Balvu Centrālā bibliotēka

biblioteka [at] balvurcb.lv

Pagastu bibliotēkas

Naudaskalna bibliotēka

naudaskalnabiblioteka [at] gmail.com

Bērzkalnes bibliotēka

berzkalnesbiblioteka [at] balvi.lv

Bērzpils bibliotēka

berzpilsbiblioteka [at] balvi.lv

Briežuciema bibliotēka

briezuciemabiblioteka [at] balvi.lv

Kubulu bibliotēka

kubulubiblioteka [at] inbox.lv

Krišjāņu bibliotēka

krisjanubibl [at] inbox.lv

Lazdulejas bibliotēka

lazdulejasbiblioteka [at] balvi.lv

Tilžas bibliotēka

tilzasbiblioteka [at] inbox.lv

Vīksnas bibliotēka

viksnasbiblioteka [at] inbox.lv

Vectilžas bibliotēka

vectilzasbiblioteka [at] balvi.lv

Baltinavas bibliotēka

baltinavabiblioteka [at] balvi.lv

Kupravas bibliotēka

kupravabiblioteka [at] balvi.lv

Lazdukalna bibliotēka

lazdukalnabiblioteka [at] inbox.lv

Medņevas bibliotēka

mednevasbiblioteka [at] inbox.lv

Rekovas bibliotēka

rekavabiblioteka [at] balvi.lv

Rugāju bibliotēka

rugajibiblioteka [at] balvi.lv

Skujetnieku bibliotēka

skujetniekibiblioteka [at] balvi.lv

Tikaiņu bibliotēka

tikainibiblioteka [at] balvi.lv

Upītes bibliotēka

upitebiblioteka [at] gmail.com

Vecumu bibliotēka

vecumubiblioteka [at] balvi.lv

Viļakas bibliotēka

vilakabiblioteka [at] balvi.lv

Žīguru bibliotēka

ziguribiblioteka [at] balvi.lv