Matemātikas skolotāji “iekāpj” izglītojamo kurpēs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 31 Augusts 2022 19:57

23. un 24. augustā Balvu novada matemātikas skolotāji piedalījās kursos "IT rīku izmantošanas iespējas matemātikā devīto klašu skolēniem izvirzītā sasniedzamā rezultāta apguvei" (10h). Kursus vadīja Balvu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Ludmila Uglovska.

Kursu sasniedzamais rezultāts – nodarbību beigās katrs skolotājs iegūtās teorētiskās zināšanas pielieto praktiskā darbā, izmantojot apgūtos IT rīkus. Lai nonāktu pie sasniedzamā rezultāta, kursu vadītāja L. Uglovska katrai skolotājai izsniedza atbalstošu izdales materiālu – detalizētu instrukciju, kā rīkoties, lai pielietotu attiecīgo IT rīku. Kursu nodarbību laikā katrs varēja papildināt šo materiālu, atzīmējot sev noderīgu informāciju, pierakstot darbību soļus vai citus vērtīgus ieteikumus.

Lai pēc vasaras atvaļinājuma pilnvērtīgi atgrieztos matemātikā, katras dienas nodarbību sākumā kursu vadītāja L. Uglovska piedāvāja saistošus netradicionālus attapības uzdevumus matemātikā. Ar interesi un aizrautību skolotājas centās noskaidrot pareizās atbildes.

Kursos tika apgūti trīs dažādi IT rīki un to izmantošanas iespējas. Viena no vērtīgākajām ir GeoGebras programmatūra, kuru var daudzveidīgi izmantot matemātikas stundās, mācot dažādus tematus, kā arī veicot pētniecisko darbību. Plašs pielietojums ir vietnei LearningApps.org. Kursu vadītāja L. Uglovska dalījās pieredzē, kā izmantot jau dotos testus un  kā veidot savus testus. Kārtējās pārbaudes darbu un nobeiguma pārbaudes darbu veidošanai ļoti ērti un izdevīgi izmantot vietni liverworksheets.com, jo tajā darbi jau tiek izlaboti.

Kursu nodarbību laikā notika atgriezeniskās saites sniegšana: vadītāja – skolotāja, skolotāja – skolotāja, skolotāja – vadītāja. Kursu noslēgumā secināts, ka veiksmīgi nonākts līdz sasniedzamajam rezultātam,  jo katra skolotāja aktīvi izmantoja vietnes, izmēģinot gan piedāvātos materiālus, gan veidojot savus testus, pārbaudes darbus.

Kursi bija īpaši vērtīgi ar to, ka šajā mācību gadā kompetencēs balstīts saturs tiks īstenots 9. klasē. Kursu vadītāja L. Uglovska ne tikai dalījās pieredzē, kā to veiksmīgi īstenot, bet arī nosūtīja savus izstrādātos materiālus katrai kursu dalībniecei.

Paldies Ludmilai Uglovskai par vērtīgajiem kursiem!

Informācija: Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne