Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles

Izsoļu noteikumi.

PIETEIKUMS IZSOLEI 

(kustamā manta)

PIETEIKUMS IZSOLEI 

(nekustamais īpašums)

2022. gada NOVEMBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Akmeņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  03.11.2022. plkst.10.00 Izsludināta (26.10.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ezermala-2-14”, Kubulu pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 03.11.2022. plkst.10.20 Izsludināta (26.10.2022.)

2022. gada OKTOBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā, Balvu novadā IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.10.00 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.10.15 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Muižlejas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.10.30 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.10.45 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.11.00 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Ezermala-2 Nr.341”, Balvos, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.11.15 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.HP1869, Izlaiduma gads: 1999.

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.11.30 Izsludināta (29.08.2022.)

2022. gada SEPTEMBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Abrenes ielā 4, Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3815 001 0167, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0167, 0,0118 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.10.00 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Morozi”, Žīguru pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3898 001 0052, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 001 0052, 1,23 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.10.15 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Laukmala”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3844 003 0030, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0638 (starpgabala), 0,7922 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.10.30 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3844 010 0062, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0062, 3,13 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.10.45 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kupravas baraka 2”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3894 003 0341, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0341, 0,33 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.11.00 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 006 0460, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0461 cirsma 3.kvartāla 3. nogabalā 0,59 ha platībā (kailcirte) un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0460 cirsma 1.kvartāla 2.nogabalā 0,76 ha platībā (sanitārā cirte).

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.11.15 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Tačuki-1”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3844 011 0154, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0154, 3,14 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.09.2022. plkst.11.30 Izsludināta (02.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – elektrisko vārkatlu.

IZSOLES NOTEIKUMI  16.09.2022. plkst.10.00 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.10.15 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.10.30 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.10.45 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – maizes griešanas mašīnu LOZAMET. 

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.11.00 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – trauku mazgāšanas mašīnu GIGA.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.11.15 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.11.30 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – boileri.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.11.45 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – boileri.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.12.00 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – caurplūdes ūdens sildītāju.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.12.15 Izsludināta (29.08.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kondicionieri.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.09.2022. plkst.12.30 Izsludināta (29.08.2022.)

2022. gada AUGUSTS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Peldbaseins”, Rūpnīcas iela 3A, Kuprava, Kupravas pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI  03.08.2022. plkst.10.00 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Nazarovi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.10.15 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 1C, Balvos, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.10.30 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.10.45 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Viduči”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.11.00 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, Parka ielā 24, Viļakā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.11.15 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 005 0127 sastāvā esošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 3878 005 0127) daļu 4200 m2 platībā un cieta asfalta seguma (asfalta) seguma laukumu 4200 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.11.45 Izsludināta (30.06.2022.)

2022. gada JŪLIJS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI  13.07.2022. plkst.10.00 Izsludināta (01.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI  13.07.2022. plkst.10.15 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.15., 38.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI  13.07.2022. plkst.10.30 Izsludināta (01.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.HP1869, Izlaiduma gads: 1999.

IZSOLES NOTEIKUMI  13.07.2022. plkst.10.45 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

2022. gada JŪNIJS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – elektrisko vārkatlu.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.11.00 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.11.15 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.11.30 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.11.45 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – maizes griešanas mašīnu LOZAMET.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.12.00 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – trauku mazgāšanas mašīnu GIGA.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.12.15 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.12.30 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – boileri.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.12.45 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – boileri.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.13.00 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – caurplūdes ūdens sildītāju.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.13.15 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kondicionieri.

IZSOLES NOTEIKUMI  21.06.2022. plkst.13.30 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 010 0281.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.00 Izsludināta (12.05.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.15., 37.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Verpuļeva 120”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3846 005 0377.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.15 Izsludināta (12.05.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864 004 0304 daļu, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 daļas 14 600 m2 platībā un cieta asfalta seguma laukuma 1886,46 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.30 Izsludināta (12.05.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3870 001 0158.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.45 Izsludināta (12.05.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.15., 36.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 886,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.11.00 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 1750,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.11.15 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 1186,7 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.11.30 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 1197,5 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.11.45 Izsludināta (12.05.2022.)


2022. gada MAIJS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  05.05.2022. plkst.11.45  Izsludināta (30.03.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.14., 40.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  05.05.2022. plkst.11.00 Izsludināta (30.03.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.14., 41.§). Noslēgts pirkuma līgums

2022. gada APRĪLIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI  07.04.2022. plkst.10:15  Izsludināta (02.03.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 88.§). Noslēgts pirkuma līgums. 

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Galotnes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  07.04.2022. plkst.10:30 Izsludināta (02.03.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Galotnes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 87.§). Noslēgts pirkuma līgums.

2022. gada MARTS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.10:00 Izsludināta (31.01.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12., 44.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.10:15 Izsludināta (31.01.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12., 43.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst. 10:30 Izsludināta (31.01.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12., 47.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.10:45 Izsludināta (31.01.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12., 46.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.11:00 Izsludināta (31.01.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12., 45.§). Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI

16.03.2022. plkst. 11:15 Izsludināta (31.01.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12., 44.§). Noslēgts pirkuma līgums.

2022. gada FEBRUĀRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Tabori”. 0,3085 ha platībā, kas atrodas Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.02.2022. plkst.10:00 Izsludināta (03.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma “Tabori”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8.,37.§).

Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā IZSOLES NOTEIKUMI 16.02.2022. plkst.10:45 Izsludināta (03.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8.,35.§).

Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā IZSOLES NOTEIKUMI 16.02.2022. plkst.11:00 Izsludināta (03.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8.,34.§).

Noslēgts pirkuma līgums.