūt jūs ar savu darbu iedvesmosiet kādu cilvēku un dienās sauksiet par savu kolēģi.”

Lasīt tālāk ...


Krievu valodas skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

4.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā tikās krievu valodas (svešvalodas) skolotāji, kuri analizēja pagājušajā mācību gadā paveikto. Tika konstatēts, ka pieaudzis gan 9.,gan 12.klašu valsts pārbaudes darbu kārtotāju skaits, iegūstot labus rezultātus.

Šogad plānotas kopīgas aktivitātes ar angļu valodas metodisko apvienību (olimpiāde, dalīšanās pieredzē u.c.), kā arī tālākizglītības kursi Balvos.

24.oktobrī Daugavpilī notiks Latgales reģiona Valodu simpozijs, kuru apmeklēs arī krievu valodas (svešvalodas) skolotāji no Balvu novada.


Aicina piedalīties bērnu radošo darbu izstādē „Mīlu Tevi, Latvija!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

Lai stiprinātu patriotisko audzināšanu, sveicot Latviju simtgadē, veidojot izpratni par piederību Latvijas valstij, un lai veicinātu bērnos radošo pašizteikšanos, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē bērnu radošo darbi izstādi „Mīlu Tevi, Latvija”, kurā aicina iesaistīties pirmsskolas vecuma bērnus no 1-7 gadu vecumam.

Darbi izstādei jāiesniedz līdz 2018.gada 7.novembrim Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, un tie būs skatāmi tirdzniecības centrā „Planēta” no 2018.gada 9.-25.novembrim.

NOLIKUMS


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sveiciens Skolotāju dienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181005134023


Sveiciens Skolotāju dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

roza ziemastere vai mikelitis midMēs esam līdzīgi kokiem
bet dzīvojam ne ar lapām
kas krīt
dzīvojam
ar pumpuriem
un ar ziediem
ar domām
ko labu paveiksim rīt.
/K.Apškrūma/

 

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnās spītējošiem miķelīšiem atkal klāt ir Skolotāju diena! Skolotāja darbs – tā ir misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt piepildīt sapņus, ieceres un atrast īsto ceļu dzīvē ...

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!
Balvu novada dome un pašvaldība


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei