Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs attālinātā darba režīmā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 15 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2021

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra atrašanās vieta Sporta ielā 1, Balvos.COVID-19 laikā ir izjaukts mūsu visu ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir dabiskas, pašsaprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem.

Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psiholoģiska atbalsta konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm, tāpēc Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC), informē par iespēju saņemt attālināti psiholoģes Aijas Brokānes konsultatīvo atbalstu izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem. Šeit jāpiemin, ka regulāri jau tiek nodrošināts attālināts BIIAC psiholoģes A.Brokānes atbalsts BPVV un BVĢ izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem. Tēmas vai problēmsituācijas ir dažādas, sākot no emocionālām problēmām, psiholoģisko diskomfortu, bailēm, konfliktu risināšanu, lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanu, vērtību sistēmas izvērtēšana un attīstīšana. Psiholoģe ir atvērta saziņai, konsultācijām, bet bērnus pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus konsultēt attālināti un veikt psiholoģisko korekciju vai terapeitisko iejaukšanos ir veikt gandrīz neiespējami, viņu vecumposma un sociālo prasmju dēļ. Tas ir ierobežojums un mīnuss. Tādēļ psiholoģe ir atvērta konsultācijām viņu vecākiem.

Lasīt tālāk...


Piesakiet skolu “Eiropas eksāmenam”!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 12 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2021

Informācija, kā pieteikt skolu “Eiropas eksāmenam”

“Eiropas eksāmens” notiek jau septīto gadu. Katru gadu, atzīmējot Eiropas dienu, arvien  vairāk skolēnu un pieaugušo piedalās tiešsaistes testā – pagājušajā gadā dalībnieku skaits pārsniedza 30 000.

“Eiropas eksāmenu” šogad raksturo vārdi REDZI, DZIRDI, UZZINI, IZPROTI, mudinot pilnveidot zināšanas, izpratni, kļūt aktīvākiem, kopā veidot Latviju un Eiropas Savienību.

Protams, aicinām arī Jūs izmēģināt spēkus šogad pieaugušo grupā (2019. un 2020.gada jautājumi un atbildes ir pieejamas - https://esmaja.lv/lv/projekti/eiropas-eksamens/ka-sagatavoties/pieaugusie  . 

Ar cieņu Eiropas eksāmena komanda!


Noslēdzies konkurss “Manas ģimenes barikāžu stāsts”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 11 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2021

Guntras gibalas darbiņš

Lai padziļinātu skolēnos interesi par Atmodas laiku Latvijā - 1991.gada barikāžu veidošanas iemesliem, norisi un nozīmi, kā arī izkoptu spēju atspoguļot iegūto informāciju, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar novadu izglītības iestādēm, muzejiem un Balvu bērnu un jauniešu centru rīkoja konkursu “Manas ģimenes barikāžu stāsts”. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī konkursa darbu iesniegšanas termiņš tika pagarināts, un nu konkurss ir noslēdzies, iesniegtie darbi izvērtēti un noteikti godalgoto vietu ieguvēji.

Lasīt tālāk...


Ceļš uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem turpinās!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 04 Marts 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo

Par spīti skarbajai epidemioloģiskajai situācijai valstī, ceļš uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ir izstiepies garumā. Valsts izglītības satura centrs, kas ir svētku organizatori, joprojām neizslēdz iespēju, ka svētki tomēr šovasar būs.

Lasīt tālāk...


“Mazais prātnieks 2021”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 04 Marts 2021

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” logo

Lai veicinātu pirmsskolas vecuma bērnu veselīga dzīvesveida ieradumus, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm un Balvu novada pašvaldību organizē starpnovadu konkursa „Mazais prātnieks 2021”, kura tēma šogad ir „ Čipolino un viņa draugu vitamīnu ABC”.

Lasīt tālāk...


Evelīna Bule - bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2021” laureāte

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: 04 Marts 2021

Evelīnas Bules darbs 49. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „LIDICE 2021”

Aizvadīta kārtējā 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2021”  Latvijas kārta. UNESCO Ģenerālās asamblejas izraudzītā tēma 2021.gadam bija “ROBOTS un mākslīgais intelekts”, tādējādi bērni un jaunieši to atspoguļoja savos mākslas darbos.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi dalās pieredzē par mācību procesa vērtēšanu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2021

Neskatoties uz pirmsskolas izglītības iestāžu grūto un sarežģīto klātienes darbu ārkārtas situācijas laikā, pedagogi turpina dalīties pieredzē un izglītoties metodiskajās apvienībās (MA).

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKSP) pirmsskolas MA darba plānu, 24.februārī notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 57 pirmsskolas pedagogu tikšanās ZOOM platformā, lai dalītos pieredzē par tēmu “Mācību procesa vērtēšanu.”

Lasīt tālāk...


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizācija skolēniem ar speciālajām vajadzībām”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 03 Marts 2021

Februārī un martā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus "Mācību procesa organizācija skolēniem ar speciālajām vajadzībām". Kopumā šo programmu apgūs 62 pedagogi. Kursus vada Rēzeknes pamatskolas- attīstības centra izglītības metodiķe, vispārējās izglītības skolotāja un pedagoģiski medicīniskās komisijas speciāliste Aļona Viļuma.

Programmā iekļautas tēmas par skolēniem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem, viņu psiholoģiski pedagoģiskais raksturojums un izpēte, izmantojamie atbalsta pasākumi un pielāgojumi, kā arī metodes, strādājot ar šiem skolēniem.

Lasīt tālāk...


Vēstures skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2021

23.februārī vēstures skolotāji, izmantojot Zoom platformu, tikās sanāksmē, lai pārrunātu, kā sokas ar pilnveidotā mācību satura apguvi 10.klasēs.

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītāja Irēna Šaicāne pastāstīja par Vēstures un sociālo zinību biedrības (VSSB) organizēto pasākumu „Apaļais galds II”, kurā skolotāji iepazinās ar jaunāko informāciju, dalījās pieredzē, meklēja dažādas stratēģijas pilnveidotā mācību satura īstenošanai 10.klasēs.

Lasīt tālāk...


Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji tiekas sanāksmē un dalās pieredzē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 18 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2021

15.februārī attālināti tikās krievu valodas (svešvalodas) skolotāji. Metodiskās apvienības vadītāja N.Garā informēja par dažādām aktualitātēm. Ir iznācis   mācību komplekts 4.klasei „Просто по-русски”, kas atvieglos gan skolotāja, gan skolēna mācību procesu. Darbojoties ar jauno mācību grāmatu, dažreiz būs nepieciešams padoms, ieteikums, tāpēc priecājamies par izveidojušos sadarbību ar Svetlanu Brasnujevu, vienu no darba burtnīcas veidotājām.

Liela nozīme ir savstarpējai pieredzes apmaiņai, kurā dalījās Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Irīna Krivošejeva un Marina Ločmele, Stacijas pamatskolas skolotāja Olga Stankeviča, Rugāju novada vidusskolas skolotāja Natālija Garā. Šoreiz piedāvājām   idejas darbam 7.klasē.

Sekosim tiešsaistes kursu, semināru, arī konkursu piedāvājumam, izmantosim portāla tavaklase.lv piedāvātās stundas, protams, gatavosim 12.klases skolēnus centralizētajam eksāmenam krievu valodā (svešvalodā).

Krievu valodas (svešvalodas) MA vadītāja N.Garā


Bioloģijas un ķīmijas skolotāji dalās pieredzē par attālināto mācību procesu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 18 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2021

15. februārī platformā ZOOM tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas un ķīmijas skolotāji, lai pārrunātu, kā rit attālinātais mācību darbs, īpaši 7. un 10.klasēs, kur jāīsteno pilnveidotais mācību saturs.

Skolotāji apsprieda neskaidros jautājumus par tematisko plānu īstenošanu, it īpaši 7. un 10. klasē, par mācību materiālu pieejamību, pozitīvos un negatīvos aspektus attālinātajā mācību procesā, dalījās pieredzē. Skolotāji atzina, ka šis ir saspringts laiks gan skolēniem, gan mums pašiem. Skolēniem ir diezgan sarežģīti lasīt nosūtītos tekstus un uzdevumus, patstāvīgi veikt pierakstus, uzdevumus, jo tekstpratība daļai skolēnu pilnībā nav izveidojusies. Savukārt skolotājiem - daudz laika aizņem piemērotu mācību materiālu meklēšana un veidošana, lai īstenotu sasniedzamo rezultātu.

Skolotāji sanāksmi novērtēja kā lietderīgu, kuras laikā varēja iegūt jaunāko informāciju, jaunas idejas turpmākajam darbam.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA vadītāja A. Barbaniška


Pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks” noslēgsies 1.martā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 17 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2021

Informatīva afiša par pieteikšanos izglītības projektā “Mācītspēks”

Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Lasīt tālāk...


Tiešsaistes seminārs matemātikas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 11 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 11 Februāris 2021

10.februāra pēcpusdienā Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu matemātikas skolotājiem notika tiešsaistes seminārs Zoom.us platformā. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne sniedza atgriezenisko saiti par to, kādas platformas skolotāji izmanto, par pozitīvo un negatīvo matemātikas mācīšanā attālinātajā mācību procesā, kā arī ieteikumiem un komentāriem.

Lasīt tālāk...


Klašu audzinātāju metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs par audzināšanas darbu un pasākumu organizēšanu attālinātā mācību procesa laikā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 10 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 10 Februāris 2021

5. februārī platformā ZOOM tikās Balvu, Rugāju un Baltinavas novada skolu atbildīgie par audzināšanas darbu, lai dalītos pieredzē ar veiksmīgākajiem piemēriem audzināšanas darbā un pasākumu organizēšanā attālinātā mācību procesa laikā.

Jana Mežale no Stacijas pamatskolas stāstīja par lielisku sadarbību ar Balvu novada muzeju, sadarbību ar drossinternets.lv, skolas kopdarbu Ziemassvētkos, kā arī dalījās ar personīgo pieredzi audzināmajā klasē – kā mudināt skolēnus izvērtēt sevi un izvirzīt mērķus.

Lasīt tālāk...


Seminārs skolu direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 09 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2021

Lai pārrunātu attālinātā mācību laika aktualitātes, februāra sākumā izglītojošā tiešsaistes seminārā tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā,

Seminārā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva teica spēka vārdus un informēja par aktualitātēm un veicamajiem darbiem.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības speciāliste Terēza Čudarkina informēja par valsts pārbaudes darbu un mācību priekšmetu olimpiāžu aktualitātēm, par attālināto mācību norisi un mācību stundu organizēšanu tiešsaistē.

Metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale informēja par Izglītības un zinātnes ministrijas organizētās konferences aktualitātēm – mācību procesu no 8.februāra. Direktoru vietnieki diskutēja par individuālajām konsultācijām klātienē, sejas masku lietošanu un mācību saturu.

Pieredzē par vērtēšanu sākumskolā dalījās Balvu sākumskolas direktores vietniece Gunita Pugeja, savukārt Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece – metodiķe Valija Muldiņa vēlreiz aktualizēja atgriezeniskās saites nozīmīgumu mācību procesā.

Direktoru vietnieki atzina semināru par lietderīgu un izglītojošu un vienojās tikties Zoom platformā 11.martā.


Uzaicinājums izglītības iestādēm valsts aizsardzības mācības īstenošanai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 29 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Janvāris 2021

Uzaicinājums izglītības iestādēm valsts aizsardzības mācības īstenošanai.

Jaunsardzes centrs aicina vispārējās vidējās izglītības iestādes un izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas pietiekties Valsts aizsardzības mācības īstenošanā no 2021.gada 1.septembra.

Vairāk informācijas https://www.jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba


Valdībā pieņemts lēmums par grozījumiem/izmaiņām noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020./2021. mācību gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 29 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 29 Janvāris 2021

28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus, eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību, regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī.

Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka
3. klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka 3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā,

Lasīt tālāk...


Saņem dāvinājumu – korķa ELOU bērnu rotaļlietas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 28 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Janvāris 2021

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde saņem dāvinājumu - rotaļlietas.

Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, ir saņēmušas dāvinājumu – 141 iepakojumu ar korķa ELOU bērnu rotaļlietām par kopējo summu 2115,00 EUR no biedrības “Speciālo palīglīdzekļu parks”.

Lasīt tālāk...


Pirmsskolas pedagogi metodiskajā dienā tiekas ZOOM platformā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 27 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2021

22.janvārī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk IKSP) ZOOM platformā organizēja Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas pedagogu metodisko apvienību (turpmāk MA), kurā piedalījās 58 pedagogi. Saskaņā ar IKSP pirmsskolas MA mācību gada darba plānu, tika runāts par tēmu “Sadarbība ar vecākiem bērna individuālo sasniegumu attīstībai”, šoreiz pieredzē dalījās Balvu PII “Pīlādzītis” pedagogi.

Lasīt tālāk...


Taps bērnu radošo darbu izstāde „Oliņ, boliņ!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 26 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 26 Janvāris 2021

Lai veicinātu gadskārtu ieražu svētku “Lieldienas” izzināšanu un atspoguļošanu un veicinātu bērnos radošo pašizteikšanos, attīstītu fantāziju un gūtu pozitīvas emocijas no radošā procesa, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm organizē pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstādi “Oliņ, boliņ!”, kas būs skatāma tirdzniecības centrā “Planēta” no 2021.gada 23.marta līdz 9.aprīlim.

NOLIKUMS


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei