Karjeras izglītība

Profesiju ekspedīcija

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 16 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2017

http://www.balvi.lv/images/afisa/10-13_mwdXFoqPFhqhGcEdnkCAgmL50yPCPE68.jpg


Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novadu jauniešus aicinām piedalīties informatīvajā pasākumā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

Kategorija: Karjeras izglītība
Piektdiena, 13 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Oktobris 2017

lpr zbtc

18. oktobrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības aģentūru “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” aicina uz tikšanos skolu vecāko klašu audzēkņus, lai kopīgi brīvā atmosfērā dalītos pārdomās par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un izaugsmei Latgalē.

Tēma: Bizness un uzņēmējdarbība - kā līdz tam nonākt; vai tas ir sarežģīti; vai Latgale piemērota izaugsmei?

Diskusijas un atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Norises vieta un laiks:
Viļakas valsts ģimnāzija plkst.11:30 -13:30
Adrese: Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV- 4583

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola plkst. 14:00 -16:00
Adrese: Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV- 4501

Pasākumā tiks iesaistīti ne tikai tā galvenie varoņi - jaunieši, bet arī uzņēmēji: SIA “ČIVIX” valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, SIA “Eco fabrika” un SIA “Tehnical textiles” valdes priekšsēdētājs Guntars Šults, kuri dalīsies ar savu pieredzes stāstu uzņēmējdarbībā.

 


“Ātro randiņu” maratons Latgalē

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 11 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Oktobris 2017
atrie randini
Balvos šis pasākums notiks Balvu Valsts ģimnāzijā 09.11.2017., plkst.14.00

Septembra mēnesis karjeras izglītībā

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Uzsākot darbu projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, septembris bija plānošanas un reālas situācijas izpētes mēnesis. Apmeklējot skolas bija jānoskaidro, kā notiek karjeras izglītība: vai ir atsevišķa programma, vai karjeras izglītības tēmas iekļautas audzināšanas programmā, kādi materiāli skolēniem pieejami, un, jārod atbildes uz daudziem citiem jautājumiem, kas skar skolēnu nākotnes izvēles. Notika sarunas un kopīga darba plānošana ar skolu administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem, klašu audzinātājiem, kā arī paralēli meklēti sadarbības partneri interešu izglītības jomā, uzrunāti NVA darbinieki un vietējie uzņēmēji, meklēta informācija internetā un analizēts piedāvājums no augstskolām un uzņēmējiem, kas varētu būt pakalpojuma sniedzēji karjeras izglītībā. Vadoties pēc katras skolas iespējām, ņemot vērā skolu administrācijas izteiktos priekšlikumus, tika plānots projektā piešķirtā finansējuma izlietojums.

Lasīt tālāk...


Pirmās karjeras izglītības aktivitātes projekta ietvaros

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017
nap 2020 esf ieguldijums
Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īstenojot pilotprojektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Balvu Valsts ģimnāzijā septembra sākumā tika organizēta karjeras diena “Izzini sevi”, kur dažu 7.-12.klašu grupas skolēni kopā ar karjeras konsultanti Anitu Laurenu pētīja savus dotumus, intereses un sev atbilstošāko jomu. Skolēni izveidoja elektronisko karjeras izglītības portfolio mapīti. 13.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Vislatvijas skolu projekta “Esi līderis” pārstāvji, kuri iepazīstināja skolēnus ar interešu izglītības programmu “Starts” 7.-9.klašu skolēniem, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē. Savukārt, 10.-12.klašu skolēni tika iepazīstināti ar profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai.

Lasīt tālāk...


Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Balvu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas Balvu novada skolas - Balvu      Valsts  ģimnāzija, Balvu pamatskola, Bērzpils vidusskola, Stacijas pamatskola, Tilžas vidusskola un Tilžas internātpamatskola, kā arī Baltinavas novada skola - Baltinavas vidusskola.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei