Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

2023. gada JANVĀRIS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0279 002 001, “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, 10,8 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 11.01.2023. plkst.09.45 Izsludināta (29.12.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām “Mežvidu skola”, Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējums 3878 005 0127 001, platībā 800,40 m2.

IZSOLES NOTEIKUMI 11.01.2023. plkst.11.20 Izsludināta (29.12.2022.)

2022. gada OKTOBRIS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - Nr.25 Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā, 17,7 m2 platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 12.10.2022. plkst.10.00 Izsludināta (26.09.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

2022. gada AUGUSTS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām “Mežvidu skola”, Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējums 3878 005 0127 001, platībā 800,40 m2.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.08.2022. plkst.11.30 Izsludināta (30.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents. 

2022. gada JŪNIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0279 002 001, “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, 10,8 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.12.00 Izsludināta (01.06.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: Netika noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0279 002 002, “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, 10,9 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.12.15 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par nedzīvojamās telpas Nr.2, “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,45.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu  Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0279 002 003, “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, 9,8 m2  platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.12.30 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par nedzīvojamās telpas Nr.3, “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,46.§).
Noslēgts nomas līgums.

2022. gada MAIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 37,8  m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0141 010 (kadastra numurs 3801 502 0057), mašīnas novietošanai.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.11.00 Izsludināta (12.05.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par nedzīvojamās telpas -  garāžu Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.14.,35.§).
Noslēgts nomas līgums.


2022. gada APRĪLIS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.7 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 32,3 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301 001 007, komercdarbības veikšanai.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.13.00 Izsludināta (30.03.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.7, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,77.§).

Noslēgts nomas līgums.


2022. gada MARTS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.9 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 39,2 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301 001 009

IZSOLES NOTEIKUMI

16.03.2022. plkst.11.30

Izsludināta (02.03.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,54.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - Nr.6 Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā, 43,2 m2 platībā, (telpu grupas kadastra apzīmējums 3815 004 007 001 006)

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.11.45 Izsludināta (02.03.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par nedzīvojamās telpas Nr.6, Pils ielā 14, Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,53.§).

Noslēgts nomas līgums.