Kontakti

socparvalde [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV 4501

Balvu novada Sociālā pārvalde ir Balvu novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pakalpojumu administrēšanu un koordinēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas izveidi. Iestādes darbības papildus mērķis ir veicināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veselīgu dzīvesveidu Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu

  • Pirmdiena 8:30 – 12:00, 13:00 – 18:00
  • Otrdiena Slēgts
  • Trešdiena 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
  • Ceturtdiena Slēgts
  • Piektdiena 8:30 – 12:00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Viktorija Puka

Vadītāja
viktorija.puka [at] balvi.lv

Ligita Zelča

Vadītājas vietnieks sociālajos jautājumos
ligita.zelca [at] balvi.lv

Līga Šustova

Vadītāja vietnieks administratīvajos un saimnieciskajos jautājumos
liga.sustova [at] balvi.lv
Konsultācijas

Konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu Sociālajā pārvaldē nodrošinās Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Anna Laizāne (tālrunis: +371 26629395) .

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
Sociālās aprūpes mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos cilvēkiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Sociālās rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas cilvēku dzīvē.

KAS VAR SAŅEMT SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS?

Sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā darba pakalpojumi un sociālā rehabilitācija tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.