Vairāku Balvu novada iestāžu nolikumi ir izstrādes procesā, jo tos ir jāveido no jauna vai tajos ir nepieciešams veikt grozījumus. Tiklīdz tas tiks izdarīts, tie tiks publicēti arī šajā sadaļā!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • Balvu novada administrācija:
 • Kancelejas un personāla nodaļa:
 • Juridiskā nodaļa:
 • Iepirkumu nodaļa:
 • Finanšu plānošanas un centralizētā grāmatvedības nodaļa:
 • Attīstības plānošanas nodaļa:
 • Nekustamā īpašuma nodaļa:
 • Sabiedrisko attiecību nodaļa:
 • Informācijas tehnoloģiju nodaļa:
 • Tehniskā nodaļa:
 • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 • Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis":
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”:
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde:
 • Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa”:
 • Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde  “Namiņš”:

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRI

 • Balvu Bērnu un jauniešu centrs:

IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA

 • Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs:
 • Balvu novada Sociālā pārvalde:
 • Balvu novada „Pansionāts „Balvi””:
 • Viļakas sociālās aprūpes centrs:
 • Rugāju Sociālās aprūpes centrs “Rugāji””:
 • Kupravas feldšeru punkts: 
 • Rugāju Zobārstniecības kabinets:
 • Šķilbēnu sociālās aprūpes māja;
 • Skujetnieku feldšeru - veselības punkts;
 • Upītes feldšeru –vecmāšu punkts.
 • Balvu novada Kultūras pārvalde:
 • Balvu Centrālā bibliotēka:

KULTŪRAS/SAIETA/TAUTAS NAMI/CENTRI 

 • Balvu Kultūras un atpūtas centrs:
 • Baltinavas Kultūras nams:
 • Viļakas Kultūras nams:
 • Žīguru Kultūras nams:
 • Naudaskalna Tautas nams:
 • Bērzpils Saieta nams:
 • Rubeņu Tautas nams:
 • Briežuciema Tautas nams:
 • Krišjāņu Tautas nams:
 • Kubulu Kultūras nams:
 • Lazdulejas Saieta nams:
 • Tilžas Kultūras un vēstures nams:
 • Vectilžas Sporta un atpūtas centrs:
 • Vīksnas Tautas nams:
 • Rugāju Tautas nams:
 • Lazdukalna Saieta nams:
 • Medņevas Tautas nams.
 • Šķilbēnu pagasta Kultūras centrs „Rekova”.

MUZEJI/NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS IESTĀDES

 • Baltinavas muzejs:
 • Balvu Novada muzejs:
 • Rugāju muzejs:
 • Viļakas muzejs:
 • Susāju pagasta Kultūrvēsturiskā lauku sēta „Vēršukalns”:
 • Šķilbēnu pagasta Dabas parks “Balkanu kalni”:
 • Balvu novada Nemateriālā kultūras mantojuma centrs "Upīte".