Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Telpu noma (Raiņa iela 52, Balvi):

1.1.

Lielā pasākumu zāle

stunda

7.44

9.00

1.2.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds u.c.)

m2/mēnesī

4.05

4.90

1.3.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds u.c.)

stunda

3.72

4.50

2.

Krīzes istaba Daugavpils ielā 73A, Balvos *

mēnesis

59.09

71.50

3.

Nakts patversmes izmantošana (Daugavpils ielā 73a, Balvos):

3.1.

Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem:

3.1.1.

Pirmās 10 (desmit) naktis, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi

nakts

Bez maksas

3.1.2.

No 11. (vienpadsmitās) nakts klienta līdzmaksājums

nakts

 

1.00**

3.2.

Citu novadu administratīvajās teritorijās deklarētajiem klientiem:

3.2.1.

Pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi

nakts

Bez maksas

3.2.2.

No 2. (otrās) nakts  

 

 

9.30**

4.

Veļas mazgāšana ar klienta veļas mazgāšanas līdzekļiem:

4.1.

Veļas automātā līdz 10.5 kg sašķirotas sausas veļas, par vienu ciklu

reize

 

4.00**

4.1.1.

Personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

3.00**

4.1.2.

Nakts patversmes klientiem personīgās veļas mazgāšana ar Sociālās pārvaldes veļas mazgāšanas līdzekļiem 

2 reizes mēnesī

Bez maksas

4.2.

Veļas automātā līdz 7 kg sašķirotas sausas veļas, par vienu ciklu

reize

 

2.70**

4.2.1.

Personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

2.00**

5.

Dušas izmantošana:

5.1.

Dušas izmantošana līdz 1 stundai

reize

 

2.00**

5.2.

Dušas izmantošana līdz 1stundai, personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

1.70**

5.3.

Dušas izmantošana no 1stundas līdz 1,5 stundai

reize

 

3.00**

 

5.4.

Dušas izmantošana no 1stundas līdz 1,5 stundai personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

2.50**

6.

Tehnisko palīglīdzekļu noma:

6.1.

Mobilā invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja  izmantošana

reize

 

8.00**

7.

Transporta pakalpojumi:

7.1.

Automobiļa izmantošana Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

km

 

0.50**

7.2.

Specializētā automobiļa izmantošana Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

km

 

0.70**

8.

Kopēšanas pakalpojums no klienta materiāliem:

8.1.

A4 uz vienas lapas puses

lappuse

0.083

0.10

8.2.

A4 uz abām lapas pusēm

lapa

0.165

0.20

9.

Izdrukas pakalpojums no klienta informācijas resursiem:

9.1.

A4 uz vienas lapas puses

lappuse

0.124

0.15

9.2.

A4 uz abām lapas pusēm

lapa

0.248

0.30

Piezīmes:

*   Atbrīvotas no maksas par pakalpojumu krīzes situācijā:

 1. Ģimenes ar bērniem - 10 diennaktis bez maksas;
 2. Pašvaldības reģistrā “Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana pirmām kārtām” reģistrētos bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus - līdz pašvaldības dzīvojamās telpas piešķiršanai.     

** Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem*

1.1.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem Vidzemes ielā 2b, Balvos

klientam/dienā

17,03

1.2.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Abrenes ielā 10, Viļakā

klientam/dienā

33,11

1.3.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Skolas ielā 1, Benislavā, Lazdukalna pagastā

klientam/dienā

20,15

2.

Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem*

klientam/dienā

6,78

3.

Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem*

3.1.

Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes ielā 2b, Balvos

klientam/stundā

2,46

3.2.

Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Skolas ielā 1, Benislavā, Lazdukalna pagastā

klientam/stundā

2,47

4.

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem * **

4.1.

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem Liepu ielā 2, Balvos

klientam/

diennaktī

12,94

4.2.

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu ielā 10, Viļakā

klientam/

diennaktī

14,72

5.

Sociālās rehabilitācijas centra bērniem pakalpojums

5.1.

Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem 10 nodarbības kalendārajā gadā vienai personai

bez maksas

5.2.

Fizioterapijas nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem individuāli (40 min)

klientam par

1 nodarbību

12,50

5.3.

Fizioterapijas nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem grupā (no 4-6 klientiem) (60 min)

klientam par

1 nodarbību

4,51

5.4.

Sensorā istaba (40 min)

klientam par

1 nodarbību

10.17

Piezīmes:

*Personām, kuras ir deklarētas Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

**Personas, kuras ir deklarētas Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, saņemot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, saskaņā ar Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumu Nr.829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 22.punktā noteikto sedz izdevumus par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.

 


Grupu mājas (dzīvokļu) dzīvojamā platība:

 • Liepu ielā 2, Balvos

Nr.p.k.

Dzīvokļa Nr.

Istabu skaits/personām

Dzīvojamā platība m2

1

3

2/2

22.8

2

7

1/1

14.8

3

8

1/2

18.1

4

9

1/2

19.6

5

10

1/1

16.0

6

12

1/2

22.7

7

13

1/2

17.9

8

14

1/1

15.8

9

15

1/1

17.3

10

16

1/1

17.6

11

17

1/1

15.2

 • Balvu ielā 10, Viļakā:

Nr.p.k.

Dzīvokļa Nr.

Istabu skaits/personām

Dzīvojamā platība m2

1

3

1/1

11.4

2

14

1/1

8.7

3

15

1/1

12.7

4

18

1/2

19

5

27

1/2

19.5

6

28

1/1

9.6

7

31

1/2

20.3

 • Ar dzīvojamo telpu ekspluatāciju saistītie maksājumi:
  • maksa par atkritumu izvešanu Liepu ielā 2, Balvos un Balvu ielā 10, Viļakā, tiek aprēķināta pēc atkritumu izvešanas uzņēmuma tarifiem, mājas kopējas atkritumu izvešanas izmaksas sadalot proporcionāli iedzīvotāju skaitam;
  • maksa par elektroenerģijas patēriņu:
  • Liepu ielā 2, Balvos patērētās elektroenerģijas kopējais daudzums uz 1 iedzīvotāju tiek aprēķināts pēc:
   • individuālo skaitītāju rādījumiem;
   • virtuves kopējā skaitītāja radījumiem, sadalot kopējo patēriņu proporcionāli iedzīvotāju skaitam;
   • koplietošanas telpu apgaismojuma patēriņš tiek noteikts vienai personai mēnesī – 7 kWh;
 • Balvu ielā 10, Viļakā patērētās elektroenerģijas kopējais daudzums uz 1 iedzīvotāju tiek aprēķināts pēc elektroenerģijas piegādātāja tarifiem, mājas kopējas izmaksas sadalot proporcionāli iedzīvotāju skaitam;
 • Liepu ielā 2, Balvos un Balvu iela 10, Viļakā, patērētā ūdens un notekūdens daudzums tiek aprēķināts pēc pakalpojuma sniedzēja tarifiem, skaitītāju rādījumiem, mājas kopējo ūdens patēriņu sadalot proporcionāli iedzīvotāju skaitam;
 • Liepu ielā 2, Balvos un Balvu ielā 10, Viļakā patērētās siltumenerģijas daudzums apkurei un ūdens sildīšanai tiek aprēķināts pēc siltuma un ūdens skaitītāju rādījumiem, siltumenerģijas piegādātāju tarifiem, aprēķinot patērētās siltumenerģijas izmaksas proporcionāli attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai.