Vairāk par notikumiem Balvos un Balvu novadā skatīt sadaļā Pasākumi (šeit - labāk attēlojoties pārlūkprogrammā Mozilla Firefox), kurā visaktuālāko informāciju sniedz paši kultūras darbinieki.

 

Balvu pilsēta
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu koncerts „Bērni, putni dzied. Zaķi, saule dejo.” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Pēc koncerta radošās darbnīcas, spēles un rotaļas Centrālajā laukumā.
20. aprīlī plkst. 20.00 Deju vakars kafejnīcā. Spēlē grupa ,,Galaktika,,. Ieejas maksa EUR 3, -
21.aprīlī plkst. 12.30 Pēc dievkalpojuma Balvu Romas katoļu baznīcā Balvu jauktā kora „Mirklis” Lieldienu koncerts, diriģents Uldis Kokars.
25.aprīlī plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Mazo vokālistu konkurss „Cālis”
25.aprīlī no plkst.17.00-22.00 Balvu Centrālajā bibliotēkā Bibliotēku nakts „Nesēdi tumsā – 5”
26.aprīlis plkst. 14.00 Balvu kultūras un atpūtas centrā Latvijas mūsdienu deju konkurss-festivāls
26.aprīlī plkst.17.00 Balvu muižā Balvu Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas pasākums
Balvu pagasts
20.aprīlī plkst.15.00 Lieldienu pasākums Balvu pagasta Tautas namā. Piedalās Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs ar A. Brigaderes izrādi ”Čaukstenes”, vadīja V. Resne, jauktā vokālā ansambļa „Malduguns” un Balvu pamatskolas 2.-4.klašu vokālā ansambļa koncerts, kolektīvu vadītāja G. Ripa.
Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu „Alise”. Ieeja brīva.
Briežuciema pagasts
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums „Lieldienu raibumiņi” ( „nelieli teātra gabaliņi”, dziesmas, dejas, rotaļas). Līdzi paņemiet krāsainus dzīpariņus, kopīgi veidosim krāšņus „Lieldienu raibumiņus”. Pēc pasākuma disko balle. Ieeja brīva.
1.maijā plkst. 20.30. Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā R. Blaumaņa komēdija ”Brīnuma zālīte”. Ieeja brīva
1.maijā plkst. 22.00 Balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja EUR 2, - , pārējiem EUR 3, -
Līdz 10. maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Piedāvāt un sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.
Bērzpils pagasts
20.aprīlī plkst. 13.00 Bērzpils Saietu namā Lieldienu koncerts ''Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...'' Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta -pie estrādes - šūposimies Lieldienu šūpolēs, notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja -krāsaina Lieldienu ola.
26.aprīlī plkst.17.00 Bērzpils vidusskolā Dramatisko kolektīvu saiets „Joku bānītis iebrauc Bērzpilī”. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Viļakas, Rugāju, Rēzeknes, Madonas, Lubānas, Gulbenes u.c. novadiem. Ieejas maksa: ziedojums - EUR 1, -
Bērzkalnes pagasts
20.aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu pasākumi „Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, Bērzkalnē Sporta un atpūtas laukumā.
Plkst.15.00 - Rubeņu Saieta namā.
Kubulu pagasts
20. aprīlī plkst. 20.00 Lieldienu koncerts Kubulu Kultūras namā grupas „3 STENORI” koncerts, īpašie viesi – dāmu ansamblis „Vakarblāzma”. Ieeja brīva.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu” OTTO”. Ieejas maksa EUR 2,50
1.maijā plkst.17.00 Kubulu Kultūras namā Atpūtas pasākums vidējai un vecākajai paaudzei "Pavasaris,pavasaris-nu visiem līksmes laiks..." Koncertēs TDK"Cielaviņa",vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa "Rūtas", jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Līdzi ņemams groziņš.
Krišjāņu pagasts
20.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu pasākums pie Krišjāņu Tautas nama. Interesanti piedzīvojumi Lieldienu noskaņās. Visiem ģērbties krāsainiem kā olām. Katram līdzi jāņem viena krāsota ola un labs garastāvoklis.
Lazdulejas pagasts
20. aprīlī plkst. 19.00 Rokdarbu pulciņa dalībnieku darbu izstādes atklāšana. Turpinājumā plkst. 20.00 jautās olu kaujas un diskotēka 80-to gadu stilā.
Tilžas pagasts
20. aprīlī plkst. 18.00 Tilžas Kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā R. Blaumaņa komēdija ”Brīnuma zālīte”.
Plkst.21.00 balle, spēlēs ansamblis „Draugi”. Ieeja brīva.
Vectilžas pagasts
20.aprīlī plkst.20.00 Koncerts „Rotā saule Lielu dienu” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.
Plkst.22.00 balle kopā ar grupu „Zaļā gaisma”. Ieeja brīva.
Vīksnas pagasts
20.aprīlī plkst.18.00 Pavasara Saulgriežu Vīksnas pašdarbnieku koncerts un uzvedums „Priecīgas Lieldienas!”.
Plkst.21.00 Pavasara saulgriežu balle ar grupu "Intriga". Ieeja brīva.

Skatāmas izstādes:

Balvu Mākslas skolā
• Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde
Balvu Centrālajā bibliotēkā
• Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”
• Lasītājas, gleznošanas studijas „Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem
• Latvijas valsts mežu fotoizstāde „Mežs”
Balvu Novada muzejā
• Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
• Veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam. Izstādē skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi
• Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra gleznu – jaunieguvumu izstāde
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā
• Dženijas Berķes austo dvieļu izstāde
Briežuciema Tautas namā
• Fotokonkursa ‘’Balvu novads caur fotoobjektīvu’’ dalībnieku darbi.
Tilžas Kultūras namā
• Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde „Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā
• Fotogrāfiju izstāde „Iepazīsim Latviju – Balttour 2014”.
 

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 16 aprīlis 2014 12:30)