Komisijas  priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Alvis Romāns

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Sandra Kapteine

Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām)

Jānis Bubnovs

Komisijas  locekle

Laura Košļeva

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  locekle

Sarmīte Andrukele

Komisijas  locekle

Evita Kupča

Komisijas  locekle

Silvija Lazdiņa

Komisijas  loceklis

Oskars Točelovskis

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  loceklis

Sandris Buliga

Komisijas  loceklis

Dainis Laicāns

Komisijas  locekle

Guna Začeste

Komisijas  loceklis

Jānis Naglis

Komisijas  locekle

Ilze Kozlovska

Komisijas  loceklis

Aivars Pugejs

Komisijas  loceklis

Uldis Matisāns

Komisijas  locekle

Lidija Zakarīte