Nomas tiesību izsoles ES projektiem

2023. gada FEBRUĀRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0350 daļu 0,3415 ha platībā, ražošanas ceha ēku ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0350 013, 309,1 m2 platībā un asfaltētu laukumu 656 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 03.02.2023. plkst.11.00 Izsludināta (29.12.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003).

IZSOLES NOTEIKUMI 03.02.2023. plkst.11.20 Izsludināta (29.12.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005).

IZSOLES NOTEIKUMI 03.02.2023. plkst.11.40 Izsludināta (29.12.2022.)

2023. gada JANVĀRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 005 0127 sastāvā esošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 3878 005 0127) daļu 4200 m2 platībā un cieta asfalta seguma (asfalta) seguma laukumu 4200 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 11.01.2023. plkst.11.40 Izsludināta (29.12.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864 004 0304 daļu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 daļas 14 600 m2 platībā un cieta asfalta seguma laukuma 1886,46 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 11.01.2023. plkst.12.00 Izsludināta (29.12.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums, pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola laukumi, piecas kemperu pieslēgumu vietas un pieci atpūtas namiņi). IZSOLES NOTEIKUMI 11.01.2023. plkst. 12.40

Izsludināta

(09.01.2023.)

Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

2022. gada NOVEMBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 1,3064 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.11.2022. plkst.12.40 Izsludināta (04.11.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums, pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola laukumi, piecas kemperu pieslēgumu vietas un pieci atpūtas namiņi).

IZSOLES NOTEIKUMI 16.11.2022. plkst.13.00 Izsludināta (04.11.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

2022. gada OKTOBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  05.10.2022. plkst.11.45 Izsludināta (29.08.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI   05.10.2022. plkst.12.00 Izsludināta (29.08.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.12.15 Izsludināta (29.08.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.