Komisijas sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs
  • Sergejs Maksimovs
 • Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks
  • Alvis Romāns
 • Komisijas priekšsēdētāja  vietniece
  • Sandra Kapteine
 • Komisijas locekle
  • Laura Košļeva
 • Komisijas locekle
  • Daina Tutiņa
 • Komisijas locekle
  • Sarmīte Andrukele
 • Komisijas locekle
  • Evita Kupča
 • Komisijas locekle
  • Silvija Lazdiņa
 • Komisijas locekle
  • Agris Boldāns
 • Komisijas locekle
  • Rita Kravale
 • Komisijas locekle
  • Mareks Ļahnovičs
 • Komisijas locekle
  • Dainis Laicāns
 • Komisijas locekle
  • Guna Začeste
 • Komisijas locekle
  • Jānis Naglis
 • Komisijas locekle
  • Rudīte Krūmiņa
 • Komisijas locekle
  • Aivars Pugejs
 • Komisijas locekle
  • Uldis Matisāns