Atbalsts ukraiņiem    Balviem 95


ZZ Dats - Kā pašvaldībām iespējams ietaupīt miljonu eiro gadā?

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 14 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

Pieteikšanās NĪN paziņojumiem elektroniski Pašvaldības katru gadu ietaupītu vairāk kā miljonu eiro, ja vismaz 80% fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus saņemtu elektroniski. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana pa pastu fiziskām personām Latvijas pašvaldībām gadā izmaksā vairāk kā miljonu eiro, liecina  SIA “ZZ Dats” veiktie aprēķini. Šo summu katru gadu varētu ietaupīt pašvaldību budžetā un izmantot lietderīgāk, ja vismaz 80% NĪN maksātāju – fizisko personu pieteiktos maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski, pārliecināts SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Lasīt tālāk...


Informācija par valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka–Kārsava posmu segumu atjaunošanu

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 13 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 29 Septembris 2022

ShēmasSIA „Latgales Ceļdaris” dara zināmu, ka tiks veikti ceļa būvniecības darbi objektā: “Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka–Kārsava posma km 0,04–6,27 un posma km 19,80– 23,11 seguma atjaunošana”.

  • Paredzamais darbu izpildes laiks  no 16.09.2022. līdz 17.11.2022.
  • Kontaktpersona - Būvdarbu vadītājs  Pāvels Truņins, tālr. 29946086.

Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās 2022. gadā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 08 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2022

Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās 2022. gadā

Informācijas papildinājums- 16.oktobrī plkst.12.00 Sv.Mise Kupravas katoļu baznīcā, plkst.14.00 Svecīšu vakars Kupravas kapsētā.


Balvu novada Pašvaldības policijai 30

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 16 Septembris 2022

Pašvaldības policijai 30Pirms 30 gadiem, 9.septembrī, tika dibināta Balvu novada Pašvaldības policija, kas ir viena no vecākajām pašvaldības policijām Latvijā. Jubilejas dienā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs aicināja Pašvaldības policijas pārstāvjus uz tikšanas, lai sveiktu svētkos un pateiktos par viņu ieguldīto darbu sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nodrošināšanā novadā.

Priekšsēdētājs Balvu novada pašvaldības policijas priekšniecei Ritai Kravalei un darbiniekiem Andim Grāvītim, Ingum Koļcovam, Raitim Kozlovskim, Viesturam Kozlovskim, Lindai Lapsei, Uldim Melnacim, Vitālijam Vilciņam pasniedza Pateicību par profesionālu darbu, godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret dienesta pienākumu pildīšanu, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu, un sakarā ar Balvu novada Pašvaldības policijas 30. gada dienu.

Lasīt tālāk...


Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2022

pasts uz majamLatvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās Balvu novada teritorijās – Bērzkalnes, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Susāju, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Vīksnas un Žīguru iedzīvotāji var pieteikties pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā un ērti sev izdevīgā laikā tos saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. Saņemot aicinājumu par sūtījuma saņemšanu, šajās teritorijās dzīvojošie adresāti var pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā.

Lasīt tālāk...


Kubulu pagasta iedzīvotājai Jevdokijai Puhovai 100

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 07 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Septembris 2022

Kubulu pagasta iedzīvotājai Jevdokijai Puhovai 100

“Dievs īpaši mīl tos cilvēkus, kuram ļauj nodzīvot tik brīnišķīgus un skaistus gadus! Mīļi sveicam un lepojamies, ka mums novadā ir iedzīvotāja, kura šodien svin 100 gadu jubileju. Lai arī turpmāk ir tuvinieku mīlestība un no Dieviņa dota stipra, stipra veselība!” tā, sveicot Kubulu pagasta iedzīvotāju  Jevdokiju Puhovu skaistajā dzīves jubilejā, vēlēja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, sūtot arī sveicienus no domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova. Laba vēlējumiem pievienojās arī Kubulu pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste Irēna Tralla un svētību turpmākajiem dzīves gadiem vēlēja Tēvs Aleksejs Vinogradovs.

Lasīt tālāk...


Vai Balvu novada pašvaldības iestādes ir gatavas ziemai?

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2022

Pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās 6.septembrī

Lai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, par valsts atbalstu siltumenerģijas izmaksu segšanai, pašvaldības darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 6.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pirmo reizi klātienē tikās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji ar domes un pašvaldības vadību. Līdz šim šādas tikšanās katru mēnesi ir notikušas attālināti Zoom platformā.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” vadītāja amatu

Kategorija: Vakances pašvaldībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2022

vakances 2022 kc rekova vaditajs 3938eBalvu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115622) izsludina atklātu konkursu uz Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” vadītāja amatu uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem(-ēm):
-    ir augstākā izglītība vai ir pēdējā kursa students kultūras jomā;
-    darba pieredze kultūras nozarē;
-    prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē;
-    valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
-    labas organizatora dotības un radoša pieeja darbam, prezentācijas un komunikācijas prasmes;
-    labas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;
-    drošs elektroniskais paraksts.

Lasīt tālāk...


Balvu novada pašvaldība atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Bērzpils Saieta nama vadītāja amatu

Kategorija: Vakances pašvaldībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2022

vakances 2022 berzpils sn vaditajs e5d51Balvu novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115622) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Bērzpils Saieta nama vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem(-ēm):
-    ir augstākā izglītība vai ir pēdējā kursa students kultūras jomā;
-    darba pieredze kultūras nozarē;
-    prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē;
-    valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
-    labas organizatora dotības un radoša pieeja darbam, prezentācijas un komunikācijas prasmes;
-    labas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;
-    drošs elektroniskais paraksts.

Lasīt tālāk...


Informācija par pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2022

Atbalsts siltumenerģijas izmaksu segšanai Mājokļa īpašnieks vai īrnieks var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Balvu novadā.

Iesniegumu iesniedz klātienē pašvaldībā vai aizpilda elektronisku veidlapu pašvaldību e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv

Iedzīvotājus aicinām sākt no 1.oktobra  iesniegt elektronisko veidlapu (iesniegums), kur norāda - vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Lasīt tālāk...


Veselības aprūpes pakalpojumi Balvos septembrī

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 02 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Septembris 2022

Veselības pakalpojumi


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei