Izzinoša ekskursija par II pasaules karu Viļakas pilsētā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 22 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Aprīlis 2022

ekskursija

21.aprīlī Viļakas muzejs kopā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem devās izzinošā ekskursijā, iepazīstot II pasaules kara notikumus Viļakas pilsētā. Sākumā Viļakas muzejā apskatījām dažādus kara priekšmetus un dokumentus, centāmies tos analizēt. Apskatījām padomju un nacistiskās Vācijas kara lietas, apliecības, naudu u.c. Pārrunājām abu okupācijas varu gaitu Viļakas pilsētā un apkārtnē. Interesanti bija uzzināt par Raču karagūstekņu nometni un kastīti, ko veidoja karagūstekņi lai iemainītu to pret pārtiku. Pie bijuša kapucīnu mūku klostera pārrunājam tā pārveidošanu padomju laikā, kā arī pievērsām uzmanību Viļakas kinoteātra nosaukumam “17.jūnijs”. Šajā dienā 1940.gadā sarkanās armijas daļas ienāca Latvijas teritorijā.

 Runājām par bijušā klostera pagrabu, kur pēc dažu cilvēku atmiņām čeka turēja un spīdzināja cilvēkus. Braucot pa Balvu ielu, skolēni uzzināja, ka autoostas rajonā kādreiz bija izveidots ebreju geto, un, nogriežoties pa Tautas ielu, tur kur tagad atrodas Dz.Dvinska ekspozīcija “Abrenes istabas”,  bija čekas galvenais nams Viļakā, kurā tika turēti un spīdzināti cilvēki, vesti ebreji uz savākšanas punktu utt.

Lasīt tālāk...


Latgales Kultūrvēstures muzeja mākslas kolekcijas izstāde “Klusā daba”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 21 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2022

klusa daba

Klusās dabas uzstādījums mākslas skolā bieži vien ir pirmais gleznošanas objekts jaunam censonim, kad viņš mācās izprast gaismas dabu, krāsu saskaņu, priekšmetu formu un materialitāti. Taču, skatoties pagātnē, jāteic, ka klusās dabas kā glezniecības žanra kvalitātes ir novērtētas jau vairāk kā četrus gadsimtus atpakaļ, kad tā uzplaukums bija vērojams Eiropas valstīs – Holandē, Vācijā, Anglijā, vēlāk – Francijā.

Arī mūsdienās mākslinieki nereti pievēršas klusās dabas glezniecībai, atrodot gan jaunus izteiksmes līdzekļus, gan pasnieguma veidu. Vienkārši sadzīves priekšmeti, kuriem cilvēks savā ikdienā pieskaras, izjūtot to formu, materialitāti, krāsu, arī smaržu, mākslinieka radītajā mazajā pasaulē rod otru iespēju savam stāstam un attiecībām gan ar pašu autoru, gan mākslas darba vērotāju.

Lasīt tālāk...


Žīguru kultūras nama līnijdeju grupa “Punktiņi” uzstājās Veclaicenes Tautas namā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 20 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 20 Aprīlis 2022

ziguri

Lieldienu saulainajā rītā Žīguru Kultūras nama līnijdejotājas posās tālajā ceļā uz Alūksnes novada Veclaicenes pagastu, lai uzstātos deju koncertā “Sadancojam Veclaicenē” un iepazītu Vidzemes skaistākos skatu torņus, dabas takas un medus muzeju.

Pašā sākumā mēs apmeklējām Mišu medus muzeju, kur aizrautīgi, sirsnīgi un zinoši saimnieks Artis atklāja biškopju pasauli. Šī ir kolosāla vieta, kur ir pilnīgs klusums, tik dzirdama strautiņu ūdens tecēšana.

Tālāk turpinājām ceļu uz Veclaicenes Tautas namu, kur mūs sagaidīja burvīga Tautas nama vadītāja Maija Rozīte, kura ierādīja telpas, lai varam sagatavoties koncertam. Koncertu “Sadancojam Veclaicenē” kuplināja: Veclaicenes Tautas nama līnijdeju grupa (vadītāja Dace Ķelne),  Žīguru Kultūras nama ritmikas un linījdeju grupa “Punktiņi” (vadītāja Laima Timmermane), Veclaicenes Tautas nama deju kolektīvs “Korneti” un Hānjas deju kolektīvs (vadītāja Ulvi Tommiku). Kā arī bija iespēja apskatīties apsveikumu kartiņu izstādi “Apsveikums no pagātnes”. Saviesīgajā daļā tika sumināts deju kolektīvs “Korneti”, kuram 2021.gada decembrī apritēja 5 gadi kopš izveidots.

Lasīt tālāk...


Satiekot savu meistaru, Briežuciemā apgūst jaunas prasmes

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 12 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2022

grāmatzīmePūpolsvētdienā Briežuciema rokdarbu darbnīcā „Atspole” pulcējās gan pieredzes bagātas rokdarbnieces, gan dāmas, kuras prot tikai vienkāršus rokdarbus. Bet mācīties nekad nav par vēlu, īpaši, ja prasmes ierāda meistare, kura prot pati un prot savas prasmes iemācīt citiem. Skolotāja un amata meistare Inga Careva dalījās prasmēs, kā tik pie skaistas grāmatzīmes ar latvju rakstiem, darinot tās ielocītajā rakstā.

Meistardarbnīca  notika akcijas „Satiec savu meistaru ietvaros”. Šogad visā Latvijā meistari ar savām zināšanām  dalījās četrpadsmito reizi. Briežuciema meistari piedalījušies visos gados, kopā 22 meistari dalījušies dažādas prasmēs - gan senās, no vecvecākiem mantotās, piemēram, aušana, tradicionālā muzicēšana, vainagu darināšana. Arī salīdzinoši nesen apgūtās prasmēs – mīksto rotaļlietu gatavošanā, sveču dekupēšanā. Katra jauna apgūta prasme bagātina ikviena kopienas iedzīvotāja ikdienu  un arī neļauj aizmirst senos amatus, mudina iemācīties ko jaunu. Pozitīvi, ka šādās tikšanās reizēs apmeklētāji mācās viens no otra, senās prasmes papildinot ar jaunām idejām un pielietojot modernākus līdzekļus un materiālus, process kļūst praktiski pielietojamāks arī mūsdienās.

Lasīt tālāk...


“Satiec savu meistaru” 2022 Baltinavas pagastā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 12 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2022

dsc 4625 546bf8., 9. un 10. aprīlī visā Latvijā jau četrpadsmito reizi notika pasākums „Satiec savu meistaru!”. Šajā reizē interesenti tika aicināti apmeklēt meistarus visos Latvijas vēsturiskajos novados – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Sēlijā.
Pasākuma ietvaros, 8. aprīlī Baltinavas pagasta muzejā notika darbnīca “Saļmu dzīduošona. Baļtinovas pogasta tradicejas”. Baltinavas muzeja vadītaja Antra Keiša un izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Anita Ločmele pasākuma dalībniekiem sniedza izsmeļošu informāciju par saļmu tradīcijām no senatnes, līdz pat mūsdienām. Kā atzina Anita Ločmele, laikam ejot, saļmu dziedāšanas tradīcijas nozīme daudzviet mazinās, arvien mazāk paliek saļmu dziedātāju un jaunā paaudze ne īpaši iesaistās šo dziedāšanas tradīciju izkopšanā.

Lasīt tālāk...


Ceļojošā foto izstāde "Ceļojums gar Latvijas robežu zirga mugurā"

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2022

Zirga mugurā

Balvu novadā mēneša garumā - no 11. aprīlim līdz 7. maijam būs iespēja apskatīt ceļojošo foto izstādi "Ceļojums gar Latvijas robežu zirga mugurā". Izstāde būs apskatāma  gan Žīguros un Viļakā, gan Upītē un Baltinavā.

Vāciete Tīna Runce un latviete Līga Vilne ar zirgiem Prīmu, Kastani un Dempsiju 2019. gadā uzsāka ceļojumu apkārt Latvijas robežai zirga mugurā.

Jātnieces stāsta: “Pirmais ceļojuma posms, pa Latvijas jūras krasta robežu 620 km garumā, notika 2019. gadā no Nidas līdz Ainažiem. Otrs posms tika paveikts 2020. gadā - 1300 km pa Latvijas sauszemes robežu. Kopumā ceļā pavadītas septiņas nedēļas, mērojot 50 un pat 60 kilometrus dienā. 20 planšetēs mūsu piedzīvojumi apkopoti dienasgrāmata formātā - ar bildēm, tekstiem un karšu materiāliem, lai izstādes apmeklētāji varētu sekot mūsu ceļojumam.”

Lasīt tālāk...


Izstāde “Skalpelis un spalvaskāts”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 08 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 08 Aprīlis 2022

skalpelisĀrsts vai medicīnas darbinieks nav tikai sava aroda labs veicējs, bet tiem var būt arī plaši pazīstami sabiedriskie darbinieki ar plašu radošo darbību. Jau no seniem laikiem ārsti, bez savas tiešās profesijas, varēja būt arī mākslinieki, rakstnieki, filozofi, atklājēji un pētnieki.

Pirmais pasaulē slavenākais ārsts ir Hipokrāts, kas Senajā Grieķijā plašāk bija slavens ar saviem filozofiskajiem uzskatiem un „Ārsta zvēresta” autors. Latvijā jau 16. gadsimtā dzīvojušie un strādājušie ārsti aizrāvās ne tikai ar ārstēšanu, bet arī ar rakstīšanu. Piemēram, vecākā Rīgā saglabājušā „horizontālā kalendāra” sastādītājs bija ārsts un astrologs Zaharijs Stopijs (ap 1535.-1593. vai 1594.). 1595. gadā tika izdota, iespējams latviešu izcelsmes. Rīgas ārsta Bazilija Plīnija (ap 1540.-1605.) poēma „Cildenās Rīgas, Livonijas metropoles slavinājums”, kas plašāk sabiedrībā pazīstama ar nosaukumu „Slavas dziesma Rīgai”. 19. gadsimtā pirmais latviešu valodnieks bija latviešu ārsts un dzejnieks Juris Bārs (1808-1879). 19. gadsimta beigas un 20. gadsimts gan pasaulē, gan arī Latvijā ievērojams ar plašu ārstu un medicīnas darbinieku darbību publicistikā. Savās grāmatās un presē viņi publicēja savus novērojumus, pētījumus un uzskatus par dažādām ārstniecības tēmām, veselības aizsardzību, zinātniskiem pētījumiem un atklājumiem medicīnā. Daļa no ārstiem un medicīnas darbiniekiem savos vaļas brīžos aizrāvās arī ar rakstniecību, publicējot dažādu žanra romānus, stāstus, dzeju un cita žanra literatūru. Pasaulē kā rakstnieki un publicisti zināmi tādi ārsti kā: Aksels Munte (1857-1949), Arturs Konans Doils (1859-1930), Antons Čehovs (1860-1904), Mihails Bulgakovs (1891-1940) un Arčibalds Džozefs Kronins (1896-1981), kā arī slavenā detektīvu autore farmaceite Agata Kristi (1890-1976).

Lasīt tālāk...


Konkurss vecākiem un bērniem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 01 Aprīlis 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Aprīlis 2022

Konkurss vecākiem un bērniemAtzīmējot  pasaku meistara Hansa Kristiana Andersena dzimšanas dienu un  Starptautisko bērnu grāmatu dienu, Balvu Centrālā bibliotēka aicina ielūkoties skaistāko pasaku pasaulē, piedaloties konkursā un atbildot uz jautājumiem.

Pirmie 3 pareizo atbilžu iesniedzēji saņems balviņu! 

Saite uz spēli: https://ej.uz/rhi3


Ir zināmas Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2021 grāmatas –uzvarētājas!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 21 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2022

Bērnu - jauniešu - vecāku žūrija5+

1.v. Pagalma enciklopēdija/A. Vanaga

2.v .Kapteiņa zirdziņš/J. Zvirgzdiņš

3.v. Bubuļbailes/B. Berants

Lasīt tālāk...


Vokālo ansambļu koncerts Balvos

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 15 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 17 Marts 2022

Ansambļu vadītāji, koncertmeistari

Ir vaļā logs, un Gaisma mani zīmē…..ar dzejnieces Dinas Bitēnas Sirmās  ievadvārdiem 12.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā izskanēja novada vokālo ansambļu koncerts-satikšanās, atkalredzēšanās mirklis pēc diviem gadiem.

Koncerta mērķis bija apzināt novada vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt katra kolektīva mākslinieciskās un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt  ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību.

Balvu novadā 2022.gadā ir 21 vokālais ansamblis, no kuriem trīs ir bērnu kolektīvi. Bez jau minētajiem bērnu ansambļiem darbojas  sieviešu, senioru, mazākumtautību un jauktie vokālie ansambļi.

Koncerta ievadā klātesošos ar muzikālu sniegumu priecēja Balvu Mūzikas skolas saksofoniste Megija Kriviša un trompetists Ričards Ķirsons, audzēkņu pedagogs – Egons Salmanis, koncertmeistars Viktors Bormanis.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei