Kontakti

bnbjc [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Brīvības 48, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Izglītības iestāde

Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs ir Balvu novada pašvaldības dibināta Izglītības pārvaldes pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Balvu novadā. Centrs sekmē Balvu novada jauniešu iniciatīvas, iesaista jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, veicina bērnu un jauniešu pašizaugsmi un integrāciju sabiedriskajā dzīvē.

Darbinieki

Agnese Puļča

Direktore
agnese.pulca [at] balvi.lv

Gunita Mincāne

Jaunatnes lietu speciāliste
gunita.mincane [at] balvi.lv

Žaklīna Orlovska

Jaunatnes lietu speciāliste
zaklina.orlovska [at] balvi.lv

Līga Kravale

Jaunatnes darbiniece - Rugāji
liga.kravale [at] balvi.lv

Alīna Logina

Jaunatnes darbiniece
alina.logina [at] balvi.lv

Ilona Salmane

Interešu izglītības metodiķe
ilona.salmane [at] balvi.lv

Aiga Keisele

Interešu izglītības speciālists
aiga.keisele [at] balvi.lv
 • Interešu izglītības programmu realizēšana un pārraudzība:
  • Tehniskā jaunrade;
  • Valodu apmācības;
  • Vides izglītība;
  • Kultūrizglītības programmas;
  • Deju studija „Di-dancers”;
  • Vokālā studija;
  • Kopējie pasākumi pulciņu audzēkņiem.
 • Jaunatnes politikas koordinēšana:
  • Sadarbība ar jauniešu NVO;
  • Starptautisku kontaktu nodibināšana un aktivizēšana;
  • Balvu novada pagastu jauniešu aktivitāšu koordinēšana;
  • Jauniešu nodarbinātības vasaras periodā koordinēšana.
 • Prasmju, iemaņu un kompetenču pilnveidošana bērniem un jauniešiem:
  • Saturīga brīvā laika pavadīšana;
  • Semināru, konferenču organizēšana;
  • Projektu rakstīšana un realizēšana;
  • Jaunatnes līderu apmācības;
  • Pasākumu un konkursu organizēšana;
  • Brīvprātīgā darba aktivizēšana;
  • Nometņu organizēšana;
  • Sabiedriski lietderīgā darba popularizēšana.