Pārējās kapitālsabiedrības

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Category: Pārējās kapitālsabiedrības
Thursday, 21 March 2019
Last Updated: 24 November 2021

balvu gulbenes slimnicu apvieniba

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Reģistrācijas nr. 44103058086
Ārstniecības iestādes kods: 500200052
Juridiskā adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501
Faktiskā adrese: Upes iela 1, Gulbene, LV-4401
KONTAKTINFORMĀCIJA

BALVOS (Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501)

Uzņemšanas nodaļa: Tālrunis: +371 64507126
Diagnostiskā radioloģijas nodaļa: Tālrunis: +371 64507132
Poliklīnikas reģistratūra: Tālrunis: +371 64507001
Ārstniecisko nodaļu kontakti: Terapijas nodaļa (ar neiroloģijas gultām): +371 64507125
Ķirurģijas nodaļa: +371 64507122
Ginekoloģijas un dzemdību nodaļa: +371 64507123
Bērnu slimību nodaļa: +371 64507128
Intensīvās terapijas nodaļa: +371 64507127
Operāciju bloks: +371 64507127
Covid-1 nodaļa: +371 26644871
Covid-2 nodaļa: +371 27831639

GULBENĒ (Upes iela 1, Gulbene, LV-4401)

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts: Tālrunis: +371 64473868
Stacionārā aprūpes nodaļa/dienas stacionārs: Tālrunis: +371 64473151
Poliklīnikas reģistratūra (arī radioloģiskie izmeklējumi): Tālrunis: +371 64472809
Administrācija: Tālrunis/fakss: 64473145
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pamatkapitāls uz 31.12.2017.

EUR 3 701 531

Balvu novada pašvaldības līdzdalība

17,44%

Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis

Izpilddirektore Daina Tutiņa

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība likuma nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis
KAPITĀLSABIEDRĪBAS GADA PĀRSKATS
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: NAV
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Balvu novada pašvaldībai: NAV
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: NAV PAREDZĒTS
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi: NAV PAREDZĒTS

UZZIŅAI:

2010.gadā, apvienojoties Gulbenes un Balvu slimnīcām, tika izveidota SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”. Šī apvienošanās bija stratēģisks lēmums, lai saglabātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un pieejamību ne tikai Gulbenes un Balvu novadu iedzīvotājiem, bet arī Viļakas, Rugāju un Baltinavas, kā arī citu novadu iedzīvotājiem.

Šobrīd slimnīcas valde darbojas 4 cilvēku sastāvā. Slimnīcas īpašnieki ir Gulbenes, Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada pašvaldības un SIA “Medicīnas sabiedrību vadība”.

2013.gadā slimnīcā tika īstenots ERAF projekts, kura rezultātā slimnīca ieguva sakārtotu iekšējo un ārējo infrastruktūru un jaunu medicīnisko aprīkojumu.


SIA „ZAAO”

Category: Pārējās kapitālsabiedrības
Thursday, 21 March 2019
Last Updated: 24 November 2021

zaao

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZAAO”

Reģ. Nr.: 4410 30155 09

Adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV- 4201

Tālrunis: 64281250, 26515556, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: http://www.zaao.lv/

Pamatkapitāls uz 31.12.2017.

EUR 1 912 078

Balvu novada pašvaldības līdzdalība

0,015%

Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis

Izpilddirektore Daina Tutiņa

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība likuma nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis
KAPITĀLSABIEDRĪBAS GADA PĀRSKATS
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Balvu novada pašvaldībai: NAV
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: NAV PAREDZĒTS
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi: NAV PAREDZĒTS
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: SIA “ZAAO ENERĢIJA” reģ.Nr.44103050862 ir SIA “ZAAO” meitas sabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder SIA “ZAAO”

UZZIŅAI: 

SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.