Kultūras pārvalde

Kas ir kultūra?

  • Balvu novada kultūrvidi veido kultūras mantojums, infrastruktūra, tradīcijas, kultūrizglītības iespējas, muzeju un bibliotēku pakalpojumi.
  • Balvu novada Kultūras pārvalde atbild par kultūras nozares attīstību, kultūras vērtību radīšanu un saglabāšanu, kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Balvu novadā.
  • Kultūras pārvaldes misija - piedāvāt pilsētas un novada iedzīvotājiem, ciemiņiem kvalitatīvu kultūras notikumu klāstu – iespēju apmeklēt profesionālās mākslas pasākumus, līdzdarboties kopienas amatiermākslu kustībās un organizēt pilsētas, novada un valsts mēroga notikumus.

DOKUMENTI
Kultūras pārvaldes nolikums NOLIKUMS
Pašvaldības lēmumi kultūras jautājumos