Domes sēžu darba kārtība

Balvu novada domes sēde 2023.gada 26.janvārī plkst.09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 23 January 2023
Last Updated: 25 January 2023

JanvarisBalvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi  2023.gada 26.janvārī plkst.09.00. 

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Domes sēdes norisei varēs sekot līdzi TIEŠRAIDĒ Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.balvi.lv.

Read more ...


Balvu novada domes sēde 2022.gada 22.decembrī plkst.09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 19 December 2022
Last Updated: 19 December 2022

decembris 2022Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 22.decembrī  plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Darba kārtībā:
1. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 1-11, Rugājos, Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ruta Cibule)
2. Par grozījumiem Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikumā. (ziņo Aija Mežale)
3. Par grozījumu Tilžas pamatskolas nolikumā. (ziņo Aija Mežale)

Read more ...


Balvu novada domes ārkārtas sēde 2022.gada 1.decembrī (ceturtdien) plkst.13.30

Category: Domes sēžu darba kārtība
Wednesday, 30 November 2022
Last Updated: 30 November 2022

arkartas domes sedeBalvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi  2022.gada 1.decembrī (ceturtdien) plkst.13.30.

Darba kārtībā:

1. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai. (ziņo Sergejs Maksimovs).


Balvu novada domes sēde 2022.gada 24.novembrī plkst.09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 21 November 2022
Last Updated: 21 November 2022

novembris 2022Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 24.novembrī  plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Darba kārtībā:
1. Par Balvu Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
2. Par Balvu novada pašvaldības Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ruta Cibule)

Read more ...


Balvu novada domes sēde 2022.gada 27.oktobrī plkst.09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 24 October 2022
Last Updated: 24 October 2022

oktobris 2022Balvu novada domes sēde 2022.gada 27.oktobrī plkst.09.00. 

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Read more ...


Balvu novada domes ārkārtas domes sēde 2022.gada 20.oktobrī plkst.16.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Thursday, 20 October 2022
Last Updated: 20 October 2022

arkartas domes sedeBalvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 20.oktobrī (šodien), plkst.16.00. 

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Read more ...


Balvu novada domes sēde 2022.gada 22.septembrī plkst.09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 19 September 2022
Last Updated: 19 September 2022

septembris 2022Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 22.septembrī plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Read more ...


Balvu novada domes ārkārtas sēde 2022.gada 12.septembrī plkst. 08.30

Category: Domes sēžu darba kārtība
Friday, 09 September 2022
Last Updated: 09 September 2022

arkartas domes sedeBalvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 12.septembrī, plkst.08.30. 

Darba kārtība: 

1. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai (Ziņo: Aleksandrs Sņegovs). 


Balvu novada domes sēde 2022.gada 25.augustā plkst.09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 22 August 2022
Last Updated: 22 August 2022

augusts 2022Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 25.augustā plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Darba kārtībā:
1. Par saistošo noteikumu Nr.25/2022 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2021 “Par sociālo palīdzību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo R.Cibule)

Read more ...


Balvu novada domes sēde 2022.gada 28.jūlijā plkst. 09.00

Category: Domes sēžu darba kārtība
Monday, 25 July 2022
Last Updated: 18 August 2022

julijs 2022

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 28.jūlijā plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Read more ...