Valsts svētku pasākums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 21 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2017

img 001

17.novembrī Balvu muižā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”.

Pasākuma pirmās daļas muzikālo noformējumu nodrošināja Tilžas vokālais ansamblis “Rasa”, dziedot dziesmas “Svētā Latgale, baznīca mana” un “Nekur nav tik labi kā mājās”, bet solists Artūrs Pūpols gan dziedāja, gan spēlēja saksofonu.

Lasīt tālāk ...


Izsludina atklātu konkursu uz Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” direktora amatu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 17 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Novembris 2017

Prasības pretendentiem(-ēm):

  • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vadošā darba pieredze vismaz 3 gadi;
  • prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • krievu un angļu valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • labas datorprasmes;
  • iemaņas lietvedībā;
  • radoša un inovatīva personība;
  • augsta saskarsmes kultūra;
  • ir transportlīdzekļa vadītāja apliecība (B kategorija);
  • vēlama pieredze Eiropas fondu finanšu piesaistē.

Lasīt tālāk ...


Valsts svētkos pasniegs Domes Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

17.novembrī plkst.19:00 Balvu muižas koncertzālē notiks valsts svētku svinīgais pasākums, kura laikā ar Balvu novada domes Atzinības rakstiem tiks apbalvoti:

Lasīt tālāk ...


Aicinām apmeklēt novada vadības un speciālistu plānotās tikšanās ar novada iedzīvotājiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 02 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

Uzmanību! Plānotā tikšanās Kubulu pagastā notiks nevis 15. novembrī, bet tiek pārcelta uz 28.novembri.

Tikšanās datums

Teritorijas nosaukums

Laiks

Vieta

21.novembris

Vectilžas pagasts

10:00

Sporta un atpūtas centrs

Vīksnas pagasts

15:00

Pagasta pārvalde

22.novembris

Bērzpils pagasts

11:00

Saieta nams

Krišjāņu pagasts

14:00

Tautas nams

23.novembris

Briežuciema pagasts

10:00

Tautas nams, mazā zāle

Lazdulejas pagasts

12:30

Saieta nams

Balvu pilsēta

18:00

Balvu Novada muzeja konferenču zāle

28.novembris

(pārcelts no 15.11.)

Kubulu pagasts

15:00

Kultūras nams


Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 15 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2017

Ar Balvu novada Domes 2017.gada 9.novembra sēdē pieņemto lēmumu “Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (sēdes prot. Nr.15,49.§) uzsākta Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 17.novembra līdz 2017.gada 15.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā 2017.gada 5.decembrī notiks sabiedriskā apspriede Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7, Balvos.

Paziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu
Priekšlikumu un ierosinājumu anketa

Balvu novada attīstības programma 2018. - 2024.gadam -

Pašreizējās situācijas apraksts
Stratēģiskā daļa
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Rīcības plāns
Investīciju plāns
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem


Apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

apmacibu seminari leader13.decembrī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notiks seminārs, kurā par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības “Balvu rajona partnerība” izstrādātajai stratēģijai tiks informēti potenciālie projekta iesniedzēji.

Izsludināta LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniegšanas 4.kārta

 


Lepojamies ar Balvu novada iedzīvotājiem!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2017

17. novembrī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvos Balvu novada iedzīvotāju Valentīnu Ķikutu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecāko inspektoru, ar Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību”, un pasniegs ZM Atzinības rakstu zemnieku saimniecības “Ičmalas” īpašniekiem Irēnai un Jānim Romāniem.

Lasīt tālāk ...


Latgales reģiona balvu “Inovatīvākais tūrisma objekts 2017” saņem arī Balvu novads

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

inovativakais turisma objekts 2017

10. novembrī Rēzeknes novada Lūznavas muižā notika Latgales reģiona tūrisma konference, kuras ietvaros tika sveikti arī labākie tūrisma objekti šajā gadā vairākās nominācijās, pasniedzot “Latgales gada balvu tūrismā 2017”. Priecājamies, ka žūrijas vērtējumā par labāko inovatīvo tūrisma objektu tika atzīti Ziemeļlatgales pašvaldību - Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas novadu īstenotā kopprojekta "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī" ietvaros izveidotie pieci vides objekti kā īpaši tūrisma piesaistes objekti Ziemeļlatgalē. Balvos tas ir jaunais vides objekts "Gaiss" Balvu pilsētas parkā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novadā tiek svinīgi atklāts arhitektūras piemineklis - "Bēržu kapu kapliča"

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

img 026

13.novembrī Balvu novada Bērzpils pagastā pēc restaurācijas svinīgi tika atklāts arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča, klātesot Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim un Bēržu katoļu draudzes prāvestam Oļģertam Misjūnam, kuri iesvētīja rekonstruēto ēku.

Lasīt tālāk ...


Lāčplēša diena Balvu pilsētā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 13 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

img 030

“1918.gada 18.novembrī tiek pasludināta Latvijas neatkarība, bet cīņa par patieso neatkarību tikai sākas. Balvi brīvības cīņu laikā kļūst par Latgales partizānu pulka šūpuli. 1919.gada 5.jūlijā ar pavēli Nr.869 tiek dibināts Latgales partizānu pulks,” tā pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Balvos stāstīja pasākuma vadītāja Anta Zeltiņa.

Lasīt tālāk ...


Balvu Centrālajā bibliotēkā atklāta Anneles Slišānes izstāde “1/4 no “#100dečiLatvijai””

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 13 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Novembris 2017

img 021

Jau pēc nepilna gada Latvija svinēs savu simto dzimšanas dienu. Jo dienas, jo arvien vairāk akcijas, darbi, izstādes, pasākumi tiek veltīti šim lielajam notikumam.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei