tmb20200116102356


Uzturlīdzekļu parādu dēļ teju 2100 aizsargāto lietotāju nesaņem atbalstu

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 15 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2022

Uzturlīdzekļu parādiAtgādinām, ka šā gada 1. februārī spēkā stājās grozījumi normatīvajā regulējumā, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu norēķiniem par elektroenerģiju gadījumos, kad aizsargātais lietotājs reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) pieejamajiem datiem aplēsts, ka aptuveni 2100 aizsargāto lietotāju netiek piemērots atbalsts elektroenerģijas rēķinam nenokārtoto saistību dēļ.

Lasīt tālāk...


Iespēja pieteikties dalībai otrajā atbalsta grupā “Stipra un drosmīga”

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 11 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 11 Februāris 2022

Stipra un drosmīgaReaģējot uz aizvien pieaugošo agresijas un vardarbības līmeni sabiedrībā, biedrības “Centrs MARTA” Rēzeknes filiāle aicina Latgales sievietes pieteikties dalībai atbalsta grupās “Stipra un drosmīga”. Nodarbības notiks no 2022.gada marta līdz maijam attālināti platformā ZOOM, tādā veidā dodot iespēju tajās piedalīties ne tikai Rēzeknē vai Rēzeknes novadā dzīvojošajām sievietēm, bet arī aicinot iesaistīties sievietes no visas Latgales. Plānota atbalsta grupa bilingvāli – gan latviešu valodā, gan krievu valodā runājošajām dalībniecēm.

Trīs mēnešu laikā reizi nedēļā Rēzeknes filiāles speciālistu vadībā būs iespēja tikties drošā un konfidenciālā lokā, lai labāk izprastu vardarbības ģimenē postošo ietekmi, un to, kāpēc mūsu sabiedrībā ir tik dzīvotspējīgi dažādi mīti par vardarbību. Tāpat būs iespēja kopīgi ar grupu vadītājiem šķetināt veselīgu un neveselīgu attiecību pazīmes, mēģināt saprast, kā pārvarēt vardarbības sekas (tostarp, ar vardarbību saistītās emocijas), kā sargāt sevi un kā saņemt atbalstu, ja ir piedzīvota vardarbībai vai ja šķiet, ka atbalsts nepieciešams tuvam cilvēkam, kā arī stiprināt savu pašapziņu.

Lasīt tālāk...


Aicina pieteikties pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem dalībai izmēģinājumprojektā “Atelpas brīža pakalpojums mājoklī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 09 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2022

No 2022. gada februāra līdz 2022. gada augustam izmēģinājuma projekta ietvaros, 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī. 

AB pakalpojums mājoklī pilngadīgām personām ar GRT ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums personas ar GRT dzīvesvietā vai citā personai ar GRT drošā vidē, kas nav institūcija. AB pakalpojums mājoklī personām ar GRT paredz kvalificēta aprūpes un uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, kā arī drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu, sekmējot personas ar GRT vispusīgu attīstību un nodrošinot personas ar GRT īslaicīgu aprūpi, atslogojot personas ar GRT ikdienas aprūpes nodrošinātājus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

Lasīt tālāk...


Kādus pabalstus var saņemt Balvu novada Sociālajā pārvaldē?

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 10 Janvāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2022

Sociālie pabaslti 2022. gadā

Vienotais iesniegums Balvu novada Sociālajai pārvaldei

SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:

 • izvērtē ģimenes (personas) ienākumus un personiskos resursus, veic klienta apsekošanu dzīvesvietā;
 • likumā noteiktajā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, informē par tiesībām un iespējām to saņemt, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • sniedz klientam sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņa materiālo resursu novērtējumu Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbības pienākumus;
 • sagatavo administratīvo aktu projektus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • izsniedz izziņas par apgādnieku ienākumiem;
 • izsniedz izziņas par atbilstību par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
 • izstrādā Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus par sociālo palīdzību dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu nākošajam gadam;
 • sadarbojas ar NVA nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā;

Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

Lasīt tālāk...


Maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības varēs saņemt konsultācijas par ugunsdrošību

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 01 Decembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 01 Decembris 2021

Pakalpojumu saņešana Balvu novada pašvaldībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUDG) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību piedāvās konsultācijas – aptauju par ugunsdrošību iedzīvotājiem no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības un personām bez noteiktas dzīvesvietas.

Kā notiks aptauja – konsultācija?

 • Tā būs saruna ar VUDG amatpersonu par ugunsdrošību.
 • Būs iespēja saņemt padomus un informatīvu materiālu par ugunsdrošību mājoklī.
 • Izvērtējot iespējas, mājoklī tiks uzstādīti dūmu detektori.

Kā saņemt pakalpojumu?

 • Jāpiesakās pašvaldībā, lai saņemtu klātienes konsultāciju mājoklī.
 • Konsultācijas varēs notikt arī sociālajās institūcijās.

Lasīt tālāk...


Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem – jautājumi un atbildes

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Piektdiena, 12 Novembris 2021
Pēdējās izmaiņas: 12 Novembris 2021

Pabalsts vakcinētajiem senioriem.

Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada novembra līdz 2022. gada marta beigām maksās ikmēneša pabalstu 20 eiro  mēnesī.

Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.

Lasīt tālāk...


Sociālo dienestu darbs no 21.10.2021.- 11.11.2021.

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

socialo dienestu darbs web majaslapai 31aa5


Ar Covid-19 saslimušajiem vakcinētajiem slimības lapas plāno apmaksāt jau no pirmās dienas

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

No 2021.gada 25.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim cilvēkiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri ir saņēmušas medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid – 19, piešķirs slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas sakarā ar izsniegtajām darbnespējas lapām B saistībā ar Covid-19 saslimšanu.

Lasīt tālāk...


Skaidrojums par vakcinēšanas nosacījumiem asistenta, pavadoņa un ES finansētā aprūpes pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi.

Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu asistenta un pavadoņa pakalpojumu, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.

Lasīt tālāk...


Par invaliditātes noteikšanu ārkārtējās situācijas laikā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Oktobris 2021
Pēdējās izmaiņas: 28 Oktobris 2021

Biežāk uzdotie jautājumi par invaliditātes noteikšanu ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021.

Lasīt tālāk...


Apakškategorijas

 • Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ciemojās jelgavnieki

  Arī rudens slēpjas no lietus un nesteidzas nakts dzestrajās stundās krāsot kokus un krūmus. Ir iemēģināta tikai mazā dzeltenās krāsas otiņa. Bet iepriecinājumu un pārsteigumu septembrī netrūkst, tostarp arī ciemiņu! 15.septembrī Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā bija ieradušies ciemiņi no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, lai iepazītos ar mūsu  novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu, gūtu priekšstatu par mūsu ikdienas raizēm un gandarījuma mirkļiem.


  Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki šādus pieredzes braucienus organizē divas reizes gadā. Viņu iestādes funkcijas ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām klientu grupām, administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji. Vadītāja Rita Stūrāne, kopā ar saviem kolēģiem, ar interesi piedalījās Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Viktorijas Pukas sagatavotajā prezentācijā un uz interesējošiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes. Pēc vizītes Sociālajā dienestā, ciemiņi devās uz Balvu Novada muzeju, bet tālāk uz Alūksni, lai pilnībā izbaudītu Latvijas ziemeļaustrumus.

  Ina Bankova

  IMG_20170915_133510.jpgIMG_20170915_133541.jpgIMG_20170915_135224.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

MAIJS

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei