UZZIŅAI:
  • Ikviens iedzīvotājs var piedalīties Domes un tās komiteju klātienes sēžu atklātajās daļās, pirms sēdes piesakoties pie Centrālās pārvaldes Kancelejas un personāla nodaļas atbildīgā darbinieka, kurš protokolē sēdi, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
    • Ja iedzīvotājs nokavē Domes vai Domes komitejas sēdes sākumu un nolikumā noteiktajā kārtībā nav pieteicies pie Kancelejas un personāla nodaļas atbildīgā darbinieka, kurš protokolē sēdi, viņam var liegt dalību sēdē. Sēdes slēgtā daļa iedzīvotājam ir jāpamet pēc pirmā attiecīgās Domes vai Domes komitejas sēdes vadītāja uzaicinājuma.
  • Iedzīvotāji un citi interesenti var sekot Domes sēdes gaitai, pieslēdzoties Domes sēdes tiešraidei. Domes sēžu tiešraides pieejamas pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv.
    • Ja Domes vai Domes komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferenci, un iedzīvotājs vēlas tajā piedalīties, viņš ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms attiecīgās sēdes piesaka dalību sēdē, nosūtot uz e-pasta adresi dome@balvi.lv. Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļa nosūta iedzīvotājam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi pieslēgšanās saiti ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms sēdes sākuma.
    • Iedzīvotājam, kas piedalās Domes vai Domes komitejas sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs, ja sēdes vadītājs nedod vārdu, vai jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu.