BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Telpu noma (Raiņa iela 52, Balvi):

1.1.

Lielā pasākumu zāle

stunda

7.44

9.00

1.2.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds u.c.)

m2/mēnesī

4.05

4.90

1.3.

Darba kabinets privāti praktizējošam speciālistam (psihoterapeits, logopēds u.c.)

stunda

3.72

4.50

2.

Krīzes istaba Daugavpils ielā 73A, Balvos *

mēnesis

59.09

71.50

3.

Nakts patversmes izmantošana (Daugavpils ielā 73a, Balvos):

3.1.

Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem:

3.1.1.

Pirmās 10 (desmit) naktis, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi

nakts

Bez maksas

3.1.2.

No 11. (vienpadsmitās) nakts klienta līdzmaksājums

nakts

 

1.00**

3.2.

Citu novadu administratīvajās teritorijās deklarētajiem klientiem:

3.2.1.

Pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi

nakts

Bez maksas

3.2.2.

No 2. (otrās) nakts  

 

 

9.30**

4.

Veļas mazgāšana ar klienta veļas mazgāšanas līdzekļiem:

4.1.

Veļas automātā līdz 10.5 kg sašķirotas sausas veļas, par vienu ciklu

reize

 

4.00**

4.1.1.

Personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

3.00**

4.1.2.

Nakts patversmes klientiem personīgās veļas mazgāšana ar Sociālās pārvaldes veļas mazgāšanas līdzekļiem 

2 reizes mēnesī

Bez maksas

4.2.

Veļas automātā līdz 7 kg sašķirotas sausas veļas, par vienu ciklu

reize

 

2.70**

4.2.1.

Personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

2.00**

5.

Dušas izmantošana:

5.1.

Dušas izmantošana līdz 1 stundai

reize

 

2.00**

5.2.

Dušas izmantošana līdz 1stundai, personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

1.70**

5.3.

Dušas izmantošana no 1stundas līdz 1,5 stundai

reize

 

3.00**

 

5.4.

Dušas izmantošana no 1stundas līdz 1,5 stundai personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu

reize

 

2.50**

6.

Tehnisko palīglīdzekļu noma:

6.1.

Mobilā invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja  izmantošana

reize

 

8.00**

7.

Transporta pakalpojumi:

7.1.

Automobiļa izmantošana Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

km

 

0.50**

7.2.

Specializētā automobiļa izmantošana Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

km

 

0.70**

8.

Kopēšanas pakalpojums no klienta materiāliem:

8.1.

A4 uz vienas lapas puses

lappuse

0.083

0.10

8.2.

A4 uz abām lapas pusēm

lapa

0.165

0.20

9.

Izdrukas pakalpojums no klienta informācijas resursiem:

9.1.

A4 uz vienas lapas puses

lappuse

0.124

0.15

9.2.

A4 uz abām lapas pusēm

lapa

0.248

0.30

Piezīmes:

*   Atbrīvotas no maksas par pakalpojumu krīzes situācijā:

  1. Ģimenes ar bērniem - 10 diennaktis bez maksas;
  2. Pašvaldības reģistrā “Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana pirmām kārtām” reģistrētos bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus - līdz pašvaldības dzīvojamās telpas piešķiršanai.     

** Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.


BALVU NOVADA SOCIĀLĀS PĀRVALDES SNIEGTO SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr. P. K.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar garīgā rakstura traucējumiem**

1.1.

Dienas aprūpes centra personai, kurai ir pašaprūpes iemaņas (bez aprūpes)

klientam/dienā

21.69*

1.2.

personai, kurai nepieciešams atbalsts aprūpē              (ar aprūpi)

klientam/dienā

26.37*

2.

Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem**

klientam/dienā

18.47*

3.

Dienas aprūpes centra

pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem**

klientam/h

3.30*

4.

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem**

4.1.

personai, kurai ir pašaprūpes iemaņas

(bez aprūpes)

klientam/dienā

14.66*

4.2.

personai, kurai nepieciešams atbalsts aprūpē

(ar aprūpi)

klientam/dienā

21.91*

5.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem pakalpojumi**

5.1.

Fizioterapijas nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

klientam/40min

23.00*

5.2.

Ergoterapijas nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

klientam/40min

38.50*

Piezīmes:

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 52.panta pirmās daļas 9.punktu, sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.

**Deinstitucionalizācijas pasākuma mērķa grupas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurām nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, tiek atbrīvotas no maksas par 1.-5.punktos minētājiem pakalpojumiem līdz projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 īstenošanas beigām – 2023.gada 31.decembris.