Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

2022. gada MAIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 37,8  m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0141 010 (kadastra numurs 3801 502 0057), mašīnas novietošanai.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.11.00 Izsludināta (12.05.2022.)

2022. gada APRĪLIS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.7 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 32,3 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301 001 007, komercdarbības veikšanai.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.13.00 Izsludināta (30.03.2022.)

2022. gada MARTS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.9 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 39,2 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301 001 009

IZSOLES NOTEIKUMI

16.03.2022. plkst.11.30

Izsludināta (02.03.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - Nr.6 Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā, 43,2 m2 platībā, (telpu grupas kadastra apzīmējums 3815 004 007 001 006)

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.11.45 Izsludināta (02.03.2022.)