Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  2023. gada 31.decembrī noslēdzas astoņus gadus ilgušais projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005). Par godu paveiktajiem darbiem 19.decembrī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”…
          Latgales plānošanas reģiona (LPR) projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) kolektīvs saka lielu PALDIES bērniem ar funkcionāliem trucējumiem par…
        Rudentiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji: Pilnas klētis labībiņas, Pilnas ķešas sudrabiņa. Šogad rudens sākums ir bijis patiesi bagāts gan ar notikumiem, gan darbiem. Vasara joprojām negrib atkāpties un…
    2023.gada 31.decembrī noslēgsies ESF līdzfinansētais projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005. Kopš 2021.gada durvis ir vērušas Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienības –…
  Latgales plānošanas reģions aicina vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos! Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem…
  Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta ERASMUS+ programmas ietvaros kā viena no aktivitātēm bija neformālās izglītības apmācības iekļaušanas un dažādības jautājumos “Iekļaujošs jaunatnes darbs visiem / Inclusive Youth Work for ALL“. Dienu garās…
  Svētku gaidīšanas laiks Latgales reģiona sociālo pakalpojumu iestādēs, kuras sniedz pakalpojumus DI plāna ietvaros, ir rosības, garšīgu smaržu un ziedu rotājumu pilns. Tiek iepazītas Vasaras saulgriežu tradīcijas, minētas mīklas, klausītas Jāņu…
  Šī gada 28. jūnijā zemnieku saimniecībā “Klajumi”, Krāslavas novads, notika Latgales plānošanas reģiona rīkotais Integrējošais un izglītojošais pasākums personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) par nodarbinātības iespējām projekta …
  2023.gadā noslēgsies ESF līdzfinansētais projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005. Šī projekta beigu termiņš  ir 2023.gada 31.decembris. Tas ir laiks, kad visām ar projektu īstenošanu saistītajām…
  Šī gada 18. aprīlī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Augšdaugavas novada…