Pateicības raksts ir Domes rakstiskā pateicība par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Balvu novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs u.c. pasākumos.