Ar 1.februāri darbu uzsācis Tilžas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Kategorija: Klientu apkalpošanas centrs
Ceturtdiena, 03 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 10 Novembris 2022 09:41

VPVKACLai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, ar 1.februāri Tilžā darbu ir uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Tas atradīsies bibliotēkas telpās (Brīvības ielā 3A, Tilžā), kur klientus apkalpos VPVKAC klientu apkalpošanas centra speciāliste Ilze Pugača.

Iepriekš piesakoties pa telefonu 64563831, iedzīvotājs varēs vienkopus pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts un pašvaldības pakalpojumus, kā arī saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem, ko sniedz:

TILŽAS VPVKAC darba laiks būs:

Lēmumu izveidot VPCKAC Tilžā Balvu novada domes pieņēma 2021.gada 8.septembrī (Protokols Nr.10., 18.§), atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulei “Par pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi”, kurā pašvaldība tika aicināta izskatīt iespēju pašvaldībā izveidot novada nozīmes vai vietējās nozīmes Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā. Šī centra izveidošanai Balvu novada pašvaldībai tika piešķirta valsts budžeta dotācija 7 200,00 EUR apmērā.

Balvu novada iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus var saņemt arī klientu apkalpošanas centros Balvos, Baltinavā, Benislavā, Rugājos un Viļakā.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU DARBA LAIKI