tmb20200116102356


Ābolu balle sociālajā mājā „Atvasara”

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 26 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2016

Astronomiskajam rudenim iestājoties, ar prieku paziņojam, ka mums izdevās noķert atvasaras skopos saules starus, kas 20.septembrī slēpās ābolu dārzā.

Lasīt tālāk...


Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 26 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2016

Balvu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.

Lasīt tālāk...


Balvu novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 26 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2016

Balvu novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

1) “atelpas brīža” pakalpojums;
2) aprūpes pakalpojums;
3) sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

Lasīt tālāk...


Sociālais dienests informē iedzīvotājus par izmaiņām klientu pieņemšanas laikos

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Trešdiena, 20 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2016

Šī gada 21. un 22.jūlijā Sociālais dienests nestrādās. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar palīdzības nodaļas vadītāju Lindu Laicāni – 25608650, vai dienesta vadītāju Anitu Petrovu – 29146294.

Sakarā ar sociālo darbinieku „Vasaras skolu 2016”, asistenta pakalpojuma atskaites par jūlija mēnesi sāksim pieņemt no 27. jūlija.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Aicinām atbalstīt Latvijas ģimenes, kļūstot par “Amigo ģimenes atbalsta tālruņa” informatīvo partneri

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 12 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

Lai stiprinātu Latvijas ģimeņu attiecības un palīdzētu risināt dažādu paaudžu ikdienas situ cijas vai problēmas, “Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” sadarbībā ar konsultāciju centra “Skalbes” speciālistiem 2015. gada nogalē izveidoja Latvijā pirmo atbalsta tālruni ģimenēm, kas atšķiras no citiem palīdzības tālruņiem. Tas sniedz iespēju gan ikdienišķas, gan netipis-kas problēmas atrisināt ātri un ar speciālista palīdzību, pirms tās pārvēršas nopietnā krīzē.

Lasīt tālāk...


Līgotāji, līgotāji, Nav vairs tālu Jāņu diena!

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Pirmdiena, 13 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2016

Šī gada 16.jūnijā plkst.13:00 ielūdzam uz Jāņu dienas ielīgošanu
Sociālā dienesta pagalmā, Raiņa ielā 52, Balvos

Jūnija smarža.... jasmīni, svaigi nopļauta zāle. Jūnija darbi – tie kas padarīti, dvēsele kā balts galdauts, sagatavota svētkiem.

Lai šogad vēlme pēc tradicionālajiem Līgo nekavējas, lai izpaliek steiga un nemiers, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta ģimenes atbalsta un rehabilitācijas nodaļa aicina visus interesentus 16.jūnijā plkst.13:00, Raiņa ielas 52 pagalmā uz ielīgošanas pasākumu. Pateicoties biedrību un kolektīvu atsaucībai, līgo noskaņās dalīsies „Balvu vilciņš” visjaunākie dalībnieki, Balvu KAC jauniešu vokālā studija, Vectilžas pagasta folkloras kopa „Saime” un Vīksnas pagasta pašdarbnieki. Kā jau svētkos pienākas, neizpaliks mājražotāju gardumi no Tilžas un Bērzpils pagastiem. Lai dabū trūkties naudas maks! Un līdzi paņemtais Jāņu zāļu pušķis būs kā sveiciens visiem viesiem.

Mīļi gaidīti pagalma svētkos! Uz drīzu tikšanos!


Tikai Tu pats vari pieņemt lēmumu…

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 11 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Februāris 2016

Balvos veiksmīgi darbojas atbalstoša Anonīmo Alkoholiķu grupa.
Ja Tev šķiet, ka dzeršana Tev sagādā nepatikšanas un patiesas problēmas, Tu vienmēr būsi laipni gaidīts, lai pievienotos tūkstošiem sieviešu un vīriešu AA grupai, kuri ir atstājuši pagātnē savas dzeršanas problēmas un “normāli” dzīvo konstruktīvā, dienu pēc dienas skaidrībā.

Lasīt tālāk...


Grupu nodarbības vecākiem

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 11 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Februāris 2016

Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā katru mēnesi notiek grupu nodarbības par dažādām aktuālām tēmām vecākiem un pusaudžiem. Interesentiem ir iespēja piedalīties motivācijas programmā „Veselīgs dzīvesveids, bez atkarībām”.

Lasīt tālāk...


Iespēja saņemt atbalstu par elektrību

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Otrdiena, 09 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2016

Atbalstu norēķiniem par elektrību šogad var saņemt arī cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem.

Lasīt tālāk...


Bezmaksas seminārs par aprūpi mājas apstākļos

Kategorija: Sociālās pārvaldes aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Janvāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2016

Aicinām interesentus 13.janvārī plkst. 12.00, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās, Raiņa ielā 52, Balvos uz bezmaksas semināru par aprūpi mājas apstākļos

Kā palīdzēt tuviniekam, ja tas palicis „uz gultas”? Kā nodrošināt aprūpi paša spēkiem? Kas jāņem vērā, lai nenodarītu pāri ne aprūpējamam, ne arī savai veselībai, veicot smago aprūpes darbu? Visi šie jautājumi tiks apskatīti īpašā izbraukuma seminārā Balvos, uz kuru tiek aicināts ikviens interesents.

Lasīt tālāk...


Apakškategorijas

  • Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā ciemojās jelgavnieki

    Arī rudens slēpjas no lietus un nesteidzas nakts dzestrajās stundās krāsot kokus un krūmus. Ir iemēģināta tikai mazā dzeltenās krāsas otiņa. Bet iepriecinājumu un pārsteigumu septembrī netrūkst, tostarp arī ciemiņu! 15.septembrī Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā bija ieradušies ciemiņi no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, lai iepazītos ar mūsu  novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu, gūtu priekšstatu par mūsu ikdienas raizēm un gandarījuma mirkļiem.


    Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieki šādus pieredzes braucienus organizē divas reizes gadā. Viņu iestādes funkcijas ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām klientu grupām, administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji. Vadītāja Rita Stūrāne, kopā ar saviem kolēģiem, ar interesi piedalījās Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Viktorijas Pukas sagatavotajā prezentācijā un uz interesējošiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes. Pēc vizītes Sociālajā dienestā, ciemiņi devās uz Balvu Novada muzeju, bet tālāk uz Alūksni, lai pilnībā izbaudītu Latvijas ziemeļaustrumus.

    Ina Bankova

    IMG_20170915_133510.jpgIMG_20170915_133541.jpgIMG_20170915_135224.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei