Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Pašvaldības izpilddirektors

  Pašvaldības izpilddirektors

  Daina Tutiņa

  Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
  Visi kontakti
  • Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos

   Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos

   Tamāra Locāne

   Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos
   Visi kontakti
  • Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos

   Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos

   Jānis Bubnovs

   Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
   Visi kontakti
  • Balvu novada administrācija
   • Sabiedrisko attiecību nodaļa

    Sabiedrisko attiecību nodaļa

    Iluta Jaunžeikare

    Nodaļas vadītāja
    Visi kontakti
   • Kancelejas un personāla nodaļa

    Kancelejas un personāla nodaļa

    Līga Vilciņa

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

    Informācijas tehnoloģiju nodaļa

    Viktors Šļakota

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Juridiskā nodaļa

    Juridiskā nodaļa

    Ilona Blūma

    Juridiskās nodaļas vadītāja
    Visi kontakti
   • Iepirkumu nodaļa

    Iepirkumu nodaļa

    Dace Dzērve

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa

    Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa

    Olga Siņica

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Attīstības plānošanas nodaļa

    Attīstības plānošanas nodaļa

    Aleksandrs Sņegovs

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Nekustamā īpašuma nodaļa

    Nekustamā īpašuma nodaļa

    Gunta Raibekaze

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Tehniskā nodaļa

    Tehniskā nodaļa

    Andris Zelčs

    Nodaļas vadītājs
    Visi kontakti
   • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
    • Balvu VPVKAC
    • Balvu pagasta VPVKAC

     Balvu pagasta VPVKAC

     Astrīda Jakovļeva

     Klientu apkalpošanas speciāliste
     “Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu pagasts
     Visi kontakti
    • Baltinavas VPVKAC

     Baltinavas VPVKAC

     Silvija Buklovska

     Klientu apkalpošanas speciāliste
     Kārsavas iela 16 (Baltinavas pagasta pārvaldes telpās)
     Visi kontakti
    • Bērzkalnes VPVKAC
    • Rugāju VPVKAC

     Rugāju VPVKAC

     Daiga Logina

     Klientu apkalpošanas speciāliste
     Kurmenes iela 48 (Rugāju pagasta pārvaldes telpās)
     Visi kontakti
    • Lazdukalna VPVKAC

     Lazdukalna VPVKAC

     Velta Leone

     Klientu apkalpošanas speciāliste/ Klientu apkalpošanas speciāliste lauksaimniecības jautājumos
     Bērzu iela 8 (Lazdukalna pagasta pārvaldes telpās)
     Visi kontakti
    • Viļakas VPVKAC

     Viļakas VPVKAC

     Valentīna Sokirka

     Klientu apkalpošanas speciāliste
     Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
     Visi kontakti
    • Tilžas VPVKAC

     Tilžas VPVKAC

     Ilze Pugača

     Klientu apkalpošanas speciāliste
     Brīvības iela 3A (Tilžas pagasta bibliotēkas telpās)
     Visi kontakti
    • Šķilbēnu VPVKAC
    • Žīguru VPVKAC

     Žīguru VPVKAC

     Benita Troška

     Klientu apkalpošanas speciāliste
     Parka iela 14, Žīguri, Žīguru pagasts
     Visi kontakti
  • Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa

   Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa

   Santa Kuleša

   Vadītāja
   Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV4501
   Visi kontakti
  • Balvu novada pašvaldības policija

   Balvu novada pašvaldības policija

   Rita Kravale

   Priekšnieks
   Sporta iela 1, Balvi, LV-4501
   Visi kontakti
  • Balvu novada Būvvalde

   Balvu novada Būvvalde

   Anita Avotiņa

   Vadītaja
   Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV - 4501
   Visi kontakti
  • Balvu novada Bāriņtiesa

   Balvu novada Bāriņtiesa

   Diāna Astreiko

   Bāriņtiesas priekšsēdētāja
   Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501
   Visi kontakti
  • Balvu novada Izglītības pārvalde

   Balvu novada Izglītības pārvalde

   Inese Circene

   Izglītības pārvaldes vadītāja
   Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV - 4501
   Visi kontakti
  • Balvu novada Sociālā pārvalde
   • Sociālās pārvaldes administrācija

    Sociālās pārvaldes administrācija

    Inita Pušpure

    Juriskonsults
    Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV 4501
    Visi kontakti
   • Nakts patversme
   • Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

    Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa

    Ināra Skopāne

    Sociālais darbinieks/nodaļas vadītājs Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501
    Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV 4501
    Visi kontakti
   • Sociālo pakalpojumu nodaļa

    Sociālo pakalpojumu nodaļa

    Anna Laizāne

    Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs/sociālais darbinieks Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501
    Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV 4501
    Visi kontakti
   • Ģimenes atbalsta nodaļa

    Ģimenes atbalsta nodaļa

    Kristīne Novika

    Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja/Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem
    Visi kontakti
   • Balvu novada "Pansionāts Balvi"

    Balvu novada "Pansionāts Balvi"

    Jana Komane

    Direktors
    Pansionāta apbraucamā iela -1,Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501
    Visi kontakti
   • Rugāju Sociālās aprūpes centrs "Rugāji"

    Rugāju Sociālās aprūpes centrs "Rugāji"

    Sarmīte Pērkone

    Vadītāja Sociālās aprūpes centrs "Rugāji"
    Kurmenes iela 8, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570
    Visi kontakti
   • Viļakas sociālās aprūpes centrs

    Viļakas sociālās aprūpes centrs

    Līna Barovska

    Vadītāja
    Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
    Visi kontakti
   • Rugāju Zobārstniecības kabinets

    Rugāju Zobārstniecības kabinets

    Svetlana Puka

    Zobārste
    Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570
    Visi kontakti
  • Balvu novada Kultūras pārvalde

   Balvu novada Kultūras pārvalde

   Rudīte Krūmiņa

   Kultūras pārvaldes vadītāja
   Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads
   Visi kontakti
  • Pagastu pārvaldes
   • Baltinavas pagasta pārvalde

    Baltinavas pagasta pārvalde

    Sarmīte Tabore

    Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
    Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Balvu pilsētas pārvalde

    Balvu pilsētas pārvalde

    Maruta Castrova

    Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
    Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Balvu pagasta pārvalde

    Balvu pagasta pārvalde

    Andris Ķerāns

    Balvu pagasta pārvaldes vadītājs
    "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Bērzkalnes pagasta pārvalde

    Bērzkalnes pagasta pārvalde

    Andris Ķerāns

    Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs
    Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Bērzpils pagasta pārvalde

    Bērzpils pagasta pārvalde

    Biruta Bogdane

    Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja
    Dārza iela 27, Bērzpils pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Briežuciema pagasta pārvalde

    Briežuciema pagasta pārvalde

    Sarmīte Tabore

    Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
    “Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Krišjāņu pagasta pārvalde

    Krišjāņu pagasta pārvalde

    Iveta Socka-Puisāne

    Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja
    Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Kubulu pagasta pārvalde

    Kubulu pagasta pārvalde

    Artūrs Luksts

    Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs
    Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Kupravas pagasta pārvalde

    Kupravas pagasta pārvalde

    Artūrs Luksts

    Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs
    Rūpnīcas iela 3, Kupravas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Lazdukalna pagasta pārvalde

    Lazdukalna pagasta pārvalde

    Arnita Kļaviņa

    Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja
    Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Lazdulejas pagasta pārvalde

    Lazdulejas pagasta pārvalde

    Andris Višņakovs

    Lazdulejas pagasta pārvaldes vadītājs
    Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Medņevas pagasta pārvalde

    Medņevas pagasta pārvalde

    Juris Prancāns

    Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs
    Mežmalas iela 1, Semenova, Medņevas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Rugāju pagasta pārvalde

    Rugāju pagasta pārvalde

    Arnita Kļaviņa

    Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja
    Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Susāju pagasta pārvalde

    Susāju pagasta pārvalde

    Ilmārs Locāns

    Susāju un Vecumu pagastu pārvalžu vadītājs
    Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Šķilbēnu pagasta pārvalde

    Šķilbēnu pagasta pārvalde

    Andris Mežals

    Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs
    Skolas iela 1A, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Tilžas pagasta pārvalde

    Tilžas pagasta pārvalde

    Anna Bērziņa

    Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja
    Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Vectilžas pagasta pārvalde

    Vectilžas pagasta pārvalde

    Genovefa Jermacāne

    Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja
    Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Vecumu pagasta pārvalde

    Vecumu pagasta pārvalde

    Ilmārs Locāns

    Susāju un Vecumu pagastu pārvalžu vadītājs
    “Ābeļziedi”, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Viļakas pilsētas pārvalde

    Viļakas pilsētas pārvalde

    Oļegs Kesks

    Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājs
    Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Vīksnas pagasta pārvalde

    Vīksnas pagasta pārvalde

    Dzintra Pipcāne

    Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja
    "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads
    Visi kontakti
   • Žīguru pagasta pārvalde

    Žīguru pagasta pārvalde

    Jevgenijs Žukovskis

    Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs Ciemata iela 4, Žīguri, Žīguru pagasts, Balvu nov., LV-4584
    Ciemata iela 4, Žīguri, Balvu novads
    Visi kontakti
  • Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

   Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

   Mārīte Orniņa

   Vadītāja
   Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novads, LV-4501
   Visi kontakti
  • Ziemeļlatgales Sporta centrs

   Ziemeļlatgales Sporta centrs

   Arnis Voika

   Vadītājs
   Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
   Visi kontakti
  • Šķīlbēnu pagasta dabas parks "Balkanu kalni"
  • Susāju pagasta kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns"

   Susāju pagasta kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns"

   Harijs Dvinskis

   Susāju pagasta kultūrvēsturiskās lauku sētas "Vēršukalns" vadītājs
   Adrese: Svilpova, Susāju pag., Balvu nov.
   Visi kontakti