Vecākus un pedagogus aicina piedalīties psiholoģijas nodarbībās (tiešsaistē)

Kategorija: Balvu novada projekti
Pirmdiena, 16 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 16 Janvāris 2023


Aicinām atsaukties radošus, uzņēmīgus cilvēkus, lai kopā radītu un attīstītu Amatnieku māju Lāča dārzā, Balvos

Kategorija: Balvu novada projekti
Otrdiena, 10 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2023

Amatnieku māja 2023Aicinām atsaukties radošus, uzņēmīgus cilvēkus, lai kopā radītu un attīstītu Amatnieku māju Lāča dārzā Balvos par vietu, kas kļūtu par vienu no šī vēsturiskā parka atpazīstamības simboliem, vienlaikus piedāvājot mūsdienīgā, estētiski baudāmā vidē Balvu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem sajust Ziemeļlatgales viesmīlību un piedzīvot pozitīvas emocijas.


2023.gada janvāra mēneša aktivitātes ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/050, ietvaros

Kategorija: Balvu novada projekti
Otrdiena, 10 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2023

Projekta atskaite2023.gada janvāra mēneša aktivitātes ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/050, ietvaros. 


Notiek Rugāju pagasta pārvaldes ēkas siltināšanas darbi

Kategorija: Balvu novada projekti
Sestdiena, 31 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 31 Decembris 2022

Rugāju pagasta pārvaldes remontdarbi turpināsProjektā Nr.4.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Balvu novada pašvaldība 14.06.2022. noslēdza vienošanos ar CFLA par šī projekta realizāciju. Projekta kopējās izmaksas sastāda 556 176,75 EUR, no tām ERAF finansējums 285000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15088,24 EUR, pašvaldības attiecināmais finansējums 188 579,39 EUR un pašvaldības neattiecināmās izmaksas. Projekta realizācijas laikā finansējums var tikt precizēts.

Lasīt tālāk...


Būvdarbi Upītē turpinās

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 01 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Decembris 2022

Būvdarbi Upītē turpināsBūvdarbu gaitu regulāri uzrauga un novērtē arī vietējie Upītes ciema iedzīvotāji, atzīstot, lai piedzīvotu pozitīvas pārmaiņas, ir jāizdzīvo arī neērtību laiks. Vietējie iedzīvotāji un Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals atzinīgi vērtē uzsākot būvdarbus.

Neskatoties uz inflāciju, nemitīgo cenu pieaugumu, materiālu pieejamību būvfirma SIA “ĢL Konsultants” turpina būvdarbus nemateriālā kultūras mantojuma centrā “Upīte” ēkā. Rudens sezonā būvnieks koncentrējās uz āra darbu veikšanu.  Ir veikta sienu izbūve, šobrīd norit piebūves jumta spāru izbūve, ir ierīkota ārējā elektrība, izbūvēts stāvlaukums, salikts bruģis. Pavasarī turpināsies teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.

Lasīt tālāk...


Veselīga uztura nodarbības noslēgušās

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 01 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 01 Decembris 2022

ProjektsProjektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē” nodarbību ciklā “Veselīgs uzturs” bija plānotas 28 nodarbības. Tās tika sadalītas pēc gadalaikiem Pavasaris, Vasara, Rudens un Ziema. Nodarbību mērķis bija iegūt zināšanas kā ēst veselīgi visos gadalaikos. Nodarbību norises vietas Viļakā un Viļakas apkaimē tika mainītas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku interesentu loku un plašāku mērķa grupu.

Lasīt tālāk...


Viļakas muzejā īstenots mākslinieciskā dizaina projekts ekspozīcijai “Viļakas apkārtne vēstures līkločos”

Kategorija: Balvu novada projekti
Trešdiena, 30 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2022

Viļakas muzejsViļakas muzejam 2022.gada janvārī  VKKF projektu programmā “Muzeju nozares attīstības programma” tika apstiprināts projekts “Ekspozīcijas “Viļakas apkārtne vēstures līkločos” mākslinieciskā dizaina izstrāde”. Lai iesniegtu projektu par dizaina izstādi, muzejs izstrādāja ekspozīcijas zinātnisko plānu. Dizaina izstrādi veica firma “Being design” ar mākslinieku Raimondu Vinduli.

Lasīt tālāk...


Sportiskā orientēšanās uz #EsiAktīvs viļņa

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 24 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2022

Sportiskā orientēšanāsŠī gada 5.novembrī Viļakas pilsētā norisinājās Sportiskā orientēšanas “Esi aktīvs!”. Tās realizēšanu atbalstīja projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas pilsētā un apkaimē”.

Pasākuma mērķis bija popularizēt sportisku un veselīgu dzīvesveidu, un veicināt pasākuma apmeklētāju iesaistīšanos aktivitātēs neskatoties uz laikapstākļiem, jo ne par velti ir teiciens “Nav nepiemērotu laikapstākļu, ir nepiemērots apģērbs”. Mums bija patiess prieks redzēt Jūs tik kuplā skaitā, pavadot laiku individuāli, draugu un ģimeņu lokā.

Lasīt tālāk...


Uzsākti Balvu ielas asfaltēšanas darbi Kubulu pagastā

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 17 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 17 Novembris 2022

Kubulos lej asfaltuBalvu novada pašvaldība īsteno projektu „Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā”, Nr.5.6.2.0/20/017, kur paredzēta izkraušanās laukuma izbūve un Balvu ielas posma pārbūve, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve. Sabiedrība tika informēta, ka projekta būvdarbi tika sadalīti 2.kārtās.

Ar 1.kārtas būvdarbu veicēju tika pārtrauktas līgumsaistības, jo SIA "Riviera" nepildīja līgumsaistības. Jauna iepirkuma rezultātā, būvdarbus šajā kārtā pabeigs SIA "VLAKON", kas veiks arī 2.kārtas apgaismojuma izbūvi. 2.kārtas būvdarbus veic SIA "Valkas ceļi".

17. novembrī uzsākta sengaidītā Balvu ielas 1.kārtas posma asfaltēšana. Šobrīd tiks veikta asfaltbetona uzklāšana divos posmos. Pārējie būvdarbi tiks turpināti, kamēr būs būvdarbu veikšanai piemēroti laika apstākļi.

Lasīt tālāk...


Garīgo dziesmu dziedātāji pie ciemu krustiem

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 03 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2022

maija dziedajumi dc6ea

Noslēdzies darbs pie VKKF atbalstītā bibliotēkas projekta “Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nesēji Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē”. Turpinot jau iesākto darbu, tika veikti  lauka pētījumi, dokumentējot tos dziedātājus pie ciemu krustiem, kuri ir Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma vērtības “Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē” nesēji. 

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei