Balvu Valsts ģimnāzijas ekskursija „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

Jau otro gadu Balvu Valsts ģimnāzija veiksmīgi piedalās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītajā skolas ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, kura mērķis ir sniegt iespēju 5. - 8. klašu skolēniem izzināt Latvijas vēsturi un kultūru mācību ekskursijās. Vēstures skolotāja Mudīte Stepanova 7.a klasi iepazīstināja ar konkursa nolikumu un, atbilstoši mācību grāmatas saturam, bija jāizstrādā ekskursijas maršruts. Šinī mācību gadā Latvijas vēstures stundās skolēni apguva tēmu „Livonija", uzzināja, ka Latvijas un Igaunijas vēsture viduslaikos ir Livonijas vēsture, jo Livonija apvienoja vairākas valstiņas, no kurām lielākās bija Livonijas ordeņa valsts un Rīgas arhibīskapija. Ekskursijas maršrutu: Balvi – Limbaži – Salacgrīva - Ainaži - Staicele - Valmiera - Balvi izveidojām, lai iepazītu Vidzemi, jo liela tās daļa ietilpa Rīgas arhibīskapijā, arī mūsu Balvu novads. Limbažos pārmaiņus atradās arhibīskapa rezidence. Limbaži ietilpa Hanzā, bet Salacgrīva 1368.gadā minēta kā Livonijas arhibīskapa osta. Salacgrīvai un Balviem pilsētas tiesības piešķirtas 1928. gadā. Vidzemē meklējami latviešu tautas atmodas sākumi, arī latviešu pirmās jūrskolas izveide, tāpēc viens no ekskursijas mērķiem bija iepazīties ar latviešu jūrniecības vēsturi. Skolēniem pēc ekskursijas bija jāizveido foto stāsts „Ceļojums pa Vidzemi caur gadsimtiem”, kurā tika izmantotas savas fotogrāfijas no ekskursijas, kurās ir izzinoša informācija par redzēto objektu, un bija jāizvirza hipotēze par kādu noslēpumu redzētajās pilīs. Mūsu projekts tika atbalstīts un piešķirtais finansējums tika iztērēts transporta izdevumu apmaksai.

Lasīt tālāk ...


Rīgas Valsts tehnikums aicina – nāc studēt Balvos!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Jūnijs 2016


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola – skola tavai nākotnei!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūlijs 2016


2016. gada Balvu novada skolu izlaidumi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Maijs 2016

Balvu Mūzikas skola
27. maijā plkst. 18:00.

Balvu Mākslas skola
3. jūnijā plkst. 19:00 Balvu Novada muzeja konferenču zālē.

Balvu Sporta skola
14. jūnijā plkst. 16:00.

Balvu Valsts ģimnāzija
9. klases izlaidums 11. jūnijā plkst. 19:00;
12. klases izlaidums 4. jūnijā plkst. 19:00.

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
9. klases izlaidums 10. jūnijā plkst. 19:00;
12. klases izlaidums 17. jūnijā plkst. 19:00.
9. un 12. klases (vakarskolas) izlaidums 10. jūnijā plkst. 13:00.

Balvu pamatskola
9. klases izlaidums (mazākumtautību izglītības programma) 10. jūnijā plkst. 18:00.

Bērzpils vidusskola
9. klases izlaidums 11. jūnijā plkst. 19:00;
bet 12. klases izlaidums 4. jūnijā plkst. 19:00.

Tilžas vidusskola
9. klases izlaidums 11. jūnijā plkst. 19:00;
12. klases izlaidums 18. jūnijā plkst. 19:00.

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle
9. klases izlaidums 10. jūnijā plkst. 16:00.

Briežuciema pamatskola
9. klases izlaidums 17. jūnijā plkst. 18:00.

Stacijas pamatskola
9. klases izlaidums 10. jūnijā plkst. 19:00.

Tilžas internātpamatskola
9. klases izlaidums 8. jūnijā plkst. 13:00.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” Balvu Teritoriālā struktūrvienība
12. klases izlaidums 27. jūnijā plkst. 18:00.


30. maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks izglītojamo un pedagogu apbalvošana

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Maijs 2016

Par gūtajiem sasniegumiem tiks godināti šādi izglītojamie un viņu pedagogi:

Balvu Mūzikas skola

Kolektīvi/ audzēkņi:

Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris
Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis
Evelīna Pipcāne
Mārtiņš Lāpāns
Ričards Ķirsons
Agnese Ieva Lipska
Harijs Ločmelis
Lainis Pavlovskis
Aleksandrs Samoiļenko
Gvido Dokāns

Ernests Mežals
Maksims Silinevičs

Lasīt tālāk ...


Sveicam 9. un 12. klases absolventus skaistajā izlaidumu laikā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2016


Vairas Vīķes Freibergas vizīte Balvu Valsts ģimnāzijā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2016

Šogad, dzīvojot Balvu Valsts ģimnāzijas 85. jubilejas gaidās, domājot par Latvijas 100-gadi, kā arī dziļā cieņā un pateicībā par „Jā” vārdu grūtam un skaistam darbam vadīt valsti astoņu gadu garumā, 19. maijā - ābeļziedu laikā, Balvu Valsts ģimnāzijā tikāmies ar eksprezidenti Vairu Vīķi Freibergu.

Lasīt tālāk ...


Tiekas direktoru vietnieki audzināšanas jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2016

17. maijā Balvu Valsts ģimnāzijā notika klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme.

Interešu izglītības speciāliste Ilona Ņaļivaiko pastāstīja par interešu izglītības programmām, to iesniegšanas kārtību un programmu izstrādes nosacījumiem.

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar pētījumu „Klases audzinātāja darba laikietilpība”, kuru veikusi skolotāja Anita Matule.

Lasīt tālāk ...


Pedagogu pieredzes brauciens uz Alūksni

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2016

16. maijā Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāji kopā devās pieredzes braucienā uz Alūksni.

Skolotāji tikās un ar interesi klausījās dabiskā koka apstrādes meistaru Hariju Stradiņu. Viņš strādā ar dabā radītām un paša iedvesmas papildinātām koka formām, veidojot unikālas mēbeles, savdabīgus aksesuārus un individuālus interjerus. Izstrādājumus, kuru veidošanā tiek izmantots dabā veidojies materiāls, pasaulē sauc dažādi - organiskais dizains, brīvo formu mēbeles, zaļās mēbeles. Dodoties projām, katram bija iespēja paņemt piemiņai kādu koka gabaliņu.

Lasīt tālāk ...


Mēs - pretī pārmaiņām. Pēdējā zvana svētki Tilžas vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2016

Ak, šis nebēdnīgais skolas zvans. Vienmēr uz kaut ko sauc - vai nu tā ir mācību stunda vai starpbrīdis. Dažādās situācijās šis skolas dzīves elements var nest gan pozitīvu, gan skumju noskaņu. Tomēr pēdējais zvans ir īpašs, jo šajā skanējumā mēs varam sadzirdēt visu kopā - gan nedaudz skumjas, gan priecīgas notis. Šo visu skaņu buķeti 13. maija rītā izbaudīja topošie Tilžas vidusskolas absolventi, skolotāji, vecāki un skolēni, kas bija sapulcējušies uz pēdējā zvana svētkiem „Mēs - pretī pārmaiņām”.

Lasīt tālāk ...


Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola uzņem audzēkņus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2016


Erudīcijas konkurss „Pērļu zvejnieks” Tilžas vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2016

Pērles. Šis reti sastopamais dārgums, kas mūsdienu pasaulē maksā tik ļoti daudz. Tomēr ir iespējas to iegūt, ja vien zināšanu un erudīcijas krātuves ir plašas. Tāpēc 12. maijā Tilžas vidusskolas 7. - 12. klašu skolēniem, piedaloties erudīcijas konkursā „Pērļu zvejnieks”, tika dota iespēja iegūt savā īpašumā šo dārgakmeni.

Lasīt tālāk ...


Tilžas vidusskolas skolēni apmeklē Liteni un Alūksni

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Maijs 2016

10.maijā Tilžas vidusskolas un Vectilžas filiāles skolēni kopā ar skolotājiem Ainu Rakstiņu, Eviju Kašu un Andu Bombāni devās ekskursijā, lai apskatītu Litenes un Alūksnes interesantākas apskates vietas.

Pirmā apstāšanās vieta bija Litenes pamatskola. Aizraujošs bija skolas direktores stāstījums par Litenes muižas 15 ēkām, Latvijas armijas nometnes vietu un dzīvi šajā vietā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola organizē nometnes

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Maijs 2016


Eiropas diena Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2016


Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis 9. maiju atzīmē kā Eiropas dienu. Arī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā šajā dienā noritēja dažādas aktivitātes, kas ļāva vairāk iepazīt un uzzināt par šo savienību, kurā Latvija ir kopš 2004. gada. Šogad, sadarbojoties ar Eiropas Savienības pārstāvniecību, piedalījāmies akcijā „Atpakaļ uz skolu 2016”. Šī akcija sniedz skolēniem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar Eiropas Savienības tematiku. Ekspertu pieredze Eiropas lietu jautājumos skar gan ES politisko tematu aspektus, gan sadarbību ar citu ES valstu partneriem, ES finansētu projektu īstenošanu un Latvijas integrāciju, un interešu pārstāvību ES kādā konkrētā nozarē.

Lasīt tālāk ...


Apbalvo video konkursa „2050.gada policists” dalībniekus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 16 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2018

tmb20180516164353

Latvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (VP LRP) Balvu iecirknis sadarbībā ar VP LRP Balvu iecirkņa apkalpojamās teritorijas novadu pašvaldībām rīkoja video konkursu bērniem un jauniešiem līdz 19 gadu vecumam ar mērķi popularizēt Valsts policijas darbu, sekmēt jauniešu interesi par Valsts policiju un tās darbības mērķiem un principiem, kas vērsti uz sabiedrību, lai nodrošinātu valstī sabiedrisko mieru un kārtību, aizsargātu personu dzīvību, veselību, drošību, audzinātu likumpaklausīgus iedzīvotājus.

Lasīt tālāk ...


Ekskursiju projektu konkursa „Pētīsim un izzināsim Latviju” ekskursija uz Aglonu un Daugavpili

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Maijs 2016


Nu jau vairākus gadus Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs organizē ekskursiju projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi''. Šī konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību ekskursijās. Konkursa uzdevumi ir dot iespēju organizēt izzinošas/pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem saistītām vietām.

Lasīt tālāk ...


Radošas un krāsainas Mākslas dienas 2016. „Mākslas aplis. Aplis aplī.”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Maijs 2016


Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.

Mākslas skolas audzēkņi radīja neparastus, krāsu, nokrāsu un toņu niansēs bagātus Apļus aplī – sapinot auduma strēmeles pīnītē un ieaužot vingrošanas riņķī – radās krāsainu apļu virpulis, kas priecē gan pašus audzēkņus, gan Mākslas skolas skolotājus.

Mākslas dienu radošajās darbnīcās ikkatrs audzēknis varēja izveidot savu Mākslas apli, darbojoties skolotāju piedāvātajās meistarklasēs.

Lasīt tālāk ...


Noslēdzies Latvijas, Krievijas un Igaunijas projekts

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Maijs 2016

2016. gada 28. un 29. aprīlī Balvu pamatskolas komanda piedalījās trīs valstu (Latvijas, Krievijas un Igaunijas) projekta noslēguma pasākumā. Šoreiz uz „Drošības skolas” pasākumu aicināja Krievijas puse – Pleskavas 12. vidusskola.

Sadarbības līgums starp Balvu un Pleskavas skolām tika noslēgts jau 2010. gadā, bet 2013. gadā šajā sadarbībā iesaistījās arī skola no Igaunijas. Tad arī radās ideja realizēt mini projektu ar mērķi organizēt tikšanās katrā no šīm valstīm.

Lasīt tālāk ...


Tilžas vidusskolai - 65!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Maijs 2016


Saules apspīdēts, putnu trallu ieskandināts, tik ļoti pavasarīgs - tāds Balvu novada Tilžā pienāca 2016. gada 30. aprīļa rīts.

Šī diena bija īpašāka par citām, jo jau neilgi pirms 9:00 no rīta Tilžas vidusskola tika ieskauta skolēnu čalās un pieaugušo sarunās. Seši jaunieši, tērpti latviešu tautu tērpos, svinīgi iznesa Tilžas vidusskolas karogu, kas vēstī, ka „Zināt nozīmē uzvarēt”, lai varētu doties uz dievkalpojumu par godu Tilžas vidusskolas 65 gadu jubilejas salidojumam. Kad visi skolēni, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki sastājās aiz karoga nesējiem un uzsāka gājienu uz Tilžas katoļu baznīcu, gaisā virmoja īpašs lepnums par savu dzimto pusi, par savu skolu. Dievkalpojuma laikā gan katoļu, gan luterāņu mācītāji novēlēja skolai dzīvot vēl ilgi jo ilgi, izglītojot daudzus zinātkārus prātus.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei