Aldis Bukss

Aldis Bukšs

Deputāts ("KONSERVATĪVIE")
aldis.bukss [at] gmail.com

Pieņemšanas vieta un laiks:

Balvu novada pašvaldība Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Katra mēneša 4.ceturdiena no plkst. 15.00-17.00, iepriekš sazvanoties pa tālruni +371 26525434