BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma (Raiņa 52, Balvi):

   

1.1.

Lielā pasākumu zāle

stunda

7.06*

1.2.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds u.c.)

m2/mēnesī

4.27*

1.3.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds u.c.)

stunda

3.56*

2.

Telpu noma (Daugavpils ielā 73A, Balvi):

 

 

2.1.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds, u.c.) bez aprīkojuma, bez telpas uzkopšanas

m2/mēnesī

3.76*

2.2.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds, u.c.) bez aprīkojuma, ar telpas uzkopšanas

m2/mēnesī

4.27*

3.

Dzīvojamas platības īres maksa (Balvi, Daugavpils iela 73A, Liepu iela 2):

3.1.

Viena istaba

mēnesis

58.79*

3.2.

Divas istabas

mēnesis

82.31*

3.3.

Trīs istabas

mēnesis

95.04*

3.4.

Atbrīvoti no maksas par pakalpojumiem:

Krīzes situācijā nonākušas ģimenes ar bērniem 10 (desmit) diennaktis

10 diennaktis bez maksas

4.

Nakts patversmes izmantošana (Daugavpils ielā 73A, Balvos):

4.1.

Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem:

4.1.1.

Pirmās 10 (desmit) naktis, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi

nakts

Bez maksas

4.1.2.

No 11. (vienpadsmitās) nakts klienta līdzmaksājums 14% no pakalpojuma maksas

nakts

1.00

4.2.

Citu novadu administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem:

4.2.1.

Pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi

Nakts

Bez maksas

4.2.2.

No 2. (otrās) nakts klienta līdzmaksājums 100% no pakalpojuma maksas

 

6.94

5.

Veļas mazgāšana veļas automātā (līdz 8 kg veļas):

5.1.

Ar klienta veļas mazgāšanas līdzekļiem

reize

3.13

5.2.

Ar klienta veļas mazgāšanas līdzekļiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, uzrādot izziņu klienta līdzmaksājums 80% no pakalpojuma maksas

reize

2.50

5.3.

Nakts patversmes klientiem ar Sociālā dienesta veļas mazgāšanas līdzekļiem 

2 reizes mēnesī

Bez maksas

6.

Dušas izmantošana:

   

6.1.

Dušas izmantošana līdz 40 min

reize

1.50

6.2.

Dušas izmantošana līdz 40 min, trūcīgām un maznodrošinātām personām uzrādot izziņu klienta līdzmaksājums 80% no pakalpojuma maksas

reize

1.20

6.3.

Dušas izmantošana virs 40 min

reize

2.50

6.4.

Dušas izmantošana virs 40 min, trūcīgām un maznodrošinātām personām uzrādot izziņu klienta līdzmaksājums 80% no pakalpojuma maksas

reize

2.00

7.

Tehnisko palīglīdzekļu noma:

 

 

7.1.

Pārvietošanas un pacelšanas ierīce GULDMAN

mēnesis

15.00

7.2.

Mobilais invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs

reize

8.00

8.

Transporta pakalpojumi:

   

8.1.

Automobiļa izmantošana Balvu novada deklarētām personām, ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, personas 80% līdzmaksājums no pakalpojuma maksas

km

0.35

8.2.

Specializētā automobiļa izmantošana Balvu novada deklarētām personām ar invaliditāti ar smagiem kustību traucējumiem, personas līdzmaksājums 80%  no pakalpojuma maksas

km

0.40

9.

Psihologa konsultācijas bez sociālā darbinieka nosūtījuma:

 

 

9.1.

Psihologa individuālā konsultācija/nodarbība pieaugušajiem

(1 stunda/1 konsultācija/nodarbība)

persona

30.00

9.2.

Psihologa individuālā konsultācija/nodarbība personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem)

(1 stunda/1 konsultācija/nodarbība)

persona

25.00

9.3.

Atbalsta grupa un grupas nodarbība personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) (1 stunda/1 nodarbība)

persona

25.00

9.4.

Psihologa individuālā konsultācija bērniem ar FT (funkcionāliem traucējumiem) (1 stunda/1 konsultācija)

persona

30.00

9.5.

Atbalsta grupa un grupas nodarbība

 (1 stunda/1 nodarbība)

persona

20.00

9.6.

Psihologa atzinuma sagatavošana

(apmeklējot 5 konsultācijas)

atzinums

30.00

10.

Kopēšana/ izdruka:

 

 

10.1.

A4 uz vienas lapas puses

lappuse

0.08*

10.2.

A4 uz abām lapas pusēm

lapa

0.12*

*Pakalpojumam piemērojams pievienotās vērtības nodoklis

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.

 

BALVU NOVADA SOCIĀLĀS PĀRVALDES SNIEGTO SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr. P. K.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar garīgā rakstura traucējumiem**

1.1.

Dienas aprūpes centra personai, kurai ir pašaprūpes iemaņas (bez aprūpes)

klientam/dienā

21.69*

1.2.

personai, kurai nepieciešams atbalsts aprūpē              (ar aprūpi)

klientam/dienā

26.37*

2.

Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem**

klientam/dienā

18.47*

3.

Dienas aprūpes centra

pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem**

klientam/h

3.30*

4.

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem**

4.1.

personai, kurai ir pašaprūpes iemaņas

(bez aprūpes)

klientam/dienā

14.66*

4.2.

personai, kurai nepieciešams atbalsts aprūpē

(ar aprūpi)

klientam/dienā

21.91*

5.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem pakalpojumi**

5.1.

Fizioterapijas nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

klientam/40min

23.00*

5.2.

Ergoterapijas nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

klientam/40min

38.50*

 

Piezīmes:

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.

**Deinstitucionalizācijas pasākuma mērķa grupas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurām nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, tiek atbrīvotas no maksas par 1.-5.punktos minētājiem pakalpojumiem līdz projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 īstenošanas beigām – 2023.gada 31.decembris.