Vairāk par notikumiem Balvos un Balvu novadā skatīt sadaļā Pasākumi (šeit - labāk attēlojoties pārlūkprogrammā Mozilla Firefox), kurā visaktuālāko informāciju sniedz paši kultūras darbinieki.

Balvu pilsēta
25.aprīlī plkst. 11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Mazo vokālistu konkurss „Cālis”
25.aprīlī no plkst.17.00-22.00 Balvu Centrālajā bibliotēkā Bibliotēku nakts „Nesēdi tumsā – 5”
26.aprīlis plkst. 14.00 Balvu kultūras un atpūtas centrā Latvijas mūsdienu deju konkurss-festivāls
26.aprīlī plkst.17.00 Balvu muižā Balvu Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas pasākums

Briežuciema pagasts
1.maijā plkst. 20.30. Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā R. Blaumaņa komēdija ”Brīnuma zālīte”. Ieeja brīva
1.maijā plkst. 22.00 Balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja EUR 2, - , pārējiem EUR 3, -
Līdz 10. maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Piedāvāt un sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.
Bērzpils pagasts
26.aprīlī plkst.17.00 Bērzpils vidusskolā Dramatisko kolektīvu saiets „Joku bānītis iebrauc Bērzpilī”. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Viļakas, Rugāju, Rēzeknes, Madonas, Lubānas, Gulbenes u.c. novadiem. Ieejas maksa: ziedojums - EUR 1, -
Kubulu pagasts
1.maijā plkst.17.00 Kubulu Kultūras namā Atpūtas pasākums vidējai un vecākajai paaudzei "Pavasaris,pavasaris-nu visiem līksmes laiks..." Koncertēs TDK"Cielaviņa",vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa "Rūtas", jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Līdzi ņemams groziņš.
 

Skatāmas izstādes:

Balvu Mākslas skolā
• Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde
Balvu Centrālajā bibliotēkā
• Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”
• Lasītājas, gleznošanas studijas „Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem
• Latvijas valsts mežu fotoizstāde „Mežs”
Balvu Novada muzejā
• Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
• Veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam. Izstādē skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi
• Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra gleznu – jaunieguvumu izstāde
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā
• Dženijas Berķes austo dvieļu izstāde
Briežuciema Tautas namā
• Fotokonkursa ‘’Balvu novads caur fotoobjektīvu’’ dalībnieku darbi.
Tilžas Kultūras namā
• Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde „Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā
• Fotogrāfiju izstāde „Iepazīsim Latviju – Balttour 2014”.
 

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 22 aprīlis 2014 10:52)