Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads Lauksaimniecība

Seminārs lauksaimniekiem

Šī gada 16. un 17.aprīlī Balvos Brīvības ielā 46a SIA LLKC Balvu nodaļa organizē izglītojošo bezmaksas semināru bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Iepriekšējā pieteikšanās uz semināru pa tālruņiem 29100902, 29103683, 64521058

Semināra programma

 

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs–2014”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2014”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs sešās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā „Sējējs–2014” tiks vērtēti nominācijās – „Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības, „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, „Ģimene lauku sētā”, kā arī „Jaunais veiksmīgais zemnieks”. Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās „Rītdienas sējējs – mazpulks” un „Zinātne lauku attīstībai”.

Pieteikumi dalībai konkursa grupās „Gada lauku saimniecība”, „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, „Ģimene lauku sētā” un „Jaunais veiksmīgais zemnieks” jāiesniedz Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2. Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās jāiesniedz līdz 2014. gada 9. maijam.

Lasīt tālāk...

 

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde informē

Ir uzsākta LAD klientu pieņemšana Balvos, Brīvības ielā 46a, otrā stāvā, katru ceturtdienu no plkst. 9.00-16.30

 

14. aprīlī plkst.10.00 Pārvaldes zālē , Balvos ,Brīvības ielā 46 a, otrā stāva zālē notikts informatīvs seminārs lauksaimniekiem par platību maksājumu jauno sezonu, LAP aktualitātēm Klientu apkalpošanu pārvaldē, kontrolēm un citiem jautājumiem.

 

 

Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk

Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas lauksaimniekus šopavasar, kad ziema ir nodarījusi lielus postījumus un lauksaimniekiem – ziemāju audzētājiem ir nepieciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir pieņemts konceptuāls lēmums par risinājumu.
Lauku atbalsta dienests (LAD) strādās tā, lai šogad varētu izmaksāt pārejas posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA par platībām (APL) un atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā tas ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas jūlijā, bet šogad - maija mēnesī līdz 1.jūnijam.
Lai saņemtu minēto avansa izmaksu jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas saņemt šo avansu, līdz šā gada 1.maijam ir jāiesniedz platību maksājumu pieteikums. Pieteikumus šajā gadījumā var iesniegt tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), lai LAD tos varētu ātri izskatīt un uzsākt avansu izmaksas. Nekāda papildus informācija vai iesniegums klientiem nav jāsniedz.
Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā.
Avansa apmērs tiek plānots 50% apmērā.
Gan LAD klientu apkalpošanas speciālisti, gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultanti palīdzēs aizpildīt pieteikumus EPS.

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693
 

 

Lauku atbalsta dienests ZARLP organizē informatīvos seminārus

Semināri par platību maksājumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem 2014.gadā notiks:

2014.gada 14.aprīlī plkst.10.00 Balvos, Brīvības ielā 46
2014.gada 14.aprīlī plkst.14.00 Rugājos, Saieta namā
2014.gada 15.aprīlī plkst.10.00 Viļakā, Klostera ielā 1
2014.gada 15.aprīlī plkst.14.00 Baltinavā, Kārsavas ielā 16

 

Izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos

Otrdien, 18. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā tiešā atbalsta shēmu ietvaros. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz palielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru un nosacījumus jaunam īpašā atbalsta veidam par liellopiem. Tāpat grozījumi paredz pārtraukt atsevišķo maksājumu par cukuru un atcelt prasību, kas noteica, ka vienoto platībmaksājumu (VPM) var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī.

Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka papildu esošajiem īpašā atbalsta veidiem šajā gadā tiek ieviests jauns īpašais atbalsts par liellopiem. Atbalsta mērķis ir saglabāt liellopu gaļas ražošanu, veicinot liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi Latvijā. Kopējā atbalsta summa atbalstam paredzēta 2,6 miljonu eiro apmērā.

Lasīt tālāk...

 

"Lauku e-lapa" jaunais numurs

Lauku e-lapa

 

Mācības “Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”

SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Balvu nodaļa komplektē mācību grupu 2 dienu apmācībām “Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”.
Mācībās plānotas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības (divās saimniecībās).
Norises vieta un laiks: Balvos, Brīvības ielā 46a,ZA RLP Balvu sektora zālē (2.stāvā) 19.03.2014. (teorētiskās nodarbības) un 20.03.2014 (praktiskās nodarbības) plkst. 10:00.
Mācības organizētas piesaistot 80% ES finansējumu. Dalībnieku līdzfinansējums par mācību kursu: EUR 14.23.

Lasīt tālāk...

 

"Lauku e-lapa" un "Zivju lapa" jaunie numuri

Lauku e-lapa

Zivju lapa

 

Seminārs lauksaimniekiem

LPKS Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība uzaicina lauksaimniekus uz semināru Vecgulbenes muižā š.g. 05.martā plkst.11:00

 

Semināra programma

- ilgtspējīga lauksaimniecība; AAS (Syngenta)

- jaunumi augu aizsardzībā (Bayer, Basf);

- llkc par naudas piesaisti un apguvi; (Alūksnes filiāles vadītāja Viola
Kaparšmite)

- situācija graudu tirgū; (Indulis Jansons)

- augsnes kaļķošana u.c. jautājumi; (Zinta Jansone)

 

Interesentus lūdzu zvanīt:Rolands 26428249; Dace 20228897.

 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes uzņēmumiem, ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu un bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem (gan esošiem, gan jauniem).

Lasīt tālāk...

 

Izdevuma "Lauku e-lapa" jaunakais numurs

Lauku e-lapa

 

SIA „Agrotehnika Smiltene” piedāvā apmeklēt bezmaksas semināru Balvos par jaunumiem lopu barošanas tehnoloģijās

2014. gada 6.februārī, no 11.00; Balvu lauku konsultāciju birojā.

Semināra programmā:
1. Saimniecības vadīšana ar „Dairy Feeder”:
- Saimniecības „Menedžeris/asistents”;
- Ganāmpulku uzskaite;
- Barības noliktavas uzskaite, inventarizācijas dati;
- Recepšu sastādīšana;
- Barības sagatavošana, maisīšana un izdalīšana pēc receptes parauga, sadarbojoties ar barības maisītāja svaru sistēmu;
- Saimniecības kontrole no jebkuras vietas pasaulē, reālā laika uzskaites dati un dienas atskaite (ja pieejams interneta savienojums);
- Atlikušās barības svēršana un ievade atskaitē;
- Barības efektivitātes un peļņas noteikšana (+/-), ņemot vērā piena un barības cenas;
- Mobils svaru ierīces displejs - krāvējs redz kas un cik daudz vēl jāber.

Lasīt tālāk...

 

Kursi lauksaimniekiem

SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2014. gadā komplektē zemāk minētās mācību grupas Dzīvnieku pārraudzībā B metodes pārrauga (vienā ganāmpulkā) darba tiesību iegūšanai sekojošās dzīvnieku sugās:
1. Gaļas šķirnes liellopi – kursi notiks februāra mēnesī. Pirmā mācību diena š.g. 11. februāris plkst. 10.00, LLKC;
Kursi, kuriem mācību dienu datumi tiks precizēti
2. Truškopībā - kursi notiks aprīļa mēneša 2. pusē;
3. Piena šķirnes liellopi -– kursi notiks maija mēneša 1. pusē;
4. Aitkopībā - kursi notiks augusta mēneša 2. pusē;
Kursu maksa 65.00 EUR.
Lūdzam laicīgi pieteikties
Pieteikšanās uz mācībām un informācija .- Ivars Kalnītis mob. tel. 29175921, Lita Stūrmane pa mob. tel. 26148820 vai 63050235

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...