Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 22 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 22 Novembris 2016

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.

Lasīt tālāk ...


Bioloģijas un ķīmijas MA seminārs Bērzpils vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 21 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2016

16. novembrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji ciemojās Bērzpils vidusskolā. Ierodoties skolā, ciemiņus laipni sagaidīja bioloģijas skolotāja Irīda Maderniece un skolas direktore Ilona Stepāne.

Vispirms skolas direktore, stāstot un rādot prezentāciju, sniedza izsmeļošu informāciju par Bērzpils vidusskolu.

Lasīt tālāk ...


Dāvana Latvijai!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 21 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2016

Valsts svētku noskaņās, no 11. līdz 25.novemebrim, Balvu Tirdzniecības centrā Planēta ir skatāma Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Dāvana Latvijai”.

Iegriezieties un izbaudiet bērnu krāšņo un patriotisko redzējumu!


Kultūrizglītojošā programma pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 15 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 15 Novembris 2016


Pirmsskolas pedagogi pēc pieredzes dodas uz Rēzekni

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 11 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 11 Novembris 2016

Šī gada 8.novembrī Balvu novada izglītības iestāžu pirmsskolas pedagogi viesojās pie kolēģiem Rēzeknē. Pieredzes apmaiņas braucienā bija iespēja pabūt Rēzeknes Katoļu PII un speciālajā PII „Zvaniņš”. Abu pirmsskolas izglītības iestāžu laipnie saimnieki ar prieku izrādīja savas iestādes – gaumīgi iekārtotās un interesanti noformētās telpas, prezentēja savu darbību un ļāva piedalīties pedagoģiskajā procesā - vērot nodarbības.

Lasīt tālāk ...


Tiekas pensionētie skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 07 Novembris 2016

Jau piekto gadu pēc kārtas 4.novembrī ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes atbalstu tika rīkota pensionēto skolotāju tikšanās, kas, nu jau kā 4 gadus ierasts, notika Balvu pamatskolas mājīgajās telpās.

Lasīt tālāk ...


Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 04 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 04 Novembris 2016

Šī gada 2.novembrī seminārā Balvos tikās 35 Balvu, Alūksnes, Gulbenes un Viļakas novadu izglītības pārvalžu vadītāji, izglītības darba speciālisti, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi.

Lasīt tālāk ...


Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 01 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2016

2016.gada 26.oktobrī Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” starpnovadu metodiskajā apvienībā pulcējās 35 pirmsskolas pedagogi no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem.

Lasīt tālāk ...


Vēstures skolotāju tikšanās pirmajā ziemīgajā dienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 27 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2016

25.oktobris mūsu pusē bija atnācis ar sniegu, kurš nemitējās snigt visu dienu, bet tas netraucēja vēstures skolotājiem tikties metodiskajā seminārā.

Lasīt tālāk ...


Metodiskā sanāksme direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 17 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Oktobris 2016

11.oktobrī skolu direktoru vietnieki tikās metodiskajā sanāksmē Balvu pamatskolā pie kolēģes Gunitas Pugejas. Sanāksmes ievadā bija sarūpēta tikšanās ar jauno dzejnieci, 3c.klases skolnieci Evelīnu Kaļvu. Meitene runāja pašas sacerēto dzejoli „Mana ģimene”, kurš ir ievietots krājumā „Garā pupa”. Ar sajūsmu Evelīna stāstīja par darbošanos radošajā darbnīcā Rīgā un tikšanos ar dzejniekiem M.Cielēnu un U.Ausekli.

Lasīt tālāk ...


Gada balva izglītībā – 2016

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 04 Oktobris 2016

Šī gada 7.oktobrī Balvu pamatskolā notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2016”.

Gada balvai pieteiktie pretendenti:

Lasīt tālāk ...


Latvijas dabaszinātņu pedagogiem pieejama jauna zinātnisko eksperimentu grāmata skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 27 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Septembris 2016

Projekta “Zaļā misija: Klimats” ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem un citiem interesentiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām. Ar jauno mācību gadu eksperimentu grāmata tiks nogādāta ikvienā Latvijas vispārizglītojošā skolā un pedagogi varēs to izmantot darbam klasēs kopā ar saviem skolēniem. Šobrīd ikviens interesents ar grāmatu var iepazīties elektroniskā versijā, kuru var aplūkot šeit: eksperimentu grāmata (links: http://owncloud.democentrs.lv/public.php?service=files&t=d64b255ffef99561013f9d2912a6dc8e)

Lasīt tālāk ...


Izglītības pārvaldei mainīta atrašanās vieta

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 22 Septembris 2016

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde turpmāk atradīsies Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāvā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, LV-4501.


Vides izglītība izziņai un resursu saudzēšanai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2016

Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAAO (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides izzināšanā - dažādu vecumu skolēniem ļaujot meklēt un rast risinājumus saudzīgai rīcībai pret apkārtējo vidi, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas un ekskursiju.
Mācību programmā tiek piedāvātas vairākas tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota piekto mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām, kā arī par ilgtspējīgu attīstību un “Nulles atkritumu” konceptu. Būtiski, ka arī ekskursijas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējās pārstrādes iespējām.

Lasīt tālāk ...


Iesaki Latvijas iedvesmojošāko skolotāju un uzdāvini viņam jaunu viedtālruni!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2016

Ir izsludināta Vislatvijas iniciatīva „Iedvesmojošākais skolotājs”, kuras ietvaros esošie un bijušie skolēni, kā arī viņu vecāki, ir aicināti dalīties ar stāstiem par savu iedvesmojošāko skolotāju. Tie stāstu varoņi, kuri saņems visvairāk balsu, kā pateicību par smago darbu un ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu audzināšanā, saņems jaunus viedtālruņus no Huawei. Iniciatīvas ietvaros tiks apbalvoti divi labāki skolotāji katrā reģionā, kopumā ar jauniem viedtālruņiem iepriecinot 10 iedvesmojošākos Latvijas skolotājus.

Iesniegt skolotāja stāstu var līdz pat 30.septembrim, interneta vietnē: http://bit.ly/2bwQ3tL. Rezultāti tiks paziņoti skolotāju dienas noskaņās, 5.oktobrī.


Skolotāji tiekas metodiskās apvienības sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2016

30.augustā Balvu pamatskolā notika Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Mūsu pulkam ir pievienojušās trīs jaunas kolēģes, kas mācīs vizuālo mākslu Stacijas pamatskolā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā un Tilžas internātpamatskolā. Darba kārtība ietvēra sevī jautājumus par aktuālo mākslā mūsu pilsētā un valstī, esošajiem konkursiem, mākslas olimpiādi, kursiem, semināriem un pieredzes braucieniem. Ar aizrautību tika stāstīts par vasarā gūto pieredzi, iespaidiem un ceļojumiem. Skolotājas ir enerģijas pilnas uzsākt jauno mācību gadu. Prieks nodoties krāsu skurbumam, turot rokās paleti un otu, ļauties līniju ritmu nebeidzamajam plūdumam, zīmējot uz baltas lapas vai veidojot formu saspēli savos radošajos darbos. Tas ir mūsu- mākslas skolotāju galvenais uzdevums. Mēģināsim ne tikai attēlot pasauli apkārt, bet arī veidot to. Veiksmi jaunajā mācību gadā!

Metodiskās apvienības vadītāja Larisa Berne


Vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2016

30.augustā Balvu Valsts ģimnāzijā tikās vēstures skolotāji, lai atskatītos uz padarīto iepriekšējā mācību gadā, kā arī, lai pārrunātu darba plānu jaunajam mācību gadam.

Lasīt tālāk ...


Izglītības darbinieki tiekas skolu konferencē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2016

Atkal nemanot ir aizritējusi kārtējā vasara, klāt rudens un jaunais mācību gads, kurš nes līdzi gan prieku un līksmību, gan satraukumu un neziņu par nākotni. Šajās noskaņās 30.augustā Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kā ierasts, tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības darbinieki, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā, paraudzītos uz aizvadīto gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri sasnieguši pensijas vecumu un dodas pelnītā atpūtā, kā arī tos pedagogus, kuri uzsāk savas darba gaitas kādā no novadu izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk ...


Turpina uzņemšanu Balvos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2016


Tavas dzīves plāns Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 16 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2016

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei