Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteikto, dome no deputātiem, domes struktūrvienību darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas. 

Komisijas priekšsēdētāja 

Ilona Ločmele

Komisijas  sekretāre

Ilona Blūma

Komisijas  locekle

Elita Mozule

Komisijas  locekle

Diāna Astreiko

Komisijas  locekle

Gunta Raibekaze

Komisijas  locekle

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Diāna Astreiko

Komisijas  loceklis

Oskars Rēvalds

Komisijas  loceklis

Jānis Zakarītis

Komisijas  locekle

Kristīne Novika

Komisijas  loceklis

Guntars Ākuls

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Iveta Kokoreviča

Komisijas  priekšsēdētājs

Gunta Raibekaze

Komisijas  locekle

Anita Grāmatiņa

Komisijas  loceklis

Artūrs Luksts

Komisijas  locekle

Tatjana Aleksejeva

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Arta Ķerģe

Komisijas  priekšsēdētāja

Rudīte Krūmiņa

Komisijas  priekšsēdētājas vietniece

Līga Pennere

Komisijas  sekretāre (bez balss tiesībām)

Terēzija Začeva

Komisijas  loceklis

Vilnis Dzenis

Komisijas  locekle

Irina Kovšova

Komisijas priekšsēdētājs

Gints Grīslis

Komisijas  loceklis

Lauris Baranovskis

Komisijas  loceklis

Ieva Leišavniece

Komisijas  loceklis

Egons Strumpe

Komisijas sekretāres (bez balss tiesībām) Zane Kuzmina, Valērija Vilciņa, Inga Puriņa Eglīte

Komisijas  priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Alvis Romāns

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Sandra Kapteine

Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām)

Jānis Bubnovs

Komisijas  locekle

Laura Košļeva

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  locekle

Sarmīte Andrukele

Komisijas  locekle

Evita Kupča

Komisijas  loceklis

Agris Boldāns

Komisijas  locekle

Silvija Stupāne

Komisijas  loceklis Ojārs Sergejevs

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  loceklis

Sandris Buliga

Komisijas  loceklis

Dainis Laicāns

Komisijas  locekle

Guna Začeste

Komisijas  loceklis

Jānis Naglis

Komisijas  locekle

Ilze Kozlovska

Komisijas  loceklis

Aivars Pugejs

Komisijas  loceklis

Uldis Matisāns

Komisijas  locekle Ligita Zakarīte

Komisijas  locekle

Inese Circene

Komisijas  locekle

Solveta Logina

Komisijas  loceklis

Andris Slišāns

Komisijas  locekle

Sarmīte Keisele

Komisijas  locekle

Ieva Sīle

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Ilona Salmane

Komisijas  priekšsēdētājs

Pēteris Kalniņš

Komisijas  priekšsēdētājas  vietniece

Sarmīte Tabore

Komisijas  loceklis

Aigars Bukšs

Komisijas  locekle

Eva Smirnova

Komisijas  loceklis

Andris Bačuks

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Jana Krilova

Komisijas priekšsēdētājs

Andris Bačuks

Komisijas locekle

Anita Avotiņa

Komisijas  locekle

Gunta Raibekaze

Komisijas  loceklis

Andis Kašs

Komisijas  loceklis

Aldis Bricis

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Jana Krilova

Komisijas  priekšsēdētājs

Jānis Trupovnieks

Komisijas sekretāre Ilze Avota
Komisijas  locekle

Guna Začeste

Komisijas  loceklis

Valdis Siliņš

Komisijas  loceklis

Normunds Bokta

Komisijas  loceklis

Jānis Šakins

Komisijas  loceklis

Kaspars Rakstiņš

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Bubnovs

Komisijas locekle,  sekretāre

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  locekle

Maruta Brokāne

Komisijas priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas locekle, sekretāre

Ilona Blūma
Komisijas locekle

Daina Tutiņa

Komisijas loceklis

Aleksandrs Tihomirovs

Komisijas priekšsēdētāja

Sandra Kapteine

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Iveta Kokoreviča

Komisijas locekle

Sarmīte Tabore

Komisijas loceklis

Oļegs Kesks
Komisijas loceklis

Aleksandrs Sņegovs

Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)

Terēzija Začeva

Komisijas priekšsēdētājs

Aldis Bukšs

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Iveta Arelkeviča

Komisijas locekle

Ligija Logina

 

Komisijas priekšsēdētāja

Ruta Cibule

Komisijas locekle

Tamāra Locāne

Komisijas locekle

Viktorija Puka

Komisijas locekle

Jana Komane

Komisijas locekle

Daira Apšeniece

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Komisiju sēžu protokoli un audio ieraksti

Filtrā "Kategorija" atlasiet interesējošo komisiju
Skatīt vairāk