Godināti “Gada skolotāji” 2021

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2021

Gada skolotāju apbalvošana 2021.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 8.oktobrī  tika godināti Balvu novada “Gada skolotāji 2021”.  Divdesmit septiņu izglītības iestāžu pedagogi saņēma īpašas Pateicības.

“Varbūt var likties, ka ir ļoti svarīgi būt domes priekšsēdētājam, valsts  prezidentam, jo no to lēmumiem ir daudz kas atkarīgs, bet patiesībā ir daudz kas svarīgs, ko mēs nepamanām ikdienā, bet mainās mūsu pasaulē no tā, kāds ir mans skolotājs.” Tā, atklājot svinīgo pasākumu teica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, turpinot: “Mīļie skolotāji – viss ir jūsu rokās. Un man pat ir grūti nosaukt to, kādiem izaicinājumiem un kādām grūtībām jūs šajā posmā izejat cauri gan skolu direktori, gan skolotāji, gan mācību daļa. Lai skaisti jums šie svētki, lai paklausīgi vecāki un izglītoti skolēni!”

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas metodiskās jomas skolotāju tikšanās tiešsaistē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 11 Oktobris 2021

30.septembrī video saziņas vietnes “Zoom” tiešsaistes vebinārā piedalījās Balvu novada sākumskolas metodiskās jomas pedagogi.

Pirms sanāksmes tika veikta aptauja par nepieciešamo atbalstu mācību priekšmeta satura īstenošanā, ko varētu risināt novada līmenī, tādējādi kopīgi izvirzot galvenos tematus pedagogu sanāksmēm. Tika precizēta arī informācija par sākumskolas jomas atbildīgajiem pedagogiem Balvu novada skolās.

Lasīt tālāk...


Metodiskās apvienības sanāksmē tiekas pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 08 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2021

6.oktobrī pirmsskolas metodiskās apvienības (MA) sanāksmē tikās pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu pie skolām mūzikas skolotāji, kuri realizē kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu. Mūzikai ir ļoti liela nozīme pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstībai, muzikālās darbības veidi nodrošina bērna vajadzību pašrealizēties un radoši izpausties.

Sanāksmes gaitā tika pārrunāti pirmsskolas MA mācību gada darba plāna pasākumi un dalība tajos, pārrunāta metodisko materiālu pieejamība un nepieciešamais atbalsts metodiskajā jomā. Skolotāji labprāt dalījās pieredzē par sadarbību ar grupas skolotājām, darbu e-klases elektroniskajā žurnālā un attālinātā darba specifiku.

Lija Bukovska
IKSP izglītības darba speciāliste

 


Gada skolotājs 2021

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 30 Novembris -0001
Pēdējās izmaiņas: 11 Oktobris 2021

Gada skolotājs 2021_ilustratīvs attēls

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 8.oktobrī  tika godināti Balvu novada “Gada skolotāji 2021”.

Divdesmit septiņu izglītības iestāžu pedagogi saņēma īpašas Pateicības:

Lasīt tālāk...


Balvu novada matemātikas mācību jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2021

29.septembrī Balvu novada matemātikas mācību jomas skolotāji tikās tiešsaistes sanāksmē Zoom platformā, lai izvirzītu sasniedzamos rezultātus un plānotu darbu 2021./2022. mācību gadam. Šogad aktualizēsim tematisko plānošanu, pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu 2., 5., 8. un 11.klasē.

Jāatzīst, ka darbs ir uzsākts veiksmīgi, jo Balvu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājas Ludmilas Uglovskas vadībā jau esam apguvuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu 12 stundu apjomā, kuras laikā, praktiski darbojoties, aprobējām informācijas tehnoloģiju rīku izmantošanas iespējas, mācot pirmās divas tēmas matemātikā 8.klasē. Paldies skolotājai par vērtīgajiem kursiem!

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi runā par digitālajiem mācību materiāliem pirmsskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2021

2021.gada 29.septembrī ZOOM elektroniskajā platformā notika pirmsskolas metodiskā apvienība, kurā piedalījās 73 pedagogi no visām Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un grupām skolās. Saskaņā ar 2021./2022. mācību gada darba plānu, pedagogi dalījās zināšanās un labās prakses piemēros par tēmu “Digitālie mācību materiāli pirmsskolā”. Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu pirmsskolas mācību procesa plānošanā un īstenošanā. Tā kā viens no uzdevumiem ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu, prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības mācību procesu, izmantojot inovatīvas mācību metodes un digitālās tehnoloģijas, pirmsskolas pedagogi dalījās pieredzē un labajā praksē:

Lasīt tālāk...


Balvu novada Tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 30 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 30 Septembris 2021

Balvu novada Tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāju tikšanās tiešsaistes sanāksmē

29. septembrī Balvu novada Tehnoloģiju (informātikas) jomas skolotāji tikās tiešsaistes sanāksmē Zoom platformā, lai izvirzītu prioritātes un plānotu jomas darbu mācību gadam. Tā kā šīs jomas skolotāji pārstāv gan plašu vecumposmu amplitūdu, gan dažādus mācību priekšmetus, sadarbību nepieciešams veidot ļoti individualizētu. Būs nepieciešams savstarpējais atbalsts gan mācību satura plānošanas un vērtēšanas jautājumos, gan sadarbībā ar dažādu vecumposmu skolēniem.

Lasīt tālāk...


Balvu novada svešvalodu (angļu, vācu, franču) pedagogi Zoom platformā tikās šī mācību gada pirmajā valodu mācību jomas sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 29 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2021

“Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success” Henry Ford (“Sanākšana kopā ir sākums, kopā būšana ir progress, un kopīgs darbs ir panākumi” Henrijs Fords). 

27. septembrī Balvu novada svešvalodu (angļu, vācu, franču) pedagogi Zoom platformā tikās šī mācību gada pirmajā valodu mācību jomas sanāksmē, kurā tika izvirzīti uzdevumi šim mācību gadam, apspriests un apstiprināts ambiciozais aktivitāšu un pasākumu  plāns, kā arī skolotāji tika iepazīstināti ar jaunākajām aktualitātēm savā jomā.

Lasīt tālāk...


Balvu novada mūzikas skolotāji pulcējās pirmajā šī mācību gada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 28 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Septembris 2021

“Muzikālā izglītība ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ļauj ritmam un harmonijai pēc iespējas dziļāk iekļūt dvēselē, piepildot to ar skaistumu un dodot cilvēkam skaistuma izjūtu.” (Platons). 

22.septembrī Balvu novada mūzikas skolotāji pulcējās savā pirmajā šī mācību gada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas sanāksmē.

Lasīt tālāk...


Piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 09 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2021

Piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

Iepriekšējais mācību gads ir bijis izaicinājumiem bagāts vairumam izglītības iestāžu. Pielāgojoties attālinātajām mācībām, 176 izglītības iestādes ir spējušas ieviest un saglabāt Ekoskolu programmas principus un saņems apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītības, vides aizsardzības un ilgtspējīgu jautājumu veicināšanā. 

Lasīt tālāk...


Draudzīgā aicinājuma fonda vērtējumā labus rezultātus uzrādījušas arī Rugāju, Tilžas un Rekavas vidusskolas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 09 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2021

Draudzīgā aicinājuma fonds vērtē skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus.

Katru gadu Draudzīgā aicinājuma fonds vērtē skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus un apbalvo Latvijas labākās skolas četrās grupās: ģimnāziju grupā, pilsētu vidusskolu grupā, lauku vidusskolu grupā, specializēto skolu grupā (tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas), kā arī kategorijā "Izaugsme". 2021. gada 8. septembrī, Rīgā, notika skolu godināšanas pasākums, izvērtējot 2020. gadā uzrādītos rezultātus.

Lasīt tālāk...


Zinību diena Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 02 Septembris 2021

Zinību diena Balvu novadā

1. septembrī – Zinību dienā pat daba mūs sveica ar spožu sauli, liegu vējiņu un mirdzošu rīta rasu.  Agrā rīta cēlienā katrs skolēns, skolotājs, vecāks, vecvecāks, skolas darbinieks, devās raitā solī uz skolu uzsākt jauno mācību gadu.

Lasīt tālāk...


Sveicam Zinību dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2021


Pirms mācību gada sākuma atgādiniet bērniem par drošību

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 26 Augusts 2021

kas jaatceras 1 380ce

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus un pedagogus pārrunāt ar skolēniem jautājumus, kas saistīti ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un, kā rīkoties gadījumā, ja nelaime ir notikusi un nepieciešama palīdzība. Aicinām arī studentus un pasniedzējus atcerēties par ugunsdrošību, lai saspringto studiju laiku neaptumšotu ugunsnelaimes!

Lasīt tālāk...


Krāsaina vasara un krāsaini mēs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 20 Augusts 2021

ciemos biblioteka c28cd

Balvu Bērnu un jauniešu centrā no 9.-13.augustam norisinājās dienas nometne, kurā 16 dalībnieki aktīvi un radoši pavadīja vasaras dienas. Nometnes katra diena sākās ar iesildīšanos dienai, kurā katrs dalībnieks rāda vienu sportisku soli, kuru visi kopā izpilda, bet noslēdzas ar apli, kurā tiek izstāstītas savas sajūtas par dienu, kas patika vai varbūt arī nepatika.

Lasīt tālāk...


Atbalstīts neapgūtais finansējums vasaras nometnēm

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 18 Augusts 2021

Lai apgūtu piešķirto finansējumu, līdz 17.augustam jebkurš interesents varēja pieteikties papildus vasaras nometņu konkursam “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo 2021.gada vasaras brīvlaikā”, kuras tiek organizētas pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Valsts izglītības satura centru un Balvu novada pašvaldību, par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu.
Konkursā tika pieteikta nometne, kurai attiecīgi Nolikumam piešķirts finansējums:
Bērzpils pamatskolas nometne “Sporto ar prieku” (vadītāja I.Ozoliņa, mob. 26109750).
Gaidām nometnē!


Līdz 17.augustam var iesniegt pieteikumu vasaras nometnu konkursam

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2021

Lai apgūtu piešķirto finansējumu, pašvaldība izsludina atkārtotu projektu konkursu “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo 2021.gada vasaras brīvlaikā”, pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Valsts izglītības satura centru un pašvaldību, par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu.

Konkursa pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2021.gada 17.augusta plkst. 15.00 Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. 

KONKURSA NOLIKUMS


30.augusts - Balvu novada pedagogu tiešsaistes konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 27 Augusts 2021

Informatīva afiša Balvu novada pedagogu tiešsaistes konference

30.augustā plkst.10:00 notiks Balvu novada pedagogu tiešsaistes konference
Konferences darba gaita:
• Uzrunas, iedvesmojoši un svinīgi apsveikumi
• Kaspara Markševica muzikāls sveiciens
• Latvijas Kultūras akadēmijas docentes, aktrises un TV raidījumu vadītājas Zanes Daudziņas lekcija “Emociju kontrole kā skolotāju spēka faktors”
Sīkāka informācija izglītības iestādēs!

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85469743474?pwd=aUk1em10TmltK2VtRDRkM2ZWN1VGZz09

Meeting ID: 854 6974 3474
Passcode: 010103

Uz tikšanos konferencē!


Ievads Lego Mindstorms EV3 robotika pamatskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 13 Augusts 2021

2020./2021. mācību gadā Balvu novada skolās tika iegādāti Lego Mindstorms EV3 robotikas komplekti, lai nodrošinātu mūsdienīga mācību procesa norisi skolās un pilnveidotu pedagogu profesionālo kompetenci šajā jautājumā. Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir saskaņojusi Balvu sākumskolas pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursu programmu “Ievads Lego Mindstorms EV3 robotikā pamatskolā”. Sīkāka informācija nosūtīta visām izglītības ietādēm.
Kursi tiks īstenoti 2021.gada 25.augustā Balvu sākumskolā klātienē (ievērojot valstī noteiktās Covid19 prasības) no plkst. 9.30 - 15.30, programmas vadītāja Gunita Pugeja. Kursu dalībnieki saņems arī apliecības par apmeklētajiem kursiem.

Informācija: Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde


Pirmsskolas pedagogiem tiks sniegtas zināšanas speciālajā izglītībā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Augusts 2021
Pēdējās izmaiņas: 13 Augusts 2021

2021.gada 20.augustā Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē valsts finansētos 8 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus pirmsskolas pedagogiem speciālajā izglītībā „4 - 6 gadīgo bērnu attīstības izpētes iespējas un nozīme, nodarbību un korekcijas pasākumu metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla darbs ar vecākiem.” Kursos piedalīsies pirmskolas pedagogu no visām jaunā Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un grupām pie skolām.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei